"Paris Antlaşması (1783)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

#Antlaşma, imzalandıktan sonra altı ay içinde onanacaktır.
 
==AftermathSonrası==
 
PrivilegesAmerikanların whichsömürgelikleri thedöneminde Americans had received from Britain automatically when they hadBritanya'dan colonialaldıkları statushaklar (including protection from [[Barbary pirates#United States and the Barbary Wars|piratesAkdeniz]] in the [[Mediterranean Seakorsan]]larına inkarşı respectkoruma ofgüvencesi) whichortadan see: [[Barbary Wars]]) werekalmış withdrawnbulunmaktaydı. IndividualBazı Stateseyaletler ignoredfederal Federaluygulamayı recommendations,yok undersaymış Articleve 5,. to restore confiscated Loyalist property, and also evaded Articleve 6. (e.g.maddelerde bydüzenlenen confiscatingkarşılıklı Loyalistborçlar propertykonusunda forantlaşma "unpaidhükümlerinden debts")sapmıştır. Some, notably Virginia, also defied Article 4. andmaddeyi maintainedyürürlüğe lawskoymayan againstVirginia'ya paymentkarşılık ofbazı debtsBritanyalı toaskerler Britishkölelerin creditors.salıverilmesini Individual British soldiers ignored the provision of Articledüzenleyen 7. aboutmaddeyi removal of slavesişletmemişlerdir. TheAntlaşma real geography of North America turned out not to match the details givenBirleşik Devletler'in thegüney Canadiansınırını boundarybelirlemekteydi descriptions.ancak TheBritanyalıların Treatyİspanyollarla specifiedyaptıkları a southern boundary for the United States, but the separate Anglo-Spanish agreement did not specify a northern boundary foranlaşma Florida,'nın andkuzey thesınırını Spanishkesinleştirmediğinden governmentİspanyol assumed that the boundary was the same as in theyönetimi 1763 agreementanlaşması byhükümlerinin whichbu theysınır hadiçin firsthala givengeçerli theirolduğunu territory in Florida to Britaindüşünmüştür. WhileBu thatanlaşmazlık dispute continued, Spain used its new control ofsürerken Florida'yı todenetimi blockaltında Americantutan access to the Mississippiİspanya, in defianceAmerikanların ofMississippiye Articleulaşmasını 8engellemişlerdir.<ref>Jones, Howard [http://books.google.com/books?id=TFyLOUrdGFwC&pg=PA23&lpg=PA23&ots=R4SlGML4VE&sig=Jf3UF5-rG4gZ_fj56vnrQwQOi2g#PPA23,M1 CrucibleZorlu ofBir PowerGüç Denemesi: A History of American ForeignAmerikan RelationsDış toİlişkiler 1913Tarihi], Rowman & Littlefield (2002) ISBN 0842029168 (pages. 23)</ref> InBu arada Britanyalılar, [[GreatBüyük Lakes|the Great LakesGöller]] area,bölgesinde theçok Britishgevşek adopteddavranmış ave veryboşaltması generousgereken interpretation of the stipulation that they should relinquish control "with all convenient speed", because they needed time to negotiate with thebölgeleri [[NativeAmerikan Americans in the United States|Native Americansyerlileri]], who had kept the area out of United States control, but had been completely ignored in the Treaty. Even after that was accomplished, Britain retained control as a bargaining counter inyle hopesyaşadığı ofgüçlükler obtainingyüzünden somebir recompensesüre fordaha theelinde confiscatedtutmak Loyalistzorunda propertykalmıştır.<ref>Benn, Carl [http://books.google.com/books?id=Zu0hgVoIj3UC&pg=PA17&lpg=PA17&ots=LCcVf9I7f7&sig=zeKc7-_kZudvZs2aZhIoFABED0w Historic Fort York, 1793-1993] Dundurn Press Ltd. (1993) ISBN 0920474799 (pages. 17)</ref> ThisBu mattersorun was finally settled by1794'te theimzalanan [[Jay TreatyAntlaşması]]'yla inçözüme 1794,kavuşturulmuş andve AmericaAmerika's ability to bargain on all these points was greatly strengthened by the creationnın ofbölgedeki thenüfuzu newyeni [[ConstitutionABD of the United StatesAnayasası|constitutionAnayasa]]'nın inkabul edilmesinin ardından gittikçe 1787artmıştır.
 
OnlyAntlaşmanın Article2009 1yılı remainsitibariyle ingeçerli forceolan asbölümü ofyalnızca 20091. maddedir.<ref>{{cite web | authoryazar = [[UnitedABD StatesDışişleri Department of StateBakanlığı]] | titlebaşlık = BilateralKarşılıklı TreatiesAntlaşma andve OtherDiğer AgreementsAnlaşmalar (U-V) | work = TreatiesYürürlükteki in ForceAntlaşmalar | yearyıl = 2007 | accessdateerişimtarihi = 2008-05-2829.07.2009 | url = http://www.state.gov/documents/organization/83043.pdf | pagesayfalar = 16}}</ref>
 
==Ayrıca bakınız==