Selkem

Karar
k (Selkem tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Vito Genovese tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
(Karar)
== [[Kullanıcı:Yabancı]] ==
<div style="text-align: center;font-size:300%;color:red">Birbirimizle uğraşıp kendimize zarar vermeyelim.</div>
25.07.2010 tarihinde, http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kullan%C4%B1c%C4%B1:Selkem&oldid=7922680 adresinden ulaşılabilecek ve bu şikayetime neden teşkil eden kullanıcı sayfama eklediğim içerik, hizmetli Yabancı tarafından geriye alınmak sureti ile boşaltılmış ve tarafıma hiç bir uyarıda bulunulmaksızın 24 saat engelleme yapılmıştır. Engelleme üzerine hizmetli Yabancı'ya yazdığım üç elektronik postadan sonuncusunu yanıt alamadığım kendi savunmam da metin içine dahil olarak aşağıya ekliyorum. Tarafıma yapılan engellemenin haksız ve önyargılı olduğunu, düşünmekteyim. Yapılan yanlışın düzeltilmesi hakkında gereğini bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla.[[Kullanıcı:Selkem|M. Kemal Selanikli]] 19:33, 26 Temmuz 2010 (UTC)
 
Not: Aşağıdaki metni daha kolay anlaşılabilecek biçimde düzenleyecek kullanıcılara şimdiden teşekkür ederim. Metin içinde burada olmaması gereken yerler/ifadeler varsa uygun olacak şekilde düzenlenmesine de karşı olmadığımı belirtirim.
 
'''1. Elektronik Posta'''
<blockquote style="border: 2px solid blue; padding: 0.5em 0.8em;">
 
<div style="text-align: center;">
Sayın Yabancı,
[[Özel:Statistics|'''{{NUMBEROFARTICLES}}''']]
 
</div>
1. Yazımda kişisel saldırı var ise nerede ve kime olduğunu,
</blockquote>
2. Kötü niyet ise nerede kötü niyet olduğunu,
3. Nezaketsizlik var ise nerede olduğunu
 
sayfanın kendisinde de talep ettiğim gibi lütfen belirtiniz.
 
Bu saydıklarınızın var olması bile yaptığınız engellemeyi haklı kılmaz. Yazdıklarımda yukarıdaki üç madde kapsamına giren bir durum olsa dahi ki yoktur ancak uyarı veya silme yapmanız gerekirdi zira yapılan işte bir ısrar yoktur.
 
Engelleme uygulamanız yanlıştır ve derhal düzeltmenizi talep ediyorum.
 
Selkem
 
'''2. Elektronik Posta'''
 
Sayın Yabancı,
 
Madde 12: Temel içerik politikalarını ısrarla ihlal etmek - Uyarıları dikkate almayarak ısrarlı biçimde Vikipedi'nin temel içerik politikalarını (tarafsız bakış açısı, doğrulanabilirlik ve özgün araştırmalara yer vermemek) ihlal eden kullanıcılar engellenebilirler. Bu sebeple engelleme yapılması için kullanıcının daha önce en az iki kez uyarılmış olması ya da herhangi bir politika ihlali yüzünden daha önce engellenmiş olması gereklidir.
 
Son cümleye dikkat edin lütfen, en az iki kere kim uyarmış beni. Uyarmadan engelleme yapamazsınız ve kullanıcı sayfamdaki tüm içeriği silmeye hakkınız yoktu. Ancak uygun olmadığını düşünüğünüz bölümleri silebilirsiniz. Sildiğiniz sayfamda da yazdığım gibi Vikipedi kimsenin şahsi malı değildir. Hata yapıyorsunuz.
 
Lütfen engellememi kaldırınız.
 
Selkem
 
'''3. Elektronik Posta'''
 
25 Temmuz 2010 02:51 tarihinde Selkem <******> yazdı:
 
Sayın Yabancı,
 
Üçüncü ve son kez yazıyorum. "Sebep: #12-Politika ihlali: VP:KSY, VP:İNOV, VP:N" gerekçesi ile beni engellediniz.
 
KSY: Hangi kişiye saldırdım? Kişisel saldırı kişiye yapılan saldırıdır.
 
İNOV: Kötü niyet nerede? Düşüncelerimi mi okudunuz? Mehmet Ali Birand maddesinde herhangi bir politika ihlali olmamasına rağmen Vikiçizer tarafından madde geri alındı buna rağmen anlamsız ve uzun bir tartışma yaratmamak için tartışma sayfasında yazdıklarım dışında maddeye dokunmadım. Bugün maddeyi o haliyle kendi sayfama aldım ve niyetimi de yazdım. O kısmı neden sildiniz? Orada ne yanlışlık vardı?
 
Nezaket konusuna gelince, 3 kez yazdım size cevap vermediniz. Bu mu nezaket? Yoksa bir uyarı uyarı bile yapmadan engellemek mi? Yazdıklarımı doğrularcasına hareket ediyorsunuz. Vikipedi size ait değildir. Uyarmadan, yada sadece "beğenmediğiniz" yerleri çıkarma yoluna gitmeden engelleme yapmanız yanlıştır. Yazının tamamını okuyacak kadar zaman geçmeden peşinen engelleme yaptınız. Politika ihlali yaptınız,
engelleme kalktıktan sonra topluluk ortamında yaptığınız yanlışı izah etmeniz gerekecek olduğunu biliniz.
 
Hizmetlilerin değişmesini/süreli olmasını istemek hangi politikaya aykırı söyler misiniz? Ebediyen hizmetli mi kalmak istiyorsunuz? Sizlerin değişmeniz gerek artık, yazdığım gibi çok eskidiniz ve çok fazla sahiplenmeye başladınız Vikipedi'yi. Sizlerin hizmetli olduğu bir Vikipedi'de katkıda bulunmak istemiyorum. Bunları istemek mi engelleme gereği. Yoksa "Güdük-o-pedi" mi? Evet Vikipedi güdük kaldı, sizlerin yüzünüzden. En küçük katkısı olabilecek insanların kazanılması gereken bu ortamda insanları küstürdünüz, kaçırdınız, hakkınız olmadığı halde bazılarını ebedi mahkum ettiniz.
 
Size yazdığım cevaplamadığınız bu yazıları engellenmem biter bitmez toplulukla paylaşacağım. Umarım o zaman cevap alabilirim.
Vikipedi sizin olduğu kadar herkesin olana kadar yirmi yıl sürse de, yılda bir kez zamanım olsa sa sizinle mücadele edeceğim.
 
Haksız yere yaptığınız engellemeyi derhal kaldırmanızı tekrar talep ediyorum.
 
Selkem
 
'''4. Elektronik Posta'''
 
Sayın Yabancı,
 
Nihayet gelen cevabınıza teşekkür ederim öncelikle. Yazıya cevap vermeyebilirsiniz, bu sizin kişisel seçiminizdir ama en azından sonuna kadar okumanızı rica ediyorum.
 
Aslında tam olarak benim göstermek istediğim ama görmek istemediğim davranış biçimini sergilediniz. Vikipedi'ye katkıda bulunmuş, bulunabilecek bir kişiyi buradan kaçıraçak tarzda hareket ettiniz. Yaptığınızın Vikipedi'ye bir yararı var mı? Düşünmenizi öneririm.
Bana karşı önyargılı davrandınız, belki olaya kişisel yaklaştınız, tarafsız olamadığınızı düşünüyorum. Metnin tamamını okuyacak kadar zamanınız olmadan ve ana fikri anlamaya çalışmadan engelleme yaptınız. Sizi metni yeniden okumaya ve beni anlamaya çalışmaya davet ediyorum. Kullanıcı sayfamda kişisel görüşlerimi yazmıştım sadece. Amacım eleştirmek, yanlışları sergilemekti.
Kuvvetle inanıyorum ki yaptığımda Vikipedi için herhangi bir olumsuzluk, kişilere karşı bir saldırganlık yoktur.
Yaptığınız yanlıştan dönmeye hala zamanınız varken engellemeyi kaldırmanızı talep ediyorum. Aksi taktirde bir haksızlığa, bir yanlışlığa imza atmış olacaksınız. Sayfamda beğenmediğiniz yerler var ise lütfen engellememi kaldırın, beğenmediğiniz yerleri tartışma sayfama yazın ve kalan bölümleri de eski haline getirin.
 
Burada biçemleme olanakları sınırlı olduğu için yazdıklarınızın altına ekleyeceğim cevaplar umarım karışmaz, lütfen okuyunuz.
 
Merhaba Selkem,
 
Sayfadaki ifadelerinizden örnekler vereyim.
 
"Fazladan yetkili kullanıcılarının gelip de gitmek bilmediği, kök saldığı, kaşarlandığı, dinozorlaştığı, bazen saldırganlaştığı" fazladan yetki? Hizmetli, denetçi, bürokrat ve gözetmenler ek fonksiyonlara sahiptir. Kastettiğiniz bu anladığım kadarıyla. İfadeler bu kişi gruplarına yönelik açık saldırı niteliğinde.
 
** "Kök salmak, gelip gitmemek, kaşarlanmak (fazla eskimek), dinozorlaşmak, bazen saldırganlaşmak" ifadelerinin hiç biri hakaret değildir, bunlar belirttiğim gibi sadece eleştiridir. Önyargılı baktığınız için size öyle geliyor, çünkü tarafsınız. Tarafsız bakmaya çalışın lütfen. Kişisel saldırı ile eleştiri arasında her zaman ince bir çizgi vardır. Birand sayfasındaki tartışmaya bakarsanız Vikiçizer'in davranışının saldırganlığa daha yakın olduğunu göreceksiniz. Engelleme nedeniniz bu ise yönergeler size bu hakkı vermiyor. Yapmanız gereken bu kısmı çıkarmak ya da çıkarılması için uyarmak olmalıydı.
 
Katkıda bulunmaktan vazgeçtiğinizi belirttikten sonra "Güdük-o-pedi'ye Neden Katkıda Bulunulmaz" dediğinize göre, Vikipediden bu şekilde söz ediyorsunuz demektir. İfadenin nezaket kurallarıyla bağdaşmadığı gün gibi ortada.
 
** Evet, orada yazdığım nedenler beni çok sevdiğim Güdük-o-pedi'ye katkıda bulunmaktan alıkoyuyor, bu mu nezaketsizlik. Nerede nezaketsizlik? Mizahi eleştirel bir metin yazmıştım orada. Tüm metni yeniden okuyun anlayacaksınız. Bu da engelleme gerekçesi olamaz ne yazık ki. Yapmanız gereken yukarıdaki gibiydi. Vikipedi'nin güdük kalması son derece üzücü ne yazık. İnsanları kazanmaya çalışılırsa Vikipedi güdük kalmayacaktır yani güdük-o-pedi olmayacaktır.
 
"5 yaşında bir çocuk ya da aynı zeka düzeyinde herhangi yaştaki birisi yazdıklarınızı silebilir. Yalan mı?" "Aynı zeka düzeyindeki" sözü neredeyse bir küfür, saldırı olduğu çok açık. Daha da açıklayayım mı? Silme yetkisi hizmetlilerde olduğuna göre, yanılmıyorsam, (en hafif deyimle) "zeka düzeyi düşük hizmetliler var" diyorsunuz ve hala saldırı nerede diye sorabiliyorsunuz!
 
** Herhangi bir sayfayı herhangi bir kişi istediği zaman değistiremez mi? Birinin yazdıklarını silemez mi? Yanlış mı bu yazdığım? Sayfa değiştirmenin gerektirdiği bir zaka düzeyi yok mu? Evet beş yaşındaki oğlum bunu rahatça yapabiliyor biliyor musunuz? Orada sizleri kast ettiğim sadece sizin önyargınızın bir sonucu. Katkıda bulunmasam da takip ettiğim Vikipedi'nin bazı hizmetlilerini beğenmiyorum. Beğenmek zorunda mıyım? Eleştiremez miyim? Ama onlara üst paragraftaki tırnak içindeki ifadelerle hitap etmeyi ancak bayağılık olarak değerlendiririm. Hakaret diyalog kuramayan, kendini ifade edemeyen insanların yöntemidir. Evet tekrar yazıyorum; bazı yöneticiler çok eskidi, belki aşırı sevdiklerinden kendilerinin sanmaya başladılar Vikipedi'yi. O nedenle seçilmiş görevlerin geçici olmasını savundum hep. İnsanlar zamanı gelinde bırakıp gitmesini bilmeli. Hepsi benim düşüncelerim, tekrar imzalıyorum, engelleme gerekçesi değiller kesinlikle.
 
"Kendi çektiğiniz bir fotoğrafı ıvır zıvır telif falan deyip birileri damgalayıp birileri silebilir." İNOV unutulmuş gitmiş. Herkesin buraya iyi niyetle katkıda bulunduğunu varsayarız. Belki de ıvır zıvır diyip duranlar telif hakları için uğraşıyordur, kim bilir?
 
** Bu benim başıma birden fazla defa gelmiştir, gerçektir. Aşırı Vikipedi sevgisinden kaynaklanan yanlışlıklar olduğunu düşünüyorum, sevgi insanı kör etmemeli. Bundan dolayı engellendiğimi sanmıyorum.
 
"Vikiçizer seçilmiş fazladan yetkili kullanıcısı tarafından budanan" Kimse bir şeyleri budamayı amaçlamaz burada. Vikipedi sayfaları da bu türden saldırılara açık değildir. Kiminle aynı fikirde değilseniz gider ona mesaj yazar, tartışırsınız. Saldırı ise başka bir şeydir.
 
** Vikiçizer iki cevapta birbiri ile ilgisiz nedenlerden yazımı budadı. Alıntı yaptığım tartışma başlığını okursanız konunun Vikiçizer tarafından cevapsız bırakıldığını görecektiniz. Tartışmayı uzatmayıp maddeyi kullanıcı sayfama aldım, belki devam ederim diye de yazdım. Kimseyi rahatsız etmeden yaptım bunu. Bu ifadede kesinlikle bir hakaret ya da saldırı yoktur.
 
Her defasında yazmadım, bu ifadelerle hep nezaket kuralını da çiğnemiş oldunuz. Gelelim uyarı meselesine. VP:EP m. 12 öncelikle içerik politikası ihlallerini düzenler. TBA, D ya da ÖAYV politikalarını ihlal edenler mutlaka önceden uyarılmalıdır. Bunun nedeni çok açıktır. Bunlar anlaşılması bazen zaman alan, karmaşık ve Vikipediye özgü kurallar olduğundan ilk ihlal engelleme gerektirecek ağırlık taşımaz. Mutlaka açıklanması, kullanıcının yeniden bilgilendirilmesi gerekir. Ancak bu madde, diğer politika ihlalleri için de uygulanmaktadır. KSY, İNOV ve N bunlar arasındadır. &#199;oğu zaman kullancılar bu politika ihlalleri nedeniyle de uyarılır. Bunun da belli bir sayısı yoktur. Aslında mesele ihlalin ağırlığına bağlıdır. Siz yukarıda örneklemek zorunda kaldırğım ifadelerinizle uyarılacak dereceyi misliyle aştınız. Hizmetlilerin zeka düzeylerinin düşük olduğunu ima edecek kadar ileri gittiniz. Yazdıklarınızın çok değil bir adım ötesi küfürdür. Hala neden engellendiğinizi sorabilmenize şaşıyorum. "Özgür ansiklopedi"yi yanlış anlamışsınız. Vikipedi özgürce hakaret edilecek bir yer değildir. (E-postanızda "cevaplamadığınız bu yazıları" demişsiniz. Bilgisayar başında olmadığım zamanlar da olabileceği ve yazdıklarınızı görmemiş olabileceğim geldi mi hiç aklınıza?)
 
Yukarıdaki yönergelerden bihaber olduğumu düşünmeyiniz, bazıları oluşturulurken benim de katkılarım olmuştur. Yukarıda yazdıklarımın ışığında engelleme konusunu yeniden değerlendirerek yaptığınız yanlıştan dönmenizi temenni ediyorum.
 
Bana tekrar yazarsanız yanıt yazmayı düşünmüyorum, yeterince açıklama yaptım. Dilerseniz engel sürenizin sonunda meseleyi tartışmaya açabilirsiniz.
 
Yabancı
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Selkem
 
'''1. Elektronik Posta'''
 
Birinci elektronik posta "bir kopyasını bana ilet" seçeneği işaretlenmediğinden bende mevcut değildir. Sayın yabancı tarafından buraya eklenirse memnun olurum. (<small>Yukarıya eklendi ve e-postalar kronolojik olarak sıralandı. --[[Kullanıcı:Yabancı|<font color="OrangeRed" face="Comic Sans MS">yabancı</font>]][[Kullanıcı mesaj:Yabancı|<sup><font color="#000080">m</font></sup>]] 20:25, 27 Temmuz 2010 (UTC)</small>)
 
===Savunma===
Karışıklık olmaması için Selkem'den ilk iki e-postasını da buraya kopyalamasını rica ediyor ve kendisine yazdığım tek e-postayı aynı zamanda savunma metni olarak buraya ekliyorum. Selkem'in yukarıda aktardığı 4. e-posta, benim bu yazdıklarıma cevaben atılmıştı:
 
"Merhaba Selkem,
 
Sayfadaki ifadelerinizden örnekler vereyim.
 
"Fazladan yetkili kullanıcılarının gelip de gitmek bilmediği, kök saldığı, kaşarlandığı, dinozorlaştığı, bazen saldırganlaştığı" fazladan yetki? Hizmetli, denetçi, bürokrat ve gözetmenler ek fonksiyonlara sahiptir. Kastettiğiniz bu anladığım kadarıyla. İfadeler bu kişi gruplarına yönelik açık saldırı niteliğinde.
 
Katkıda bulunmaktan vazgeçtiğinizi belirttikten sonra "Güdük-o-pedi'ye Neden Katkıda Bulunulmaz" dediğinize göre, Vikipediden bu şekilde söz ediyorsunuz demektir. İfadenin nezaket kurallarıyla bağdaşmadığı gün gibi ortada.
 
"5 yaşında bir çocuk ya da aynı zeka düzeyinde herhangi yaştaki birisi yazdıklarınızı silebilir. Yalan mı?" "Aynı zeka düzeyindeki" sözü neredeyse bir küfür, saldırı olduğu çok açık. Daha da açıklayayım mı? Silme yetkisi hizmetlilerde olduğuna göre, yanılmıyorsam, (en hafif deyimle) "zeka düzeyi düşük hizmetliler var" diyorsunuz ve hala saldırı nerede diye sorabiliyorsunuz!
 
"Kendi çektiğiniz bir fotoğrafı ıvır zıvır telif falan deyip birileri damgalayıp birileri silebilir." İNOV unutulmuş gitmiş. Herkesin buraya iyi niyetle katkıda bulunduğunu varsayarız. Belki de ıvır zıvır diyip duranlar telif hakları için uğraşıyordur, kim bilir?
 
"Vikiçizer seçilmiş fazladan yetkili kullanıcısı tarafından budanan" Kimse bir şeyleri budamayı amaçlamaz burada. Vikipedi sayfaları da bu türden saldırılara açık değildir. Kiminle aynı fikirde değilseniz gider ona mesaj yazar, tartışırsınız. Saldırı ise başka bir şeydir.
 
Her defasında yazmadım, bu ifadelerle hep nezaket kuralını da çiğnemiş oldunuz. Gelelim uyarı meselesine. VP:EP m. 12 öncelikle içerik politikası ihlallerini düzenler. TBA, D ya da ÖAYV politikalarını ihlal edenler mutlaka önceden uyarılmalıdır. Bunun nedeni çok açıktır. Bunlar anlaşılması bazen zaman alan, karmaşık ve Vikipediye özgü kurallar olduğundan ilk ihlal engelleme gerektirecek ağırlık taşımaz. Mutlaka açıklanması, kullanıcının yeniden bilgilendirilmesi gerekir. Ancak bu madde, diğer politika ihlalleri için de uygulanmaktadır. KSY, İNOV ve N bunlar arasındadır. Çoğu zaman kullancılar bu politika ihlalleri nedeniyle de uyarılır. Bunun da belli bir sayısı yoktur. Aslında mesele ihlalin ağırlığına bağlıdır. Siz yukarıda örneklemek zorunda kaldırğım ifadelerinizle uyarılacak dereceyi misliyle aştınız. Hizmetlilerin zeka düzeylerinin düşük olduğunu ima edecek kadar ileri gittiniz. Yazdıklarınızın çok değil bir adım ötesi küfürdür. Hala neden engellendiğinizi sorabilmenize şaşıyorum. "Özgür ansiklopedi"yi yanlış anlamışsınız. Vikipedi özgürce hakaret edilecek bir yer değildir. (E-postanızda "cevaplamadığınız bu yazıları" demişsiniz. Bilgisayar başında olmadığım zamanlar da olabileceği ve yazdıklarınızı görmemiş olabileceğim geldi mi hiç aklınıza?)
 
Bana tekrar yazarsanız yanıt yazmayı düşünmüyorum, yeterince açıklama yaptım. Dilerseniz engel sürenizin sonunda meseleyi tartışmaya açabilirsiniz.
 
Yabancı"
===Karar===
Yabancının açıklamalarında da belirttiği gibi şikayette bulunan kullanıcı tarafından kullanıcı sayfasına eklenen yazı hem kullanıcı sayfasının kullanım amacının dışında bir içerik hem de uygulanan engellemeyi gerektirecek politika ihlalleri içermektedir. Dolayısıyla verilmiş olan engelleme kararı doğrudur ve hizmetlinin bir kusuru bulunmamaktadır.--[[Kullanıcı:Manco Capac|'''M'''an•'''C'''a]] [[Kullanıcı mesaj:Manco Capac|&#8680;'''&#9000;''']] 10:38, 10 Ağustos 2010 (UTC)
4.801

değişiklik