"Kooperatif" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{düzenle|Ekim 2007}}
kelime kökeni olaran : Fransızca coopérative ten gelmektedir
 
Türkiyede halk dilinde [[imece]] usulu denilen topluca yardımlaşmanın resmi olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen adaddır.
 
[[tüzel kişilik|Tüzel kişiliği]] haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir (KK. md. 1).
 
== uygulama alanları :==
 
toplu konut projelerinden Kooperatifçilik :
 
 
mesleki ortaklık Kooperatifçiliği :
 
== Dış bağlantılar ==
Anonim kullanıcı