"Göynük, Çobanlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
:[[1984]] -
 
 
tarihçe:
== '''Tarihçe: ==
Göynük kelime anlamı olarak ; Güneş'te yanmış,acısı olan, elemli,üzüntüden ağlar duruma gelmiş, kızarmış, hicran, ıztırap, keder ve hararet gibi anlamlara gelmektedir.
Köyün adı hakkında köy yaşlılarının anlattığı hikayelerde de Güneş'te susuzluktan bitap düşmüş insanların (inanışa göre evliyaların) bu bölgeden geçerken su bulmaları (bu bölge bugün Karakuyu olarak adlandırılır)işlenmektedir.Kelime anlamı ile anlatılan hikayelerin özdeşleştiği düşünüldüğünde hikayelerin gerçekliği ihtimal dahilindedir.
bulunan tekke Yargeldi Sultan (Köydeki nanışa göre Akşemsettin)tarafından kurulmuştur.Yargelgi Sultan ;Osmanlı dönemi vesikalarında İnlice köyü ( bügün kü adı ile seydiler)'nün kurucularından 13.yüzyılda yaşamış ,Hacı Bekdaş Veli'nin öğrencilerinden seyyit Hasan Basri Hazretlerinin yakın arkadaşıdır.Bugün tekkenin hizmetine Seyyit Hasan Basri hazretlerinin tekkenişin olan torunları bakıyor.Bayılma ve benzeri hastalıkları tedavi edildiğine inanılmaktadır.
Dışarıya göç verdiğinden dolayı nüfusu oldukça azalan Göynük Köyü eski ihtişamından oldukşa uzaktır. Tekkenişinlerin birçoğunun köyden taşınması neticesinde tekke de eski ihtişamını kaybetmiş olsa da tekke çevresindeki son bir iki tekkenişin ailesinin ilgisi ile gelenek yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Ali çankaya
 
 
Anonim kullanıcı