"Ağız" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Anatomik özellikleri ==
Ağız boşluğunun sınırları:
 
amcık
Üstte :
Damak (Paltum) bulunur. Palatum, iki kısımdır; Önde [[Sert damak]] (palatum durum) arkada [[yumuşak damak]] (paltum molle) bulunur. Sert damak, [[maksilla]] nın alt parçası olup ağız boşluğunu [[burun boşluğu]]ndan ayırır. Yumuşak damak, os palatini ([[palatinal kemik]]) tarafından oluşturulan gevşek ağız mukozasıdır. [[Küçük dil]] (uvula palatina) yumuşak damağın [[submandibular ve sublingual tükürük bezlerini]] içerir. [[Mandibula]] nın corpusu ise ağız tabanını çevreler.
 
Ağız Boşluğunun Bölümleri:
 
1- Vestibulum oris: Diş dizisi([dental ark]) ile dudaklar ya da yanaklar arasındaki bölüm.
 
2- Cavitas oris proprium: Asıl ağız boşluğu; önde ve yanlarda dişlerle sınırlanmış olarak Boğaz geçidine (Isthmus faucium) kadar uzanan boşluk.
 
== Ağızın işlevleri =
Anonim kullanıcı