"Selahaddin Eyyubi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(daha tarafsız.)
Selahaddin'in eşi İsmedüddin Emine Üner, [[Böriler]]in emirlerinden Müiniddin Üner'in kızıdır. Bu aile 12. yüzyılda [[Zengiler]]den önce aynı bölgeyi yönetmiştir. İsmedidüddin'in ilk eşi [[Nureddin Mahmud Zengi]]'nin ölümü üzerine Selahaddin ile evlenmiş ve Selahaddin'in Zengilerin mirasçısı olarak görülmesine katkıda bulunmuştur.
 
== Şahsiyeti ve öğrenim hayatı ==
== Haçlılarla mücadelesi ==
 
[[File:Saladin and Guy.jpg|right|thumb|300px|Hıttin Savaşı sonrası, Selahaddin ve Guy de Lusignan.]]
 
Selahaddin, alçakgönüllü, iyiliksever, dürüst ve maiyetindeki insanlara -hata dahi yapsalar- çokça yumuşak davranan merhametli bir insan ve dindar bir müslümandı. Sanata ve ilime büyük sevgisi vardı. [[İmadeddin Zengi]]'nin babasınıbabası Necmeddin Eyyub'u vali olarak atadığı tarihi [[Baalbek]] şehrinde ve [[Şam]]’da büyüdü. Burada iyi bir tahsil hayatı geçirdi. İlm-i [[Mantık]], [[Felsefe]], [[Sosyoloji]], [[Fıkıh]] (İslam Hukuku) ve [[Tarih]] öğrenmiş, Şam'da Dar'ul-Hadis (Hadis Üniversitesi)'nden mezun olmuş ilim sahibi bir akademisyendi. Kısaca O bir [[ilim]] adamıydı. Hayatı boyunca dünya malına önem vermemiştir.
 
== Haçlılarla mücadelesi ==
 
=== Mısır seferi ===
 
[[I. Haçlı Seferi]] sonucunda kurulan [[Kudüs Krallığı]] gözünü [[Mısır]]'a dikmişti. Mısır'ın iç siyaseti karışıklıklar içindeydi. Mısır veziri Şavar bir saray darbesi sonucu vezirlikten olunca gizlice Şam'a [[Nureddin Mahmud Zengi]]'nin yanına gitti ve O'ndan yardım istedi ([[1164]]). Nureddin Mahmud bu olayı fırsat bilerek [[İslam]] dümyasındaki iki başlılık problemini halledebileceğini ve müslümanları tekrar haçlılara karşı birleştirebileceğini de hesaba katarak Şavar'a olumlu yanıt vermiştir.
 
Selahaddin'in askeri hayatı bu noktada, amcası Esedüddin Şirkuh’un hizmetine girmesiyle başladı. Mısır'a gönderilecek orduya Nureddin Mahmud komutan olarak Şirkuh'u atadı. Şirkuh Nureddin Zengi'nin emriyle, ilki [[1164]] yılında olmak üzere Mısır’a üç sefer düzenledi. Selahaddin bu seferlere Nuredddin Zengi'nin emriyle katılmıştır. Önceleri Selahaddin bir ilim adamı olmak istiyordu, yönetici olmak gibi bir niyeti yoktu. Nureddin Mahmud, Selahaddin'in bütün karşı çıkmalarına rağmen O'ndaki zeka ve kavrayışı sezmiş ve askeri sahada Selahaddin'den faydalanmak istemişti.
 
[[Fatımi Halifesi|Fatımiler]] hilafetini devam ettirmek adına Haçlılarla işbirliğine gitti. Ordu Mısır'a ulaşıp Şavar tekrar [[Halife]] tarafından Mısır veziri ilan edilince verdiği sözlere uymadı ve ihanet etti. Şirkuh hem Kudüs kralı [[I. Amalrik]] ile hem de Mısır’ın Fatımi halifesinin veziri Şavar ile mücadele etmek zorunda kaldı. Şavar yaptığı ihanetin cwezasını öldürülerek buldu. Fakar Şirkuh da iki ay sonra öldü. Selahaddin, amcası Şirkuh'un ölümünden sonra, henüz 31 yaşındayken Mısır'daki Suriye birliklerinin komutanlığına, hem de melik unvanıyla Mısır vezirliğine atandı ([[1169]]).
 
=== Eyyubi devletinin kurulması ===
Askeri yaşamı [[I. İmadeddin Zengi]]’nin oğlu ve ardılı Emir [[Nureddin Mahmud Zengi]]’nin komutanlarından, amcası Esedüddin Şirkuh’un hizmetine girmesiyle başladı. Şirkuh Nureddin Zengi'nin emriyle, ilki [[1164]] yılında olmak üzere Mısır’a üç sefer düzenledi. [[I. Haçlı Seferi]] sonucunda kurulan [[Kudüs Krallığı]] gözünü [[Mısır]]'a dikmişti. Mısır'ın iç siyaseti karışıklıklar içindeydi, Fatımi Halifesi hilafetini devam ettirmek adına Haçlılarla işbirliğine girmişti. Kudüs kralı [[I. Amalrik]], Mısır’ın Fatımi halifesinin veziri Şavar ve Şirkuh arasında karşılıklı bir mücadele gelişmişti. Salaheddin Şirkuh’un ölümünden ve Şavar’ın öldürülmesinden sonra, henüz 31 yaşındayken hem Suriye birliklerinin komutanlığına, hem de melik unvanıyla Mısır vezirliğine atandı ([[1169]]).
 
[[1171]]’de [[Mısır]]’da [[Şii]] [[Fatımi]] halifeliğine son vererek Sünniliğe dönüldüğünü ilan eden Salaheddin Eyyubi böylece [[Mısır]]’ın tek yöneticisi durumuna geldi. Selahaddin [[Nureddin Mahmud Zengi]]’ye hayatı boyunca bağlı kaldı, fakat Nureddin'in [[1174]] yılında vefat etmesiyle durum değişti. Selahaddin, Nureddin'in dul eşiyle evlendi. Fakat Nureddin'in yerine geçen oğlu İsmail, Selahaddin'i tanımadı ve işbirliğine yanaşmadı. Mısır’daki zengin [[tarım]] topraklarını mali dayanak olarak kullanan Salaheddin, Nureddin’in çocuk yaştaki oğlu adına naiplik talebinde bulunmak üzere küçük, ama çok disiplinli bir orduyla [[Suriye]]’ye hareket etti. Ama çok geçmeden bu talebinden vazgeçerek, [[1174]]’ten [[1186]]’ya değin [[Suriye]], Kuzey [[Mezopotamya]], [[Filistin]] ve [[Mısır]]’daki tüm [[Müslüman]] topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye girişti ve İslam birliğini tekrar kurdu. Zamanla sahtekarlık, ahlaksızlık ve gaddarlıktan uzak, cömert, erdemli, ama kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin iç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken [[Müslüman]]ların maddi ve manevi açıdan güçlenmelerini sağladı.
3.597

değişiklik