"Nâ'ilî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

871 bayt çıkarıldı ,  11 yıl önce
Başlıca eseri Nâil-î Kadim Divanı'dır. Bu eserin yeni Türkçe yazılı ve açıklamalı kritik edisyonu Dr. Haluk İpektan tarafından yayımlanmıştır. Nâili'nin hayatı ve edebî kişiliği de Dr.Haluk İpektan tarafından yazılan "Nail-i Kadim: Hayatı ve Edebî Kişiliği" adlı kitapta incelenmektedir.
 
== Eserlerinden örnek ==
 
==== Bir gazel - 'giderüz' redifli ====
 
 
''Hevâ-yi aşka uyub kûy-i yara dek giderüz
''Nesîm-i subha refikiz bahâra dek giderüz
 
 
''Pelâs-pâre-i rindî be-dûş u kâse be-kef
''Zekât-ı mey verilür bir diyâra dek giderüz
 
 
''Tarîk- fâkada hem-kefş olub Senaî'ye''
 
''Cenâb-ı Külhani-i Lây-hâra dek giderüz''
 
 
''Verüb tezelzül-i Mansur'u sâk-ı arşa tamam''
 
''Hudâ Hudâ diyerek pâ-yı dâra dek giderüz''
 
 
''Ederse kand-ı lebün hâtır-ı mezâka hutûr''
 
''Diyâr-ı Mısr'a değil Kandehâr'a dek giderüz''
 
 
''Felek girerse kef-i Nâiliye dâmânun''
 
''Senünle mahkeme-i Kirdigâr'a dek giderüz''
 
 
Anonim kullanıcı