Ana menüyü aç

Değişiklikler

Yeni sayfa: Görüntünün oluşabilmesi için gerekli ışığı, kamera gövdesine transfer eden saydam cisme objektif diyoruz. Kameraların görüntüyü oluşturmak için önce ışığa, daha s…
Görüntünün oluşabilmesi için gerekli ışığı, kamera gövdesine transfer eden saydam cisme objektif diyoruz. Kameraların görüntüyü oluşturmak için önce ışığa, daha sonra ise ışığı toplayıp kontrol ederek film düzlemine veya CCD üzerine iletilmesini sağlayan objektiflere ihtiyacı vardır. Objektifler genelde birden fazla merceğin (lens) bir araya gelmesiyle oluşturulan düzenlerdir.
'''Odak''', ışığın toplandığı noktadır. [[Odak uzaklığı]], F ile gösterilir. [[Odak noktası]]nın merceğe olan uzaklığıdır. Küresel [[ayna]]lardaki gibi [[yarıçap]] uzunluğunun yarısına eşit değildir.
Objektifler ayrıca kameraya bağlanmayı sağlayan c mount, bayonet gibi bir takım unsurları da içerir. Objektiflerde bulunan temel mekanik aygıtlar ise diyafram, diyafram kontrol halkası, netlik kontrol halkası, parasoley ve filtre yuvası (filter holder)dır.
{{optik-taslak}}
Objektifin film tüp ya da CCD düzlemi üzerine geçireceği ışığın miktarını belirleyen bölümüne diyafram denir. Mercekten gerekli miktarda ışığın geçmesi için diyafram halkasının üzerinde bir ayarlama sistemi bulunmaktadır. Bu sisteme f-stop sistemi denir. F-stop sistemi bir bilezik yardımı ile çalışır. Bileziğin döndürülmesiyle diyafram genişler ya da daralır. Diyafram bileziği üzerindeki rakamlar küçüldükçe mercekten geçen ışık miktarı o kadar artar. Aynı şekilde rakamlar ne kadar büyürse mercekten geçen ışık miktarıda o kadar azalır. Objektif üzerinde bulunan diğer bir halka ise netlik halkasıdır. Bu halkanın sağa ve sola döndürülmesi ile objektifin içindeki lensler hareket ederek görüntünün net olmasını sağlar.
Merceğe gelen ışınlar, mercekten kırılarak geçtikten sonra merceğin arkasında bir noktada kesişirler. Bu noktaya Odak Noktası denilir ve f harfiyle gösterilir. Odak noktası ile objektifin son arka cam elemanının optik merkezi arasındaki uzaklığa da Odak Uzaklığı adı verilir. Odak uzaklığı ile görüş açısı arasında ters orantı vardır. Odak uzaklığı arttıkça görüş açısı küçülür, odak uzaklığı azaldıkça ise görüş açısı büyür. Objektiflerin sınıflandırılmasındaki önemli ayrım , kullanıldıkları kamera ile ilişkilidir. Objektiflerin sınıflandırılmasında odak uzaklığı ve görüş açısı genel bir tanımlama olsa da objektiflerin odak uzaklıkları kullanılan film formatına göre farklı değerler içerir. Film üzerindeki görüntü alanı köşegen uzunluğunun iki katı o kamera için varsayılan “ normal ” objektiftir. Bunlara bağlı olarak dört farklı objektif vardır.
Anonim kullanıcı