"Karapapaklar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

88.233.237.212 (k - m - e) tarafından yapılan değişiklik geri alınıyor.
(88.233.237.212 (k - m - e) tarafından yapılan değişiklik geri alınıyor.)
Terekemeler özde [[Batı Türkistan]] ve [[Kafkasya]] kökenlidirler.{{fact}} Buradan hareketle de zaman içinde [[Doğu Anadolu]] (Hazar Denizi'nin hem kuzeyinden hem de güneyinden gelinerek) ve [[İran]]'ın da etnik unsurlarından biri olmuşlardır.
 
Baskın inanç ve zannediş [[Oğuzlar|Oğuz]] oldukları yönünde olsa da, [[Balkanlar]]'daki [[Kumanlar]]la akraba olup [[Kıpçak]]-[[Kazak]] soylu oldukları da yoğunca dillendirilmektedir.{{fact}}
fact}}
 
Bugün Gürcüstan ve Azerbaycan'da yaşayan ve kendilerine Karapapak denilmesini kanıksamış olan insanların, aynı zamanda aslen Terekeme olduklarını dile getirdikleri de görülmektedir.Bu insanların([[Karapapaklar]]) yaşantılarından hareketle Karapapak'lığın ayrık bir ırk/soy/boy olmadığı anlamı çıkmakla birlikte, kimi Karapapakların kendilerini Türklükten (Terekemelikten) çok Azeriliğe yakın gördükleri de bilinmektedir.Dolayısı ile Karapapaklık bir bakıma kendilerini Azeriliğe yakın görenlerin aldıkları yeni bir isim görüntüsündedir.Terekeme ve Karapapak gibi farklı kelimelerle cisimleşen ayrımın asıl içeriği ise Karapapakların bir bölümünün zaman içinde şiileşmiş olmasında ve böylece Terekemeler'den ayrılmasında yatmaktadır.İki isim arasındaki durumu açıklayacak en basit örnekler olarak şunlar ele alınmak durumundadır;
237

değişiklik