"İş süreçleri modelleme" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Süreç Yönetimi, Süreç Modelleme, İş Süreçleri Modelleme)
İş Süreçleri Modelleme düşünülebilecek her alanda uygulanabilir. Çünkü aslında yaşantımız da bir sistemdir. [[Sistem]] kavramı ise girdileri işlenerek çıktılara dönüştürülmesi olduğu için işleme aşaması tamamıyla bir süreç tanımını doğurur. Sürecin tanımını yapacak olursak bir iç veya dış [[müşteri]]ye değer üreten veya mevcut değerine değer katan faaliyettir. Sistem ve süreç kavramlarını birleştirecek olursak sistem içindeki faaliyetlerin tümüne süreç dendiğini söyleyebiliriz. İş süreçleri modelleme, herhangi bir süreci yeniden veya geliştirerek belirli bir formatta ifade etme çalışmasıdır.
 
Başlıca uygulama alanları şöyle sıralanabilir: <ref>http://www.nimbuspartners.com</ref>
* Dış Kaynak Kullanımı
* Kalite Yönetimi
== Süreçlerin Önemi ==
 
Çalışanların çalışma şekillerini ve günlük aktivitelerini oluşturan operasyonel iş süreçleri bir işletmenin en önemli parçalarından biridir. Günümüzde birçok kurum süreç şemalama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Fakat bu çalışmaların etkisinin tutarlı ve sürekli olduğu durumlar çok nadirdir. Edinilen tecrübeler birçok süreç şemalama projelerinin istenileni vermediğini göstermektedir. Süreç iyileştirmesi yapabilmek ve değişim yönetimini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan asıl araçları size vermemektedirler. <ref>http://www.sistema.com.tr/</ref>
 
Süreçleri işletenler insanlardır. Bir işletmedeki her birey süreç yönetimi içindeki bir parçada rol almaktadır. Süreç yönetimi sadece bilgi işlem (IT) veya iş analizcileri için değildir. Herkesin katılımını gerektirir, aksi halde bir işe yaramaz. Ayrıca süreç yönetimi sadece bir geçiş fazı değildir, kurumların başarısı için gereklidir.
29

değişiklik