"Doğu Türkistan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

[[Yedisu]] tarafına göç eden Uygurlar, kendilerinden evvel buraya kadar gelerek yerleşik hayata geçen ve Tibetlilerle olan savaş sırasında Doğu Türkistan’ın güney taraflarına kadar gelen ([[Kaşgar]], [[Yarkent]], [[Hotan|Hoten]]) Uygur Türkleriyle kaynaşmışlardır. Uygurlar, [[Karluklular|Karluk Türkleri]]yle birleşerek 880 yılında Karahanlı Devletini kurmuşlardır<ref>Erkin Alptekin, age., sayfa 24–25.</ref>.
 
Doğu Türkistan daha sonra [[Karahoca Uygur Krallığı|Karahoca Uygur Hanlığı]] ([[846]] – [[1218]]) ve Türk-Moğol İmparatorlu hâkimiyeti altında kalmıştır ([[1218]] – [[1759]]). [[1750]] yılında Çin işgali başlamış ve [[1862]] tarihine kadar sürmüştür. Bu süre içinde Doğu Türkistan’da 42 isyan hareketi olmuştur. [[1863]] yılında [[Yakub Beg|Mehmed Yakup Bey]], [[Kaşgar]] merkez olmak üzere devlet kurmayı başarmıştır. Bu devlet [[Abdülaziz]]’den yardım isteyiş ve istedikleri yardımı almaya muvaffak olmuştur<ref>[[Yakub Beg|Yakup Bey]]’in [[Abdulaziz Han]] adına hutbe okuttuğu ve sikke bastırdığı bilinmektedir. Bib., İklil Kurban, ''Doğu Türkistan İçin Savaş'', Ankara, 1995.</ref>. Mehmed [[Yakub Beg|Yakup Bey]], en büyük desteği ise [[II. Abdulhamid]] tarafından görmüştür<ref>Nevzat Özkan, ''Türk Dünyası Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat'', Kayseri, 1997, sayfa 89.</ref>. Bu desteğe rağmen kurulan devlet uzun ömürlü olamamıştır. [[Osmanlı Devleti]]’nin bu dönemde sıkıntılı günler geçiriyor olması bölgeye yeterli desteği vermesini engellemiştir. [[Osmanlı İmparatorluğu]]'nun gücünü yitirdiğini fırsat bilen [[Ruslar]] [[Batı Türkistan]]'ı, Çinliler'de Doğu Türkistan'ı aralarında paylaşmışlardır.
 
[[Yakub Beg|Yakup Bey]]’in [[1877]] yılı Mayıs ayında vefat etmesi üzerine Çin hiç vakit kaybetmeden Doğu Türkistan’a saldırmıştır. [[18 Mayıs]] [[1878]] yılında Doğu Türkistan’ın tamamını işgal etmiştir. [[1876]] yılında Doğu Türkistan tekrar Çin işgaline uğramıştır. [[18 Kasım]] [[1884]] yılında Çin imparatorunun emriyle 19. eyalet olarak Şin-cang (Xīnjiāng "Yeni Topraklar") adıyla doğrudan İmparatorluğa bağlanmıştır<ref>Erkin Emet, ''Türkler Ansiklopedisi'', Ankara, 2002, sayfa 276.</ref>.
Anonim kullanıcı