Beyşehir: Revizyonlar arasındaki fark

 
 
M.Ö.2000-1200 yılları arasında Hititler, Eflatunpınar ve Fasıllar da ölmez eserler bırakmışlardır. Bu yıllarda bölge Asur Devletinin zaman zaman istilasına maruz kalmıştır. M.s.1200 yıllarında Firigler, bölgeye hakim olmuş, bunu takiben Pisinya adında bağımsız bir devlet kurularak bölge PSİDYA adıyla anılmıştır. VII. Yüzyılda LİDYALILAR, 546’da PERSLER, 333’de Büyük İskender ve M.Ö.120’de bölge ROMALILAR’ın eline geçerek daha sonra DOĞU ROMA’nın (Bizans) hakimiyetinde kalmıştır.
 
M.S. 1071 Malazgirt seferinden sonra SELÇUKLU TÜRKLERİ’nin İdaresinde kalan Beyşehir, Anadolu Selçukluları devrinde çok önem kazanmış, Sultan Alaaddin KEYKUBAT “Eyrinaz Gezisi” mevkiinde (Şimdiki Gölyaka Kasabası ) Kubad-Abad şehrini kurarak burayı ikinci başkent yapmıştır. Anadolu’yu 1243 yılında Moğolların istilasından sonra EŞREFOĞLU SEYFETTİN SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANİYE (BEYŞEHİR’İ) şehrini kurmuş ve buradan bağımsızlığını ilan ederek, Eşrefoğlu Beyliği’ni meydana getirmiştir. Bağımsızlığını ilan ederek, EŞREFOĞLU BEYLİĞİ’ni meydana getirmiştir. Beyliğin sınırları içinde bugünkü AFYON, BOLVADİN, EMİRDAĞ, YALVAÇ, BOZKIR, ŞARKİKARAAĞAÇ, SEYDİŞEHİR’de girmekte idi. Beyliğin 65 kasabası ve 70.000. süvarilik askeri gücü vardı.
89

düzenleme