"Yeni Osmanlılar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Etiket: Süzgeç: kaynak çıkarıldı
'''Yeni Osmanlılar''' [[1865]] yılında ortaya çıkan, [[Osmanlı]] milliyetçiliğini savunan, [[Montesquieu]] ve [[Jean-Jacques Rousseau|Rousseau]] gibi [[Fransız devrimi]]nin kavramcılarını benimsemiş, Osmanlının ilk anayasasını ve parlementer sistemini geliştirmiş devlet adamları. Çoğunlukla [[Jön Türkler]] ile karıştırılmalarına rağmen, bu grup [[Tanzimat]] reformlarını yeterli bulmayan bürokratik, mükemmeliyetçi ve [[demokratik]] çözümü öngören kesimdir.
Osmanlı modernleşme hareketi, yönetici elit içindeki dar bir grubun, gelgitler yaşamasıyla devam eden bir süreçti. Modernleşme yanlısı yönetici elit, Tanzimat sonrasında kendi içerisinde önemli bölünmelere uğramıştı. Tanzimat modernleşmesi, bir anlamda kendisini tamamlarken, diğer bir taraftan da kendi zıddını oluşturmuştu. Tanzimat modernleşmesinin eleştirisi olan ve Yeni Osmanlılar hareketi olarak tanımlanan, genç yönetici elit adayları, Osmanlı modernleşme hareketi içinde, modernleşme yanlısı grup içinde muhalefeti oluşturuyordu. Genel olarak bilinenin aksine, Yeni Osmanlılar hareketi homojen bir siyasi grup değildi. Yeni Osmanlılar hareketi içerisinde bulunan yönetici elit adaylar bazen birbirleriyle uyuşan fikirlerle, bazen de birbirlerine tamamen zıd olan fikirlerle varlıklarını devam ettirmişlerdi. Yeni Osmanlılar örgütsel, tutarlı ve hedefleri belirlenmiş olan bir grup değildi. <ref>Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 1 / Tanzimat ve Meşrutitet'in Birikimi, Koçak Cemil, Osmanlı-Türk Siyasi Geleneğinde Modern Bir Toplumu Yaratma Projesi Olarak Anayasanın Keşfi Yeni Osmannlılar Ve Birinci Meşrutiyet, İletişim Yayınları, 2001, İstanbul, s 72-8</ref>
 
 
 
76

değişiklik