"Şeyh Bedreddin" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Kütahya ve Domaniç üzerinden Bursa'ya yaptığı yolculuğu sırasında Sürme köyünde diğer önemli müridi [[Torlak Kemal]] ile tanışır. Gelibolu üzerinden Trakya'ya geçer ve Edirne'ye ulaşır. Kahire'den Edirne'ye kadar gittiği her yerde müritler toplamıştır. Birkaç ay sonra Bursa ve Aydın'a tekrar gider, sonrasında yedi yıl Edirne'de kalır.
 
Bu sırada Osmanlı Devleti [[Fetret Devri]]'ndedir. Şeyh Bedreddin Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu yönetim bunalımı içinde MehmetMusa HanÇelebi'ıyi desteklemiş ve kazaskeri olmuştur.BirMusa ihanettindenÇelebi'nin yadaKardeşi suçundanMehmet Çelebi'ye yenilerek öldürülmesi dolayıüzerine ailece İznik'e sürülmüştür.Sürgün olduğu sırada eski mürüdlerimüridleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in ayrı ayrı yerlerde (Aydın ve Manisa) 1.Sultan Çelebi Mehmed'e karşı ayaklanma hazırlamıştırbaşlatırlar. Şeyh BedrettinBedreddin'den üçbağımsız ayrıgerçekleşen yerdebu birdenayaklanmalarda mürüdleriyle birlikte ayaklanma çıkartmıştır.Börklüce Mustafa, Karaburun'da Beyazıd Paşay'laa çarpışırkenyenilir. öldürülürBinlerce veayaklanmacı isyankılıçtan bastırılırgeçirilirken kendisi de işkenceyle öldürülür. Torlak Kemal de Manisada yakalanır ve burada asılarak idam edilir.Sultan Mehmet isyanların başındaki kişi olarak gördüğü Şeyh Bedreddin'i Edirne'ye varamadan ele geçirir. Bir heyet tarafından yargılanan Bedreddin'in, malı ve ailesi korunmak şartıyla idamına karar verilir. [[Serez]] çarşısında asılır ve burada defnedilir. Ölüm tarihi çeşitli kaynaklarda 1416 veya 1420 olarak verilir. [[1961]]'de kemikleri, [[Divanyolu]]'ndaki [[II. Mahmut Türbesi]] haziresine defnedilmiştir.
 
== İsyan ==
Anonim kullanıcı