"Sovyet savaş suçları" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
(incorrect interwiki)
{{Özgün araştırma}}
'''Sovyet savaş suçları''', [[Kızıl Ordu]] ve [[Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri]] askerlerinin işlediği savaş suçlarını ifade eder.İddialar Sovyet düzenli ordusu olan [[Kızıl Ordu]] ve iç güvenliği sağlayan [[NKVD]] birliklerini kapsar. İddia edilen suçlamaların çoğunluğu [[II. Dünya Savaşı]] sırasında, [[Doğu Avrupa|Doğu]] ve [[Orta Avrupa]]'da cereyan etmiştir. Bunlardan en bilineni savaş esirlerinin öldürüldüğü [[Katyn Katliamı]]dır.
== Savaş suçu tanımı ==
{{Ana madde|Savaş suçu}}
Savaş suçu, savaş sırasında veya sürmekte olan savaşla bağlantılı olarak gerçekleşen suçların toplamıdır.<ref>[http://www.merriam-webster.com/dictionary/war%20crime Webster Dictionary], war crime maddesi, 20 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir</ref> Devletlerarası savaşlarda uluslararası kanunların ihlali savaş suçu kapsamında değerlendirilirken, iç savaş gibi durumlardaki ihlaller bu kapsamda değerlendirilmeyebilmektedir. Savaş suçları arasında sayılan fiiller çeşitlidir:
* [[Ateşkes]] bayrağı kaldıranlara saldırmak
* Ateşkes bayrağını yanıltıcı şekilde kullanarak saldırmak
* Savaş esirlerine ve sivillere saldırmak, tecavüz etmek ve şiddet uygulamak
* Sivillere yönelik saldırılar
* Askeri olmayan hedeflere saldırmak
* [[Kızılhaç]] ve [[Kızılay]] amblemleri taşıyan bina, malzeme ve personele saldırmak
* Zehir veya zehirli silahları, yasaklanmış silahları kullanmak
* Silahlı kuvvetlere 15 yaşından küçükleri almak
* İşgal edilen toprakların demografik yapısının değiştirilmesine yönelik eylemler
* İşgal edilen topraklardaki düşman devlet vatandaşlarını kendi ülkelerine karşı operasyonlara katılmaya zorlamak
* Soykırım ve toplu katliam<ref>Uluslararası hukukta insanlığa karşı suçlar kapsamına da girmektedir.</ref>
 
== Sovyetler Birliği ve Cenevre Protokolü ==
{{Ana madde|Cenevre Protokolü}}
[[Sovyetler Birliği]], 1907 yılında imza altına alınan [[I. Lahey Sözleşmesi]] ve devamı niteliğindeki 1925 yılında imzalanan [[Cenevre Protokolü]]nü çekinceler belirterek tanımıştı.<ref>[http://archives.sipri.org/contents/expcon/cbwarfare/cbw_research_doc/cbw_historical/cbw-hist-geneva-res.html Cenevre protokolü şerhleri], 18 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir.</ref> Protokol hükümlerini çiğneyecek şekilde fiilen Sovyetler Birliğine karşı gelişen olası bir düşman devlet saldırısı durumunda protokol esaslarının bağlayıcı olmayacağı belirtilir. [[II. Dünya Savaşı]] [[Doğu Cephesi (II. Dünya Savaşı)|Doğu CephesiCephesinde]]nde [[nazizm]] ideolojisinin Rus halkını [[Untermensch]] <ref>Alt insan</ref> olarak gören bakış açısı Sovyetler Birliğinin Cenevre Protokolünü rezervsiz kabul etmemesi durumuyla birleşince savaşın ilk dönemlerinde çok sayıda Sovyet askeri canlı esir alınmasına rağmen öldürülecektir. Savaşın diğer cephelerinde karşılaşılmayan bu durum karşısında Sovyet Ordusu da Nazi ve müttefiklerine karşı aynı tutumu sergileyecektir.
<!--ESKİ METİN
, [[Rusya İmparatorluğu]]'nun imzaladığı [[I. Lahey Sözleşmesi]] tanımıyordu ve 1955 yılına kadar da tanımayı reddetti. Bu durum doğal olarak Sovyet güçlerinin işlediği savaş suçlarına kılıf oluyordu.{{fact}} Bunun yanında Sovyetler [[Nazi Almanyası]]nın esir aldıkları Sovyet askerlerine yaptıkları insanlık dışı muameleyide dayanak olarak gösteriyorlardı.{{olgu}}-->
 
== Rus İç Savaşı döneminde Kızılordu ==
{{Ana madde|Rus İç Savaşı}}
[[Ekim Devrimi]]ni izleyen dönemde [[Bolşevik]] iktidarına karşı oluşan muhalefet silahlı mücadeleye girişince patlak veren [[Rus İç Savaşı]] süresince dahil olan tüm taraflar kuralsızca savaşmış ve sivil halk dahil olmak üzere düşman kuvvetlere karşı uzlaşmasız bir tutum sergilemiştir. Bu dönemde gözlemlenen [[İtilaf Devletleri]]nin [[Beyaz Ordu]] lehine askeri müdahaleleri olan [[Kutup Ayısı Seferi]] ve [[Sibirya Müdahalesi]] sırasında sorgusuz infaz, toplu katliam gibi suçlar işlenmiştir. Özellikle Bolşevik karşıtı [[Çekoslovak Lejyonu]], Japon silahlı kuvvetleri ve onların himayesindeki Ataman [[Grigori Semyonov]] tarafından bu tür katliamlar tekrarlanmıştır. İç Savaşın ilerlemesiyle beraber üstünlüğü geçiren [[Kızılordu]] ise Beyaz Ordu birliklerinin yenilgiye uğratılmasından sonra ortaya çıkan ayaklanmalarda<ref>[[Bolşeviklere karşı sol ayaklanmalar]], [[Tambov Ayaklanması]] ve [[Kronstadt Ayaklanması]] en öne çıkan ayaklanmalardandır.</ref> hiç taviz vermeyerek isyanları kuvvetle bastırmaya yolunu seçmiştir.<ref>Ayaklanmaların bastırılması durumu tanım gereği bir savaş durumunu içermediğinden bu tür olaylarda işlenen suçlar savaş suçu kapsamında değerlendirilmemektedir.</ref>
[[Anti-Semitizm]] ilk Sovyet liderleri tarafında aşağılama muamelesi olarak görülsede, Sovyet yetkilileri Yahudi karşıtı bağnazlığını yaymak için caba harcadılar.{{olgu}} Bazı Kızıl Ordu birlikleri [[Rusya İç Savaşı]]'nda ve [[Polonya-Sovyet Savaşı]] sırasında toplu katliam suçu işlediler.{{olgu}} Bununla birlikte yapılan toplu katliamlar Kızıl Ordu'nun az bir miktarı tarafından yapılıyordu.{{olgu}}Katliamlar Kızıl Ordunun yüksek komutanlığı tarafından tepkiyle karşılandı ve suçlu birlikler askerlikten uzaklaştırılıdı.{{olgu}} Ve katliamcılık suç olarak kanunlaştı.{{olgu}}-->
 
== Kızıl Terör ==
{{Ana madde|Kızıl Terör}}
Ekim Devrimi ile iktidarı alan Bolşeviklerin, sürmekte olan [[I. Dünya Savaşı]] sırasında Rusya İmparatorluğunun düşmanı olan Almanya İmparatorluğu ile [[Barış Kararnamesi]] gereğince imzaladığı [[Brest Litovsk Antlaşması]] Bolşevikleri destekleyen
-->
 
== II. Dünya Savaşı ==
Bu dönem 1939-1941 ve 1941-1945 yılları arası olarak ikiye ayrılarak incelenebilir.
=== 1939-1941 ===
1933 yılında [[Weimar Cumhuriyeti]]nde iktidara gelen [[Hitler]] ve [[Nazi Partisi]] Almanya'nın [[I. Dünya Savaşı]]nın sonunda yenik çıkmasının üzerine dikte ettirilen 1919 [[Versailles Barış Antlaşması]] hükümlerini reddetmeye başlamıştır. Almanya silahlanmaya yeniden başlamasının yanısıra [[Ruhr bölgesi]]ni yeniden topraklarına katması ve [[Avusturya'nın ilhakı]] ile kıtada yayılmaya başlar. 1938 yılında [[Çekoslovakya]]'nın Südet bölgesini talep etmesi üzerine Sovyetler Birliği İngiltere ve Fransa'ya çağrıda bulunarak Nazi Almanyasına karşı ittifak yapılmasını önermiş ve reddedilmiştir. Bunun ardından 29 Eylül 1938 imzalanan [[Münih Antlaşması (1938)|Münih Antlaşması]] ile Çekoslovakya İngiltere ve Fransa tarafından Almanya'ya hediye edilir. Kendisine doğru yaklaşan tehlikeyi gören Sovyet liderliği Ağustos 1939'da Almanya'nın girişimiyle başlatılan görüşmelerle [[Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı]] imzalanır. Bu antlaşmadan sonra Almanya [[Batı Cephesi (II. Dünya Savaşı)|Batı CephesiCephesinde]]nde rahat hareket etmek fırsatı yakalarken Sovyetler Birliği de Baltık ülkelerini ve Polonya'yı işgal edecek ve Finlandiya'ya saldıracaktır.
 
==== Baltık devletleri ====
{{Ana madde|Baltık devletlerinin işgal ve ilhak edilmesi}}
Rusya İmparatorluğunun birer parçası olan Estonya, Litvanya ve Letonya'da çarlık rejiminin devrilmesine neden olan 1917 [[Şubat Devrimi]]nden sonra bağımsızlık hareketleri ve Bolşevik akım birlikte güçlenir. Ancak bölgede bulunan Almanya İmparatorluğunun da desteğiyle bu ülkelerdeki bağımsızlık yanlısı hareketler Estonyalı, Litvanyalı ve Letonyalı Bolşevikleri kanlı iç savaş süreçlerinin ardından yener. Bağımsızlıklarını ilan eden bu ülkeler Rus İç Savaşından galip çıkan Sovyetler Birliği ile normal uluslararası ilişkilere girseler de bağımsızlık sürecinde Bolşevik sempatizanların maruz kaldığı baskılar II. Dünya Savaşı döneminde Sovyet diplomasisi tarafından kullanılacaktır.
-->
 
==== Polonya ====
1917 Şubat Devrimi öncesinde Rusya İmparatorluğunun bir parçası konumunda olan Polonya'da, çarlık rejiminin yıkılmasıyla beraber Baltık devletlerinde olduğu gibi bağımsızlık hareketleri güç kazandı. Sürmekte olan I. Dünya Savaşında bölgede bulunan Alman İmparatorluğu Ordusu da Polonya'ya dair planlar yapmaktaydı. Ancak I. Dünya Savaşında Almanlar yenilince bölgeden çekilecektir. Rus İç Savaşını kazanan Bolşevikler ise hem Bolşevik karşıtı [[Józef Piłsudski]] rejimini devirmek hem de Ekim Devrimini Polonya üzerinden Almanya'ya yaymak amacıyla Polonya'ya saldıracaktır. [[Sovyet-Polonya Savaşı]]nı Polonya kazanacak ve Bolşevikler kendi ülkelerinde sosyalizmi kurmak için [[Tek Ülkede Sosyalizm|tek ülkede sosyalizm]] açılımını benimseyeceklerdir.
 
-->
 
=== 1941-45 ===
Bu dönem [[II. Dünya Savaşı]]ndaki [[Doğu Cephesi (II. Dünya Savaşı)|Doğu Cephesi]] olarak tanımlanan bölgedeki Kızılordu'ya mal edilen savaş suçu iddialarını kapsar.
==== Polonya ====
{{Ana madde|Armia Krajowa}}
Polonya'daki Nazi işgali sona erdiğinde Batı yanlısı, Londra'daki sürgündeki Polonya hükümetine bağlı ve Bolşevik karşıtı [[Armia Krajowa]] yaklaşan Kızılordu'ya karşı ülkede iktidarı almaya çalışır. Bu dönemde Armia Krajowa üyelerine karşı savaş suçu iddiaları bulunmaktadır. Ayrıca Polonyalı direnişçi [[Witold Pilecki]]'nin 1948 yılında idam edilmesinin savaş suçu olduğu iddia edilse de savaş döneminde gerçekleşmeyen ve mahkeme süreci sonucunda idam cezasına çarptırılmıştır, dolayısıyla savaş suçu kapsamında değerlendirilmemektedir.
-->
 
==== Sovyetler Birliği ====
{{Ana madde|Sovyetler Birliği bünyesindeki halkların zorunlu yer değişikliği}}
1941 yılıyla beraber saldırıya maruz kalan Sovyet toprakları [[Stalingrad Muharebesi]] ile beraber yeniden fethedilmeye başlar. [[1942]] yılı yaz aylarında Nazilerin başlattığı [[Mavi Harekâtı]] adlı saldırılar sırasında düşmanla işbirliği yaptığı iddia edilen bazı Kafkas halkları geleneksel topraklarını terk etmeye zorlanarak zorunlu olarak yer değişikliğine mecbur bırakılmıştır.<ref>Glasgow Üniversitesinden Stephen Wheatcroft araştırması, 1996 [http://sovietinfo.tripod.com/WCR-German_Soviet.pdf ], 20 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir</ref>Zorunlu yer değiştirmeler Sovyet topraklarına ilk saldırıların başlamasıyla birlikte 1941 yılında [[Volga Almanları]]nın zorunlu terk değişikliğiyle başlamıştır.<ref>Boobbyler, Phillip, Stalin Era, Routhledge, 2000 ISBN 978-04151829800-415-18298-0 [http://books.google.com/books?vid=ISBN0415182972&id=lYMsIE5KjmMC&pg=PA130&lpg=PA129&dq=stalin+deportations+tatar&sig=cnQ1lERPtpcCT34zFUEgy8E-eAc#v=onepage&q=stalin%20deportations%20tatar&f=false ]</ref>
<!--ESKİ METİN
=====Çekilen Sovyet güçleri 1941=====
-->
 
==== Almanya ====
Savaşın son dönemlerinin Almanya topraklarında savaşıldığı dönemlerde Kızılordu birliklerinin savaş suçları işlediğine dair iddialar vardır. Bu suçlamalar arasında aşağıda sıralanmıştır:
* Askeri olmayan hedeflerin tahrip edilmesi
* Savaş esirlerine ve sivillere saldırmak, tecavüz etmek ve şiddet uygulamak<ref>[http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/berlin_01.shtml BBC]</ref><ref>Hanna Schissler ''The Miracle Years: A Cultural History of West Germany, 1949-1968'' [http://books.google.com/books?id=00fCzJKt1QMC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=soviet+estimates+rape+tens+of+thousands&source=web&ots=xzyKzJm1sj&sig=cy2AfPmp7ZvT7K9YSWPRkXoyp6E]</ref><ref>http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106687768</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=lyZYS_GxglIC&pg=PA480&dq=Red+Army+rape+Berlin&lr=&as_brr=3&ei=gtGgS4eXOZDSkwS6kMiACg&cd=1#v=onepage&q=Red%20Army%20rape%20Berlin&f=false Bernard A. Cook, ''Women and war: a historical encyclopedia from antiquity to the present'', ABC-CLIO, 2006, ISBN 9781851097708978-1-85109-770-8, p. 480.]</ref><ref>Helke Sander/Barbara Johr: ''BeFreier und Befreite'', Fischer, Frankfurt 2005</ref><ref>Seidler/Alfred de Zayas, ''Kriegsverbrechen in Europa und im Nahen Osten im 20. Jahrhundert'', Mittler, Hamburg Berlin Bonn 2002</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=MVSjHNKUKoEC&pg=PA119&dq=Red+Army+rape+Berlin&lr=&as_brr=3&ei=JNKgS5muOp2glQSuhdn-CQ&cd=8#v=onepage&q=Red%20Army%20rape%20Berlin&f=false Norman M. Naimark, ''The Russians in Germany: a history of the Soviet Zone of occupation, 1945-1949'', Harvard University Press, 1995, ISBN 9780674784055978-0-674-78405-5, p. 81.]</ref>
* Sivillere yönelik saldırılar
<!--ESKİ METİN
Sovyetler birçok kere şehir ve köylerdeki binaları ateşe veriyorlardı. Söndüreye çalışanlarıda öldürüyorlardı. Örnek olarak Demmin'de şehir merkezi ateşe verildi ve yangının söndürülmesi engellendi. Kızıl Ordu askerleri ve NKVD üyeleri genellikle Polonyadan Almanyaya göç eden trenleri yağmalıyorlardı.
-->
<!--ALINTI ALMANYA İLE İLGİLİ BÖLÜME ALINDI-->
{{Alıntı|Binlerce kilometre yol katetmiş, kan ve ateşin içinden ilerleyen bir askerin bir kadınla biraz eğlenmesinde ne var?| Yugoslav komunist [[Milovan Cilas|Milovan Đilas]]'ın şikayetleri üzerine Stalin'in yorumu<ref>[http://books.google.com/books?id=VjM1enFt7igC&pg=PA208&dq=Milovan+%C4%90ilas+Stalin+rape&hl=ja&ei=rAqiS_3ZL4yTkAX8ocTTCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=&f=false Modris Eksteins, ''Walking Since Daybreak: A Story of Eastern Europe, World War II, and the Heart of Our Century'', Houghton Mifflin Harcourt, 2000, ISBN 9780618082315978-0-618-08231-5, p. 208.]</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=sK5CJFpb2DAC&pg=PA161&dq=Milovan+%C4%90ilas+Stalin+rape&hl=ja&ei=vwyiS5HeGcqLkAWtyazVCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=&f=false Rudolph J. Rummel, ''Lethal politics: Soviet genocide and mass murder since 1917'', Transaction Publishers, 1990, ISBN 9781560008873978-1-56000-887-3, p. 161.]</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=ox_gXq2jpdYC&pg=PA314&dq=Milovan+%C4%90ilas+Stalin&hl=ja&ei=SQyiS9K6LM-GkAXM0vTFCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEoQ6AEwBg#v=onepage&q=&f=false Bernard A. Cook, ''Europe since 1945: an encyclopedia'', Vol I, Taylor & Francis, 2001, ISBN 9780815340577978-0-8153-4057-7, p.314.]</ref><ref> Metnin İngilizcesi:''Well, then imagine a man who has fought from Stalingrad to Belgrade - over thousands of kilometres of his own devastated land, across the dead bodies of his comrades and dearest ones! How can such a man react normally? And what is so awful in his amusing himself with a woman, after such horrors? You have imagined the Red Army to be ideal. And it is not ideal, nor can it be, even if it did not contain a certain percentage of criminals - we opened up our prisons and stuck everybody into the army. '' Milovan Djilas, ''Conversations with Stalin'', çeviren Michael B. Petrovich, London: Hart-Davis, 1962, p. 87.</ref><ref>Savaş sırasında Sovyet Dışişleri Bakanı olan [[Vyaçeslav Molotov]], savaş sırasında ülkesinin çok sayıda önemli siyasi ve askeri kadrosunu savaşın ilk yıllarında kaybettiğini belirtirken, ilerleyen dönemde orduya artık mahkumların da alındığını belirterek Stalin'in olaya bakış açısını paylaştığını belirtecektir. Feliks Çuyev, Molotov Anlatıyor,Yordam Kitap, 2007</ref>}}
 
=== İlya Ehrenburg ===
Kızıl Ordu askerlerinin başta tecavüz olmak üzere suçları işlemelerinde Sovyet vatandaşlarını Almanlardan intikam almaya teşvik eden [[İlya Ehrenburg]]'un çağırısının etkisinin olduğuna dair görüşler vardır.<ref>[http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p507_Weber.html Mark Weber, "The Strange Life of Ilya Ehrenburg"]</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=DRW2M3mdBFoC&pg=PA168&dq=Ilya+Ehrenburg+German+rape&lr=&as_brr=3&ei=4IWhS8D8NpzKlAS9jdzsCQ&cd=3#v=onepage&q=Ilya%20Ehrenburg%20German%20rape&f=false Nicole Dombrowski, ''Women and war in the twentieth century: enlisted with or without consent'']</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=pWKScu8WKlkC&pg=PA176&dq=Ilya+Ehrenburg+German+rape&lr=&as_brr=3&ei=YIWhS9mlMI6WlASct5C-CQ&cd=4#v=onepage&q=Ilya%20Ehrenburg%20German%20rape&f=false Wolfgang W. E. Samuel, ''The war of our childhood: memories of World War II'']</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=PTEV0CPuhRcC&pg=PA7&dq=Ilya+Ehrenburg+German+rape&lr=&as_brr=3&ei=EIahS--oF5zKlAS9jdzsCQ&cd=14#v=onepage&q=&f=false Gregor Dallas, ''1945: The War That Never Ended'' (''German women are yours!'')]</ref>
 
=== Macaristan ve Avusturya ===
Bu ülkelerde de Sovyet Ordusunun sivillere karşı saldırıda bulunduğu, tecavüz ettiği ve şiddet uyguladığı yönünde iddialar bulunmaktadır.<ref>[http://books.google.com/books?id=lyZYS_GxglIC&pg=PA480&dq=Red+Army+rape+Berlin&lr=&as_brr=3&ei=gtGgS4eXOZDSkwS6kMiACg&cd=1#v=onepage&q=Red%20Army%20rape%20Berlin&f=false Hans-Henning Kortüm, ''Transcultural wars from the Middle Ages to the 21st century'', Akademie Verlag, ISBN 20069783050041315. p. 172]</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=NilW70Yol74C&pg=PA129&dq=Budapest+rape+Red+Army&as_brr=3&ei=GfSgS-OmN43ulQTxz53TCQ&hl=ja&cd=1#v=onepage&q=Budapest%20rape%20Red%20Army&f=false Andrea Petö, "Memory and Narative of Rape in Budapest and Vienna in 1945" in Richard Bessel, Dirk Schumann ed. ''Life after death: approaches to a cultural and social history of Europe during the 1940s and 1950s'', Cambridge University Press, ISBN 0521009225, p. 132.]</ref><ref>[http://books.google.com/books?id=cLY1z-XLd_IC&pg=PA295&dq=Budapest+rape+Red+Army&as_brr=3&ei=GfSgS-OmN43ulQTxz53TCQ&hl=ja&cd=2#v=onepage&q=Budapest%20rape%20Red%20Army&f=false Krisztián Ungváry, ''Battle for Budapest: one hundred days in World War II'', I.B.Tauris, 2004 ISBN 9781850436676978-1-85043-667-6, p. 280. (Soviet crimes bölümü)]</ref>
<!--ESKİ METİN
Budapeşte ve Viyana'da 5000 - 200.000 kadının Kızıl Ordu askerleri tarafından tecavüz edildiği tahmin edilmektedir. Krisztián Ungváry'e göre Budapeşt'in kadın nüfusunun onda biri Kızıl Ordu askerleri tarafından tecavüz edilmiştir.
 
=== Mançurya ===
Sovyetler Birliği'nin Japonya İmparatorluğuna savaş ilan ettiği 8 Ağustos 1945 tarihinden savaşın resmen sona erdiği 2 Eylül 1945 tarihine kadar [[Mançurya]], [[Mançukuo]] ve [[Kore|Kore YarımadasıYarımadasındaki]]ndaki Japon sivillere karşı işlediği iddia edilen suçları kapsar.<ref>[http://books.google.com/books?id=Di6NcxSxUPkC&pg=PA42&dq=Manchukuo+rape+Red+Army&lr=&as_brr=3&ei=ltWgS9qaCIHklQS9jun4CQ&cd=2#v=onepage&q=rape%20Red%20Army&f=false Charles K. Armstrong, ''The North Korean revolution, 1945-1950'', Cornell University Press, 2004, ISBN 9780801489143978-0-8014-8914-3, p. 42.]</ref>
<!--ESKİ METİN
[[8 Ağustos]] 1945'de [[Yalta Konferansı]]'ndaki gizli anlaşma gereğince [[Japon İmparatorluğu]]'na savaş ilan etti ve [[Kızıl Ordu]] [[Mançukuo]], [[Kore|Kore Yarımadası]] ve [[Kuril Adaları]]na saldırdı. Kaçamayan kadınlar tecavüz edildi. Tecavüz vakaları Nisan 1946'a kadar devam etti.
-->
 
== Soğuk Savaş dönemi ==
Soğuk Savaş döneminde [[ABD]] önderliğinde oluşturulan [[NATO]] örgütüne karşı [[Doğu Bloku]] ülkeleri ile birlikte [[Varşova Paktı]]nı meydana getiren Sovyetler Birliği, sosyalist ülkelerde ortaya çıkan iç karışıklıklara müdahil olmuştur. Ancak bu müdahaleler sırasında yaşananlar Sovyet savaş suçları kapsamında değerlendirilmemektedir. [[Macar Devrimi|1956 Macaristan]], [[Prag Baharı|1968 Çekoslovakya]] olayları sadece Sovyet müdahalesiyle açıklanamayacak karmaşık iç yapıya sahiptir. İktidardaki hükümetin davetiyle [[Demokratik Afganistan Cumhuriyeti]]ne askeri yardımda bulunan Sovyet Ordusu 1979-1989 yılları arasında Afganistan'da hükümet saflarında savaşmıştır. İki ülke arasında bir savaş durumundan bahsedilemeyecek olan [[Sovyet-Afgan Savaşı|savaş]] sırasında işlenen suçlar tanım gereği savaş suçlarına girmemektedir.
<!--ESKİ METİN
{{Ana madde|Sovyet-Afgan Savaşı}}
-->
== Kaynakça ==
{{Kaynakça}}
 
== Dış bağlantılar ==
* [http://www.youtube.com/watch?v=ulRIHwPg4gw France 24 haberi], 20 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir
* [http://www.youtube.com/watch?v=dQWv9KpDWEg 1945 yılına ait belgesel görüntü], 20 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir
* [http://www.youtube.com/watch?v=iKjCHj8_rUk Tecavüz tanıklarıyla söyleşi içeren belgesel], 20 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir
* [http://www.youtube.com/watch?v=TsOouDLL_EA Tecavüz tanıklarıyla söyleşi içeren belgesel], 20 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir
* [http://www.youtube.com/watch?v=1x7t5hJeq0U 1944 Kasım ayına dair Nazi haber bülteninde iddia edilen Nemmersdorf Katliamı], 20 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir
 
[[Kategori:Sovyet savaş suçları|*]]
[[it:Crimini di guerra sovietici]]
[[ja:ソビエト連邦による戦争犯罪]]
[[ru:Насилие в отношении мирного населения Германии (1945)]]
[[zh:蘇聯戰爭罪行]]
179.148

değişiklik