"Göynük, Çobanlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Friglerin Afyon ve çevresinde bin yıl kadar yaşadıkları ,Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir illeri arasında kalan bölümde yer alan bölgeye Frig Vadisi denildiği düşünüldüğünde, bölge içersinde kalan Göynük köyü civarında da önemli frig kentleri kurulmuş olduğunu tahmin edilebilir.Tarihi kaynaklar ve bu bölgelerden çıkarılıp Afyon müzesinde sergilenen bazı eserler bu fikri ispatlamaktadır.Yine köye çok yakın olan ve bugün Kocaöz diye bilinen yerde antik Anabura kenti kurulmuştur.
Köyde bulunan tekke de köyün tarihinin yine çok eskilere dayandığını göstermektedir.Köyde
bulunan tekke, Yargeldi Sultan (Köydeki nanışa göre Akşemsettin)tarafından kurulmuştur.Yargelgi Sultan ;Osmanlı dönemi vesikalarında İnlice köyü ( bügün kü adı ile seydiler)'nün kurucularından 13.yüzyılda yaşamış ,Hacı Bekdaş Veli'nin öğrencilerinden seyyit Hasan Basri Hazretlerinin yakın arkadaşıdır.Bugün tekkenin hizmetine Seyyit Hasan Basri hazretlerinin tekkenişin olan torunları bakıyor.Bayılma ve benzeri hastalıkları tedavi edildiğine inanılmaktadır. Ali ÇANKAYA
===Altyapı bilgileri===
Anonim kullanıcı