"Madde bağımlılığı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Koc61 adlı kullanıcıya ait olan 6836974 sayılı sürüm geri getirildi. (Twinkle)
(Koc61 adlı kullanıcıya ait olan 6836974 sayılı sürüm geri getirildi. (Twinkle))
'''Madde bağımlılığı''' [[alkol]], [[sigara]] ve [[uyuşturucu]] maddeleri kullanma sonucunda vücutta bu maddeleri kullanmaya karşı oluşan ihtiyaçdır. Sigara yakın zamanlara kadar madde bağımlılığı olarak görülmediyse de günümüzde diğer bağımlılıklarla bir tutulmaktadır.
 
{{hastalık-taslak}}
MADDELER NELERDİR ?
Bağımlılık yapan maddeler çoktur. Bunlardan en fazla yaygın olanlar :
1- Tabii Maddeler : Tütün, esrar, alkol ve çiğnen otlar…
2- Sentetik Maddeler : Eroin, tiner, bali ve petrol türevleri ile bazı haplar…
3- Uyarıcı Maddeler : Kokain, ecstasy, kafein…
 
[[da:Narkoman]]
MADDE BAĞIMLILIĞININ NEDENLERİ NELERDİR ?
[[en:Substance abuse]]
1- AİLE : Madde bağımlısı çocukların ailelerinde genelde aşağıdaki nedenler görülmektedir. Bu nedenler çocukları madde bağımlısı yapabilir.
[[es:Toxicomanía]]
— Ailenin eğitimsizliği ve parçalanmış olması.
[[fi:Päihderiippuvuus]]
— Aile içi şiddet.
[[fr:Toxicomanie]]
— Anne ve Babanın kötü alışkanlıklarının olması.
[[hy:Թմրամոլություն]]
— Anne ve Babanın çocuklara karşı ilgisizliği.
[[it:Tossicodipendenza]]
— Okul Eğitiminin ihmal ettirilerek, çocuğun para kazanması için sokağa gönderilmesi.
[[ja:薬物依存症]]
— Aile içinde çocuklara karşı güvensizlik.
[[lt:Narkomanija]]
— Çocukların duygusal ihtiyaçlarını, para ve eşya ile karşılamaya çalışmak.
[[no:Narkomani]]
— Çocukların “Kendi kendine yeterli” olmasını engellemek. Sorumluluk vermemek. Aşırı korumacılık.
[[pl:Narkomania]]
— Çocukların arkadaşlarını önemsememek.
[[pt:Toxicomania]]
[[ru:Наркомания]]
2- ARKADAŞ : Çocuklar madde kullanmaya genelde arkadaşlarının teklifi ve ısrarı ile başlar.
[[sr:Зависност од дрога]]
— Aile içi nedenler çocuğa, evinin dışında huzur-güven-sevgi ve başarıyı aratır.
[[sv:Narkomani]]
— Arkadaşın “Bir kereden, bir şey olmaz. Hoşuna gitmezse bırakırsın” veya “Dertlerini unutmak ve mutlu olmak istiyormusun ?” teklifi ile başlar.
[[uk:Наркоманія]]
— Hiçbir baskı olmadan arkadaşına özentiden veya meraktan başlar.
[[zh:藥物成癮]]
— Hoşuna giden bir gençlik/çocuk Gurubunun, içinde olmak için başlar.
— Çocuğun fiziksel konumundan yararlanmak için, gayri meşru kişilerce istismar edilerek maddeye alıştırılır. Çocuk uydu haline getirilir.
3- EĞİTİM : Aile ve arkadaş etkilerinin temelinde çarpık eğitim vardır.
— Çocuğun İnsani, Milli ve Manevi değerlerden yoksun yetiştirilmesi. Bu ahlaki değerleri yeteri kadar alamayan çocuklar, kendine ve topluma zarar vermektedirler.
— Evde el-yüz-ayak temizliği yapmadan yatmak, pijamalarını giymeden günlük giysileri ile yatmak, genelde yer yatağında yatmak, çocuğun sokakta yaşamasına uyum sürecini kolaylaştırmaktadır.
— Anne ve babanın yattığı yerde, hep birlikte kızlı erkekli kardeşleriyle uyumaya çalışmak.
— Çocuğun Okul ve İş hayatını kontrol etmemek.
— Çocuğun boş zamanlarının değerlendirilmesinde rehberlik yapmamak.
MADDE BAĞIMLILIĞI NASIL ANLAŞILIR ?
Madde kullanan çocuklarda genelde davranış bozuklukları görülür.
— Gereksiz yere asabiyet, bunalım, saldırganlık, unutkanlık, çok konuşma veya suskunluk…
— Geçmişinde olmadığı kadar arkadaşlarını araması veya arkadaşları tarafından aranması…
— Evinden ve yakın çevresinden şikayetçi olması veya uzaklaşmak istemesi…
— İnsani, Milli ve Manevi değerleri önemsememe, Toplumsal kurallara karşı gelme veya güvenmeme…
— Karşılaşmış olduğu sorunları aşmak için bir gayret göstereceğine, kaçmaya çalışması, anlamsız bahaneler uydurması…
— Geleceğine dair beklentilerinden vaz geçmesi veya kendisi ile hiç uyumlu olmayan fikirler beyan etmesi…
— Çok önemli sosyal olaylara kayıtsız kalması…
— Hiçbir sebep yok iken, paraya ihtiyaç duyması ve bu davranışının süreklilik arz etmesi…
— Evden bazı eşyaların kaybolması ve bu kaybolmaların devam etmesi…
— Kendisine ait olmayan giysilerle eve gelmesi ve bu değişikliğin devam etmesi…
— Sürekli yalan söylemesi, İftira atması…
— Kesici ve yaralayıcı aletlere ilgi duyması, üzerinde taşıması…
 
NELER YAPMALIYIZ ?
Çocuğun madde bağımlısı olmaması, mücadelesi ve tedavisinde en önemli görev aileye düşmektedir.
— Babalar her zaman çocukları ile doğrudan iletişim kurmalı ve ilgilenmeli.
— Baba çocuğa güven vermeli.
— Aileler en kötü şartlarında bile çocukları ile ilgilenmeli.
— Çocuklar ailesine güvenince her türlü zorluğa katlanır ve sorunların çözümünde pay sahibi olurlar.
— Aile çocuğuna İnsani, Milli ve Manevi değerleri öğretmeli. Bu konularda yetersiz iseler Öğretmenden, Din Görevlilerinden ve Çocuk Polisinden yardım almalıdırlar.
— Çocuk okul ve iş yerinde ziyaret edilmeli. Öğretmenden ve Usta Öğreticiden bilgi alınmalı.
— Çocuğu milli bayram törenlerine, kütüphaneye, müzeye, tiyatroya, sinemaya, spor aktivitelerine, sergi salonlarına v.b. götürmeli.
— Çocuğun önünde sigara ve alkol gibi uyuşturucu kullanmamalıdır.
— Çocuğa karşı şiddet ve baskı uygulanmamalıdır.
— Çocukta madde bağımlılığı ile ilgili bir belirti anlaşıldığında, hemen bir Psikiyatri uzmanına müracaat etmelidir.
— Tedavi için yardım almak isteyen aileler Rehabilitasyon Merkezlerine, Sağlık Ocaklarına, Hastanelere ve Çocuk Polisine başvurmalıdır.
— Çocuk istismara uğramış ise Doktor raporu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına başvurmalıdır.
— Madde bağımlılığı tedavisi uzun, zahmetli ve sabır ister. Tedavinin başarılı olması için çocuğun istekli olması gerekir. Çocukta isteği uyandırmak gerekir.
— Tedaviden sonra çocuğu kesinlikle eski ortamından uzaklaştırmak gerekir. Aynı arkadaş grubu ile karşılaştığında yeniden teslim olabilir.
— Madde bağımlısı çocuklarda sabır ve düşünme yetileri zaafa uğramıştır. Bundan dolayı çocuklar, sıkıştırılmadan yapacağı bireysel işlere yönlendirilmeli.
— Çocukları mümkün olduğu kadar yüzme sporu ile meşgul etmelidir. “Fiziksel Yorgunluk” ilaçtır.
11.797

değişiklik