Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
k (Bot: Kozmetik değişiklikler)
Değişiklik özeti yok
 
Bu derneğin Pentagon ve CIA tarafından Soğuk savaş döneminde kurulan Kontr-gerilla hareketlerinin Türkiye ayağı olduğu iddia edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığınca Terör Örgütü Kapsamına alnınan Ergenekon yapılanması ile doğrudan bağlantı halinde olduğu ve son yıllarda Türkiye Cumhuriyet'ini provakasyonlar yoluyla darbe ortamına götürmeye çalıştığı savcılık soruşturması sonucu belgelenmiştir.{{fact}}
CEVAP
Yukarıda bahsedilenler yapmış bulunduğumuz muhteşem hareketi karalamak için bir kısım medyada yapılmış gerçek dışı haberleren tesirinde oluşmuştur. Pırıl pırıl bir faaliyet yapan derneğimiz 08.12.2009 güün kendi üyelerinin aldığı kararla kapatılmıştır.
Yaptığımız hizmetler tarihe geçmiştir. Hükmü tarih verecektir.
Ancak yapılan bir takım suçlamalara delilleriyle cevap vermek istiyoruz.
 
1- DERNEĞİMİZ BİR SUÇ ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR :
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi CMK 250. Madde ile yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinin derneğimizle ilgili 19 Temmuz 2007 günlü incelemesinde şunlar söylenmiştir:
“İddialara ilişkin somut bir eylem ve delil tesbit edilemediği, dosya kapsamında suç olarak vasıflandırılan bazı eylemlerin telefon konuşması aşamasında kaldığı, iddia edilen eylemlerin 14 ilde bireysel ve iştirak halinde işlendikleri şüphelilerin çoğunun birbirini tanımadıkları bu yönüyle şüpheliler arasında örgütsel bir bağın olmadığı görülmektedir. Şüphelilerin işledikleri iddia edilen suçların CMK 250/b maddesinde yazılı haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde cebir ve şiddet uygulanarak işlendiği hususunda hiçbir yasal delil bulunmadığı gibi Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği içerisinde bu tür bir suç örgütünün varlığı konusunda bir delil mevcut değildir"
 
2- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMASI:
Vatanseverler Birliği Derneği hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan rapordaki iddialar nedeniyle Ankara Basın Cumhuriyet Savcılığınca 4 yıl boyunca yürütülen 2006/873 numaralı soruşturma, araştırma ve Bilirkişi tespitleri neticesinde hiçbir suçumuzun olmadığı ortaya çıkmış 2010/1357 numaralı ve 24.08.2010 tarihli kararda “iddiaların soyut olarak kaldığı Kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verilmiştir.
2- MASAK SORUŞTURMASINDAN BERAAT ETTİK :
Ankara Basın Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen 2006/873 numaralı soruşturma sürerken hakkımızda gazetelerde yapılan gerçek dışı yayınlar ve “Bu şahıs hakkında neden dava açılmıyor” şeklindeki baskılar üzerine sanki hakkımda dava açılmış ve zimmetime para geçirdiğim belgelenmiş gibi Masak tarafından 30 yıldır yaptığım bütün ticari ve diğer faaliyetler klasörler halinde incelenmiş yaptığımız hiçbir işte mali bur kusur bulunamamış bu arada bir bankada 2002 yılına ait 210,5 Euro para bulunmuş ve bununla ilgili olarak Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 2009/57 Esas ile eşim Melek Ünal ve şahsım hakkında dava açılmıştır.
Konuyla ilgili yapılan incelemede dava konusu bu paranın 1990 yılında teminat mektubu almak üzere Şekerbank Antalya şubesine teminat mektubu karşılığı yatırdığım 500 DM tutarında bir meblağ olduğu, Bu paranın teminat mektubunun Okul inşaatlarını yaptığım Isparta İl Özel İdare müdürlüğü tarafından alınmasının unutulması nedeniyle bloke halinde kalan bir para olduğu Bilirkişi tespitleri ve bankanın ekstreleri ile ortaya çıkmış, bu arada gerek İçişleri Bakanlığı raporunda geçen iddialar gerekse bütün hayatımız boyunca sürdürdüğümüz bütün ticari sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan inceleme ve tespitler neticesinde hiçbir hukuka aykırı faaliyetimizin bulunmadığı Mahkemece yapılan ve yaptırılan incelemeler neticesinde kesin olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Masak soruşturması nedeniyle Ankara 3 Asliye Ceza Mahkemesinde eşim ve şahsım hakkında açılan 2009/57 Esas sayılı davadan 29 Haziran 2010 günü 2010/493 sayılı karar ile “üzerimize atılı suçları işlemediğimiz” gerekçesiyle beraatımıza karar verilmiştir.”
 
3- DERNEĞİN KAPATILMAMASINA KARAR VERİLDİ :
Vatanseverler Birliği Derneği hakkında ilgili iddialar nedeniyle Ankara Basın Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen 2006/1504 numaralı soruşturma neticesinde 2009/1303 numaralı ve tarihli kararda “Vatanseverler birliği derneğinde ırk, din, mezhep ve bölge farklılığı veya bunlara dayanarak azınlık yaratmak, Türkiye Cumhuriyetinin üniter devlet yapısını bozmak, başkalarının hürriyetlerini kısıtlamak amacına yönelik faaliyetlere rastlanılamadığı” belirtilerek “Kamu adına Kovuşturmaya yer olmadığına ve derneğin kapatılmasına gerek olmadığı” yönünde karar verilmiştir
 
4- GENEL BAŞKANIMIZ PORNO KOMPLOSUNDAN BERAAT ETTİ :
Sayın genel Başkanımız hakkında yapılmış bir komplo olan Hayvan Pornosu iddiası ile ilgili dosya tefrik edilmiş ve 2 Ekim 2007 günü çıkarıldığı Ankara 22 Asliye Ceza Mahkemesinde 2007/799 esas ile görülen davadaki ilk ifadesinde “Yaşadığı olayın tamamıyla bir komplo olduğunu kendisinin karalanması için böyle bir komploya başvurulduğunu bunun teknik incelemede ortaya çıkacağını” söylemiştir. Genel Başkanımız yapılan teknik inceleme sonucunda 1 Nisan 2008 günlü ikinci celsede beraat etmiştir.
Görüldüğü gibi Sayın Savcılıklar da veya Sayın Mahkemelerde gerçekler ortaya çıkmaktadır.
YASİN ALPARSLAN
Vatanseverler Birliği Derneği eskiGenel Muhasibi
 
== Dış bağlantılar ==
Anonim kullanıcı