Alevilik: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
(85.105.86.152 (k - m - e) tarafından yapılan değişiklik geri alınıyor.)
Değişiklik özeti yok
{{kaynaksız}}
{{İslam Alevilik}}
'''Alevi-Bektaşilik''' ({{Arapça|عَلَوِیُّون}}), [[Türkiye]]’de [[Sünni]]lik’ten sonra en fazla mensubu olan ikinci [[İslâm]]î inanıştır.
Aleviler, Muhammed’in son peygamber olduğuna, Ali’nin ise veliliği (imamlığı) esastır. Sünnilikteki Allah-Muhammed tamamlamasından farklı olarak, alevilikte Allah-Muhammed-Ali ile tamamlanan ve Ehl-i Beyt, [[Oniki İmam]]ları önemseyen bir inançtır.Ayrıca Bektaşilik farklı Alevilik farklıdır fakat bazı konularda yolları kesişiyor..
 
== İnanç ==
 
=== Tarihsel Gelişimi ===
Anadolu'nun İslâmlaşmasını sağlayan [[Hacı Bektaş-ı Veli]]'yi, [[Yunus Emre]]'yi, [[Abdal Musa]]'yı, [[Ebul Vefa]]'yı, [[Hoca Ahmet Yesevi]]'yi [[Şah İsmail]] (Hatai) Hubyar Sultan'ı önemser. [[Şah İsmail]] Alevilik inancının [[Türkmenler arasında]] yayılmasında büyük etkisi olmuştur<ref name="jur4">Jurdi Abisaab, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire, London, 2004</ref>.
[[Anadolu]]’ya gelen Hazret-i Pîr’le ve ozanların nefesleriyle hayat bulduğuna inanılmaktadır.
 
 
== Alevilikte İbadet ==
Aleviler, [[Muhammed bin Abdullah|Muhammed]]’in son [[Peygamber]] olduğuna, [[Ali]]’nin ise Veliliğine (ya da İmamlığına) inanırlar. Türk Alevileri, ibadetlerini [[cemevi|cem evinde]] yaparlar. [[Kadir Gecesi]] 'ni bağlayan günlerde üç gün ve [[Muharrem]] ayında ise 12 gün oruç tutarlar. Muharremden sonra da üç gün Hızır Orucu tutarlar. Muharrem orucundan evvel üç gün [[14 Masum-u Pak|Masumu Paklar]] orucunu tutarlar.{{fact}} Bu durumda Aleviler, Muhammed tarafından uygulanan esaslardan ayrılmaktadırlar.
 
Türk Alevileri kendi içinde bir çeşit hiyerarşi oluşturmuştur. Örneğin "yol"a gönül vermiş olana "talip" denir. Kişi, yolun kurallarını yerine getirip bilgi düzeyini arttırdıkça yükselir. Alevilik’te "yol" denen deyimin temelini dört kapı 40 makam anlayışı oluşturmaktadır. Sırasıyla '''şeriat''', '''tarikat''', '''marifet''' ve '''hakikat''' dört kapıyı oluşturmaktadır. Bu kapıların hepsinin "alt bölüm" olarak niteleyebileceğimiz on'ar tane makamı vardır. Bütün kapı ve makamların kendi içinde bir anlamı bulunmaktadır. Şeriat kapısı, özetle doğru inanç ve doğru yaşam tarzıdır ve toplumdaki her bireyin inanç ve yaşam kurallarını düzenler. Tarikat kapısı ise tarikata hizmet etmek, Aleviliğin kurallarına özen göstermektir. Marifet kapısı ise bir nevi kendisi için kuralları aşıp başkaları için de birşeyler yapabilmek, fedakar olabilmektir. Hakikat kapısı, bütün dünyevi kaygıları aşıp kişinin Tanrı ile arasındaki sırra nail olması demektir. {{fact}}
 
=== Cem ===
 
=== Çepniler ===
Çepniler Aleviliği seçen ilk Türkmen boylarından biridir ama alevilikle alakaları yoktur. Eski bir Çepni yerleşimi olan Görele’nin eski adı ise Eleviye'dir. Günümüzde ise Karadeniz Çepnilerinin Önemli bir bölümü Sünnidir. Çepniler Trabzon, Ordu ve Giresun'dan başlayarak bu bölge ve çevresinde yerleşiktirler.Ordu ve Giresun'da yeni açılmış cem evleri mevcuttur.
 
Alevi Çepniler ise daha çok Ordu,Giresun [[Balıkesir]], [[Manisa]], İzmir, Çanakkale, Burdur, Gaziantep gibi illerde yerleşiktirler. Çepniler Hacı Bektaşi Velinin ilk müritliğini yapan Türkmen Aşiretidir. Balkanlara İslamı ve Aleviliği ilk götüren Oğuz boyudurlar, Hacı Bektaş-ı Velinin halifesi Sarı Saltuk 12.000 Çepni ile birlikte Dobruca ve Deliorman yörelerine gitmiştir, buradaki Çepnilerin bir kısmı Osmanlının ilk döenimnde Balıkesir yöresine gelerek Balıkesir Alevilerini oluşturmuşlardır, bir kısmı Hristiyan olup Gagavuz adıyla anılmıştır, geri kalanı ise bugün hala Deliorman yöresinde Alevi olarak hayatlarını sürdürmektedirler, fakat bunlar Çepniliklerini yitirmişlerdir, özellikle 16.yy'da sürgün olarak gelen Alevi Avşar boylarıyla karışarak günümüz Kuzey Bulgaristan Alevilerini oluşturmuşlardır.
Anonim kullanıcı