"Yunus Emre" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Doğduğu yer konusundaki tartışmalar [[Eskişehir]]'in [[Mihalıççık]] ilçesine bağlı Sarıköy ile [[Karaman]] üzerinde yoğunlaşmakla birlikte birincisi daha doğru gözükmektedir. Menakıpnâmelerle şiirlerinden çıkarılan bilgilere göre Babalılardan '''Tapduk Emre''''nin dervişidir. Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgisi '''Vilayetname''''den kaynaklanmaktadır. Yine şiirlerinden tasavvuf yolunu seçtiği, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Anadolu kentlerini dolaştığı, [[Azerbaycan]] ve [[Şam]]'a gittiği, Mevlana'yla görüştüğü, giderek şeyh olduğu da bu bilgiler arasındadır.
 
==ŞiirleriŞiiri==
 
Ozanlığının yanısıra dili, düşünceleri, işlediği konularla Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının en büyük adlarından sayılan Yûnus Emre, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkiledi, yaşarlığını çağlar boyu sürdürdü. Hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel aldı. Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Tanrıyla ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, Tanrısal adalet, insan sevgisi gibi konuları ele aldı. Çağına hâkim olan düşünüş biçimi, kültürü konuşma diliyle, yalın akıcı bir söyleyişle dile getirdi; kendinden önce yetişmiş İran ozanlarının, çağdaşlarının yapıtlarında geçen kavramlara yeni bir öz, yeni bir deyiş kattı. Bu yanıyla tasavvuf düşüncesini, alevi-bektaşi inançlarını zenginleştirdi, kendi adına bağlanan tekke şiirinin Anadolu'daki ilk temsilcilerinden oldu.
Yûnus Emre şiirlerinde en fazla İlahi aşk, Din, Ahlak, Gurbet, Tabiat, Ölüm ve fanilik konularını işlemiştir.
 
==Türbesi==
333

değişiklik