Yenikaş, Aydıncık: Revizyonlar arasındaki fark

k
=== Yakın Tarih ===
 
Bir grup Karakeçili [[oymak]] ya da [[oba]]lar halinde, uzunca bir süre [[Akdeniz Bölgesi]]'nin [[Antalya]] ve [[Taşeli|Taşeli Yöresi]]'ni yurt edinmişler.<ref>Yenikaş köyü eski muhtarlarından Yusuf Keskin'in büyüklerinden öğrendiklerinin sözlü aktarımı</ref>. [[Oğuz]]'ların [[Kayı]] boyundan olan Karakeçililer, Anadolu'ya geldiklerinde, ilkin Orta Anadolu'da, sonraları Anadolu'nun diğer bölgelerine dağılıp oralarda bir süre [[göçebe|göçebe (yörük)]] yaşam tarzında yaşamışlar<ref name="y2">[http://www.turkforum.net/showthread.php?t=629098 http://www.turkforum.net/showthread.php?t=629098]</ref>. Anadolu'nun çeşitli bölgelerine dağılan Karakeçililerin bir bölümü [[Antalya]] yöresine göçüp bu yörede kalırlarken <ref name="y2" /><ref>[http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA781CAA92714FCE065CF8C20586EFFEC http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA781CAA92714FCE065CF8C20586EFFEC]</ref> bir bölümü ise Antalya yöresi'nden doğuya Taşeli Yöresi'ne doğru gitmişlergöçetmişler ve oralarda ilkin "konar-göçer" ([[yörük]]), sonra "yarı-yerleşik", daha sonra "tam-yerleşik", günümüzde ise "kent yaşamı" biçimine geçmişlerdir.
 
Karakeçililer [[Antalya]] cıvarında yaşarlarken, yörede bazı sorunlarla karşılaşırlar. Bunun üzerine, yöreninin daha doğu kesiminde olan [[Gazipaşa]] ve [[Anamur]] yöresine doğru göç ederler. Anamur ve Gazipaşa yöresine gelen karakeçililer, yazları yöreninnin kuzey taraflarında yer alan Kırkkuyu ve Kervanalanı mıntıkasındaki [[yaylak]]lara çıkıp bu yaylaklarda yaşamışlar, kışları ise, bu yaylaklardan göçedip sahil kesiminde yer alan Gazipaşa’ya inerek Gazipaşa ve anamur'un [[kışlak|kışlaklarında]] yaşamışlar. Bir süre sonra, bu yöreden daha doğuda yer alan [[Gülnar]] ve [[Aydıncık]] yöresine doğru göç ederek, yörenin Kürücük, Belkuyu, Akçaoluk, Çıldırkuyu, Ayaş, Bolyaran, Belenova, Akova mıntıkalarına yerleşirler. İşte bu [[oba]]'lardan Uzunoğulları Kalebeleni'ne; Daloğulları, Arpalık'a; Azgınoğulları, Köyyıkığı'na; Çırak'lar, Senitbeli'ne; Kocabağ'lar, Ahırini'ne; Koca Mustafa'lar Enişdibi'ne; Güdükoğulları, Direkliin'e; Köşkoğulları, Sele'ye; Arı'lar, Hazna'ya; Öz'ler, Bayamalanı'na; Kaşobası'nı oluşturan sulalelerden Dur'lar, Günay'lar ve Yapar'lar Yenikaş’ın Soğuksu mıntıkasının kuzeyinde bulunan Mandıra'ya; Bekar Ali'ler (Kaş'lar), Çolaklı'lar (Kale'ler), Saraç'lar ve Boz'lar Kesme Koyağı'na; Avşar Ali Keya'lar (Dilli'ler), Çıngı'lar ve Yel'ler Kesme Burun'a (Kömürlük'e); Tazı'lar (Toz'lar), Şafak'lar, Düz'ler ve Cirililer (Aşı'lar) Kesmeburun'un kuzeybatısında yer alan Eğeli'ye, Molla Hasan'lar (Tural'lar), Ak Koca'lar (Göbülü'ler), Yangöz'ler ve (Avcı'lar) Çaltılı'ya; Gökgöz'ler (Keskin'ler) Sandalçatı'na; Kaba'lar, Ebeli'ler, Kırışık'lar, Ören'ler, Sulu'lar (Küçük'ler) ve Hacıbiş'ler (Ateş'ler), Örendüzü'nde Sarnıç, Tekavit'ler (Büyük'ler) ve çöçen'ler (Işık'lar) Sekmek, Sert'ler Kuyugediği, Çalıklar (Yeni'ler) Yenikuyu, Vadı'lar (Kaleboyun'lar), Yelligedik semtine, Sümbüller ve Karahan'lar ise köyün Karadere mahallesine yerleşirler.
848

düzenleme