"Sadık Rıfat Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Sadık Rıfat Paşa'nın kariyeri başlangıçta [[Tanzimat]] döneminin diplomat kökenli üç devlet adamı ([[Koca Mustafa Reşit Paşa]], [[Mehmet Emin Ali Paşa]] ve [[Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa]]) ile aynı çizgiyi izledi. Ancak içerideki kişisel rekabet ve o dönemde Osmanlı üst düzey bürokratlarının yerlerinin dama taşları gibi sık sık değiştirilmesi ve özellikle dış güçlerin müdahaleleri nedeniyle ([[19. yüzyıl]]da [[Osmanlı Devleti]]'nde kimlerin hangi mevkilere getirileceğinde yabancı güçler söz sahibiydi) en yüksek makam olan sadrazamlığa gelemedi . Nispeten genç yaşta da vefat etti.
 
== Çocukluğu ve gençliği ==
 
Sadık Rıfat Paşa [[1807]] yılında [[İstanbul]]’da doğdu. Babası Osmanlı Devleti’nin [[Masarifat Nazırı]] (giderlerden sorumlu bakan) [[Hacı Ali Bey]]’di. Hacı Ali Bey [[Enderun]]’da yükselerek [[Tophane Nazırı]], daha sonra da [[Tersane Emini]] olmuş, daha sonra da nazırlığa yükselmişti. Sadık Rıfat Paşa temel eğitiminden sonraki tahsilini [[Sarayı Hümayun]]daki [[Hazine Odası]]nda devam etti. Ancak ailesinin tek erkek çocuğu olduğundan ve annesinin evladından ayrılmak istememesi nedeniyle dönemin padişahı [[II. Mahmut]]’un emri ile bir sene sonra Sadaret Mektubi Kalemi’nde çırak yapıldı.
 
Gösterdiği şevk nedeniyle [[kalembaşı]]nın dikkatini çeken Sadık Rıfat, 19 yaşında, [[1823]] yılında [[Hocagan]]lık rütbesini aldı. [[1828]] yılında Amedi Odası hulefalığına, yani Bakanlar Kurulu başkatipliğinde memurluğa tayin edildi. Bu sırada [[1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı]] başlamıştı. Padişahın maiyeti ile [[Edirne]] ve [[Gelibolu]] taraflarına gitti. Gayretleriyle Dahiliye Nazırı [[Pertev Paşa]]’nın da dikkatini çekmiştir. Pertev Paşa’nın bu ilgisi başta Sadık Rıfat’ın lehine gelişmesine karşılık daha sonra kendisinin bir süre İstanbul’dan çıkarılmasına neden olacaktır. Bu sırada Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile bitti ve [[1829]]’da imzalanan [[Edirne Antlaşması]] ile bağımsız bir [[Yunanistan]] kuruldu. Genç Sadık Rıfat öncelikle [[Yunan]] sınırının çizilmesi ile görevlendirilen elçiler heyetinde zabıt katibi olarak, daha sonra da aynı görevle [[Mısır]] Meselesi’nin çözülmesinde görevlendirilecek, daha sonraki elçilik görevinin ilk tecrübelerini edinecektir. Bu arada sık sık padişahın huzuruna çıktığından, saraydaki ikinci katip [[Vassaf Efendi]]'nin de dikkatini çekti.
 
Gösterdiği şevk nedeniyle [[kalembaşı]]nın dikkatini çeken Sadık Rıfat, 19
Gösterdiği şevk nedeniyle [[kalembaşı]]nın dikkatini çeken Sadık Rıfat, 19 yaşında, [[1823]] yılında [[Hocagan]]lık rütbesini aldı. [[1828]] yılında Amedi Odası hulefalığına, yani Bakanlar Kurulu başkatipliğinde memurluğa tayin edildi. Bu sırada [[1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı]] başlamıştı. Padişahın maiyeti ile [[Edirne]] ve [[Gelibolu]] taraflarına gitti. Gayretleriyle Dahiliye Nazırı [[Pertev Paşa]]’nın da dikkatini çekmiştir. Pertev Paşa’nın bu ilgisi başta Sadık Rıfat’ın lehine gelişmesine karşılık daha sonra kendisinin bir süre İstanbul’dan çıkarılmasına neden olacaktır. Bu sırada Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile bitti ve [[1829]]’da imzalanan [[Edirne Antlaşması]] ile bağımsız bir [[Yunanistan]] kuruldu. Genç Sadık Rıfat öncelikle [[Yunan]] sınırının çizilmesi ile görevlendirilen elçiler heyetinde zabıt katibi olarak, daha sonra da aynı görevle [[Mısır]] Meselesi’nin çözülmesinde görevlendirilecek, daha sonraki elçilik görevinin ilk tecrübelerini edinecektir. Bu arada sık sık padişahın huzuruna çıktığından, saraydaki ikinci katip [[Vassaf Efendi]]'nin de dikkatini çekti.
 
== Diplomatlık kariyeri ==
Anonim kullanıcı