"Fehîm Arvâsî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
==Hayatı==
Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşadı. [[Hüseyin bin Ali]]’in soyundan{geldiği mürid ve müntesiplerince kabul edilmektedir}gelmektedir. Moğol istilâsı sebebiyle Irak’tan Doğu Anadolu’ya yerleşmiş ve çok sayıda âlim yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Molla Abdülhamid Efendi’nin oğludur. Lakabı, Hazret-i Şeyh, Seyyid-i Sened ve Allâme’dir. Arvâsî nisbesi ile meşhurdur. 1825’te Siirt’in Pervari, bugün Van’ın Bahçesaray kazâsına bağlı Arvas köyünde doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Kısa zamanda Kur’an-ı kerimi ezberledi. Dedelerinin kurduğu Arvas, bilahare Müküs (Bahçesaray) Mir Hasan Veli medresesinde okudu. Cizre’de Şeyh Hâlid-i Cezerî’nin derslerine devam etti. Muş’un Bulanık kazâsında Molla Resul Sübkî’den ilim icâzeti aldı.
 
Tasavvufta zamanın meşhur âlimlerinden Nakşî şeyhi Seyyid [[Taha Hakkârî]]’nin Nehri’deki tekkesinde yetişti. Nakşî, Kâdirî, Çeştî, Sühreverdî ve Kübrevî tariklerinden talebe yetiştirmek üzere mutlak halifesi oldu. Üstadının 1853’te vefatı üzerine vasiyeti gereği kardeşi Seyyid Salih Nehrî’nin sohbetine devam etti. Onun da 1865’te vefatı üzerine Arvas’a dönerek irşad faaliyetine başladı. Arvas medresesini ihya etti. Burada 60 kadar talebe yetiştirip mezun etti. En meşhurları oğlu Van müftüsü Muhammed Emin Efendi ve [[Abdülhakîm Arvâsî]]’dir. Şâfiî idi.
Anonim kullanıcı