"İshaklı Kervansarayı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Mimarı ve yapı tipi: Portal = Ana kapı
(→‎Mimarı ve yapı tipi: Portal = Ana kapı)
Mimarı o zamanın en ünlü mimarları olan [[Kölük bin Abdullah]] ([[Arapça]]: '''ك؛لُك بِن اَبدُلَّه''') ve [[Kaluyan El-Konevi]] ([[Arapça]]: '''خاَلُياَن آل كْنءڤِ''')'dir
 
Yapı tipi, yazlık denilen avlulu, kışlık denilen kapalı bölümlü, kapalı bölümü avludan küçüktür. Kapalı bölüm iki taraflıdır, ve her taraf beş kubbelidir. Hanın yüzü batıya doğru bakıp, ve yol kenarında bulunur. Avlunun ortasında yükseltilmiş köşk mescit (''masdschid'') yer almaktadır. Mescit, kare planlı dört kemer ayağı üzerine oturtulmuş ve ibadet mekânı, zeminden yükseltilmiştir, doğu ve batı cephesinde yer alan pencere açıklıkları da silmelerle vurgulanmıştır. Köşk Mescid dış duvara 20 derece eksende, yönü kıbleye doğru yapılmıştır. Girişi kıbleye bakan tarafın tam öbür yönünde olup, merdivenleri iki taraftadır. Ayrıca avlu'nun tam ortasında bir kuyu bulunur. Kervansarayın kuzeydoğu cephesi, Anakapının yer aldığı 37,70 m uzunluğundaki giriş cephesidir. Önyüzün ortasında bulunan anakapı, 7,30 m genişliktedir. Önyüzde, ikisi köşede olmak üzere dört payanda<ref>Payandalar uzun duvarlarda duvarın direncini artırmak için kare, dikdörtgen, daire, çokgen gibi farklı biçimlenmelerde uygulanmış duvarlardır.</ref> yer almaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğuda yer alan kare planlı payandalar 0,90 m duvardan öne doğru gelmektedir. Kare planlı payandalar ile anakapı arasında, çapı 1,88 m olan yarım daire planlı payandalar yer almaktadır. Kuzeybatı yönünden güneydoğu yönüne doğru kare planlı payanda ile yarım daire planlı payanda arası 6,24 m, yarım daire payanda ile portal arası 5,16 m.dir. PortalinAna kapı güneydoğu yönünde portalana kapı ile yarım daire planlı payanda arası 5,14 m, yarım daire planlı payanda ile kare planlı köşe payanda arası mesafe 6,11 m.dir. Dış duvarların kalınlığı 1.60 metredir.
 
 
 
Sahip Ata Kervansarayına yapılan rölöve projesi, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 15.08.2003 tarih ve 2056 sayılı kararı ile onaylanmıştır<ref>Sahip Ata Kervansarayının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, Afyon İl Daimi Komisyonunun 18.12.2002 tarih ve 903/903 sayılı kararı ve düzenlenen protokolle Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi işletmesine verilmiştir. Projeler, bu çalışmayı gerçekleştiren ekip tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Proje müellifi Prof. Dr. Kerim Çınar’dır.</ref>
 
 
== Kitabesi ==
Anonim kullanıcı