Takiyettin Mengüşoğlu: Revizyonlar arasındaki fark

Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisi
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
(Malatya'nın Hekimhan Kazası'nda 1905 yılında doğmuştur)
(Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisi)
 
Fransızca, Almanca Latince ve Grekçe biliyordu.
 
Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisi daha ilerde göreceğimiz felsefi antropolojik teorilerden iki temel farkla ayrılır. Bu farklardan birisi Mengüşoğlu’ya göre insan somut bir bütünlük olarak algılanmalıdır. Bir başka dile getirişle Mengüşoğlu için insanın düalitesi söz konusu olamaz ve olmamalıdır; çünkü bu bilimsel sonuçlara da ters düşer. İkinci fark ise şurada ortaya çıkar: insan ve diğer canlı varlıklar arasındaki yapısal, niteliksel fark, insanı oluşturan ve aynı zamanda insan tarafından gerçekleştirilen varlık koşullarında ve varlık koşullarıyla kavranılmalıdır.
 
Mengüşoğlu’nun felsefi antropolojisini diğer antropolojilerden ayıran bir başka önemli nokta da felsefi antropolojinin ontolojik temellere dayanmasıdır. Bu konuda şunları söylüyor: “Ontolojik temellere dayanan Felsefi Antropoloji, artık insanın biyolojik özelliklerinden, iç hayatından, ruh ve beden arasındaki ilişkiden, süje ve bilinç alanlarından değil, insanın somut varlık bütününden, bu varlık bütününde temelini bulan varlık koşullarından, fenomenlerden hareket edecektir.”
 
Mengüşoğlu, özellikle 'insan felsefesi' konusundaki düşünceleriyle, yalnız Türkiye'de değil, dünya felsefecileri arasında da önemli bir yer kazanmayı hak etmiş bir Türk filozoftur.
 
 
Anonim kullanıcı