"Memlûk Devleti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Siyasi Tarih ==
[[1159]] yılında Mısır'da yönetimi ele geçiren [[Selahaddin|Selahaddin Eyyubi]], ordusunda kölelerden oluşturulan birliklere, [[Abbasi]] halifelerinin bu geleneğine giderek ağırlık vermiştir. Memlük Sultanlığına adını veren ve Mısır ordusunun süvari bilirliklerini oluşturan [[memlûkler|Memlük Atlı birlikleridir]]. Bu birliklerin komutanlığını elinde bulunduran kimseler zaman içinde devletin başına geçmişlerdir. [[Moğol İmparatorluğu]]'nun istilası sonucunda esir düşen ve Mısır Devletine satılan köleler memlûk askerleri olarak yetiştirilirdi. Çoğunlukla [[Kıpçaklar]], [[Çerkesler]], [[Gürcüler]], [[Türkler]] ve [[KürtlerTürkler]] gibi Arap olmayan müslümanlardan oluşturulmaktaydı.
 
[[Selahaddin Eyyubi]]'den sonra, orduda köle unsurların kullanılması uygulamasına devam edilmiş, giderek bu unsurlara ağırlık verilmiştir. İçlerinden yetenekli olanlar, üst düzey kamu görevlerinde de çalışmışlardır.
Kendilerini, bir bakıma kölelikten kurtaran devlete ve orduya karşı ölümüne bir bağlılık içinde olan bu askeri birlikler, hafif süvari tarzında örgütlenmişlerdir ve savaş tarzları da, sıkı disiplinli kütlesel hareketlere dayanmakla birlikte, bireysel atılganlığı öne çıkaran bir tarzdır.
 
Bu köle askerler iki kışlada eğitim görürlerdi. Bazı (özellikle Batı) kaynaklara göre bu garnizonlardaki askerler iki etnik kökenden geliyordu. [[Kahire]] yakınlarındaki, [[Nil]] nehri üzerideki Ravda adasındaki garnizonda, [[Türk]] ve çoğunlukla [[Kıpçak]] askerler bulunur ve bunlara Memalik-i Bahriye (deniz köleleri) denirdi. Yine [[Kahire]]'deki başka bir garnizonda ise [[Çerkez]], [[Gürcü]] ve [[KürtGürcü]] kökenli askerler bulunur ve bunlara da Memalik-i Çerakise denirdi. {{fact}}
 
Memluk hanedanlığını kuranlar Memalik-i Bahriye unsurlar olmuştur{{fact}}. Hanedanlığın ilerleyen yıllarında ise Memalik-i Çerakise unsurlar, iktidarı kontrollerine almışlardır{{fact}}.
Anonim kullanıcı