"41. Türkiye Hükûmeti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
Başbakan Süleyman Demirel 4951 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet Bakanlığı sayısının 6'a çıkarmış ve bunlardan ikisini Başbakan Yardımcılığına atamıştır.
 
'''41. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'''
* Başbakan: [[Süleyman Demirel]] (Isparta)
 
* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: [[Necmettin Erbakan]] (Konya)
<div class="NavContent">
* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: [[Alparslan Türkeş]] (Adana)
{| class="toccolours" style="width: 100%; border-top: none;"
* Devlet Bakanı: [[Seyfi Öztürk]] (Eskişehir)
|- style="background:#B0C4DE; text-align:center"
* Devlet Bakanı: [[Süleyman Arif Emre]] (İstanbul)
! # !! colspan=1|İsim !! Görev !! Resim
* Devlet Bakanı: [[Sadi Somuncuoğlu]] (Niğde)
|- style="background:#ffffff"
* Devlet Bakanı: [[Ali Şevki Erek]] (Tokat); 11 Kasım 1977'de [[Ekrem Ceyhun]] (İstanbul)
| rowspan=1 | '''1'''
* Millî Savunma Bakanı: [[Sadettin Bilgiç]] (İstanbul); 1 Kasım 1977'de [[Turhan Kapanlı]]
| rowspan=1 | [[Süleyman Demirel]]
* İçişleri Bakanı: [[Korkut Özal]] (Erzurum)
| rowspan=1 | Başbakan
* Dışişleri Bakanı: [[İhsan Sabri Çağlayangil]] (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi)
| rowspan=1 | [[Resim:Suleyman Demirel 1998.jpg|none|60px]]
* Maliye Bakanı: [[Cihat Bilgehan]] (Balıkesir)
|- style="background:#ffffff"
* Millî Eğitim Bakanı: [[Nahit Menteşe]] (Aydın)
| rowspan=1 | '''2'''
* Bayındırlık Bakanı: [[Selahattin Kılıç]] (Adana)
| rowspan=1 | [[Alparslan Türkeş]]
* Ticaret Bakanı: [[Agâh Oktay Güner]] (Konya)
| rowspan=1 | Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
* Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: [[Cengiz Gökçek]] (Gaziantep)
| rowspan=1 | [[Resim:MBKTürkeş.jpg|none|60px]]
* Gümlük ve Tekel Bakanı: [[Gün Sazak]] (T.B.M.M dışından)
|- style="background:#ffffff"
* Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı: [[Fehim Adak]] (Mardin)
| rowspan=1 | '''3'''
* Ulaştırma Bakanı: [[Yılmaz Ergenekon]] (Bursa)
| rowspan=1 | [[Necmettin Erbakan]]
* Çalışma Bakanı: [[İ. Fehmi Cumalıoğlu]] (İstanbul)
| rowspan=1 | Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
* Sanayi ve Teknoloji Bakanı: [[Oğuzhan Asiltürk]] (Ankara)
| rowspan=1 | [[Resim:Necmettin-Erbakan.jpg|none|60px]]
* Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı: [[Kâmran İnan]] (Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi)
|- style="background:#ffffff"
* Turizm ve Tanıtma Bakanı: [[İskender Cenap Ege]] (Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi)
| rowspan=1 | '''4'''
* İmar ve İskân Bakanı: [[Mehmet Recai Kutan]] (Malatya)
| rowspan=1 | [[Sadi Somuncuoğlu]]
* Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı: [[Turgut Yücel]] (Gümüşhane)
| rowspan=1 | Devlet Bakanı
* Orman Bakanı: [[Sabahattin Savcı]] (Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi)
| rowspan=1 |
* Gençlik ve Spor Bakanı: [[Önol Şakar]] (Manisa); 1 Kasım 1977'de [[Ali Şevki Erek]]
|- style="background:#ffffff"
* Sosyal Güvenlik Bakanı: [[Turhan Kapanlı]] (Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi); 11 Kasım 1977'de [[İlhami Ertem]] (Edirne) getirilmiştir.
| rowspan=1 | '''5'''
* Kültür Bakanı: [[Avni Akyol]] (Bolu)
| rowspan=1 | [[Süleyman Arif Emre]]
| rowspan=1 | Devlet Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''6'''
| rowspan=1 | [[Ali Şevki Erek]]
| rowspan=1 | Devlet Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''7'''
| rowspan=1 | [[Seyfi Öztürk]]
| rowspan=1 | Devlet Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''8'''
| rowspan=1 | [[Önol Şakar]]
| rowspan=1 | Gençlik ve Spor Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''9'''
| rowspan=1 | [[Mehmet Selahattin Kılıç]]
| rowspan=1 | Gençlik ve Spor Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''10'''
| rowspan=1 | [[Ali Şevki Erek]]
| rowspan=1 | Gençlik ve Spor Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''11'''
| rowspan=1 | [[Gün Sazak]]
| rowspan=1 | Gümrük ve Tekel Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''12'''
| rowspan=1 | [[Necmettin Cevheri]]
| rowspan=1 | Adalet Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''13'''
| rowspan=1 | [[Sadettin Bilgiç]]
| rowspan=1 | Milli Savunma Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''14'''
| rowspan=1 | [[Nevzat Cihat Bilgehan]]
| rowspan=1 | Milli Savunma Bakanı
| rowspan=1 | [[Resim:Nevzatcihatbilgehan.jpg|none|60px]]
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''15'''
| rowspan=1 | [[Turhan Kapanlı]]
| rowspan=1 | Milli Savunma Bakanı
| rowspan=1 | [[Resim:Turhankapanlı.jpg|none|60px]]
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''16'''
| rowspan=1 | [[Korkut Özal]]
| rowspan=1 | İçişleri Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''17'''
| rowspan=1 | [[İhsan Sabri Çağlayangil]]
| rowspan=1 | Dışişleri Bakanı
| rowspan=1 | [[Resim:İhsansabriçağlayangil.jpg|none|60px]]
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''18'''
| rowspan=1 | [[Nevzat Cihat Bilgehan]]
| rowspan=1 | Maliye Bakanı
| rowspan=1 | [[Resim:Nevzatcihatbilgehan.jpg|none|60px]]
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''19'''
| rowspan=1 | [[Nahit Menteşe]]
| rowspan=1 | Milli Eğitim Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''20'''
| rowspan=1 | [[Mehmet Recai Kutan]]
| rowspan=1 | İmar ve İskan Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''21'''
| rowspan=1 | [[Mehmet Selahattin Kılıç]]
| rowspan=1 | Bayındırlık Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''22'''
| rowspan=1 | [[Cengiz Gökçek]]
| rowspan=1 | Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''23'''
| rowspan=1 | [[Yılmaz Ergenekon]]
| rowspan=1 | Ulaştırma Bakanı
| rowspan=1 | [[Resim:Yılmaz Ergenekon.jpg|none|60px]]
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''24'''
| rowspan=1 | [[Fehim Adak]]
| rowspan=1 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''25'''
| rowspan=1 | [[Turgut Yücel]]
| rowspan=1 | Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''26'''
| rowspan=1 | [[Fehmi Cumalıoğlu]]
| rowspan=1 | Çalışma Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''27'''
| rowspan=1 | [[Mehmet İlhami Ertem]]
| rowspan=1 | Sosyal Güvenlik Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''28'''
| rowspan=1 | [[Turhan Kapanlı]]
| rowspan=1 | Sosyal Güvenlik Bakanı
| rowspan=1 | [[Resim:Turhankapanlı.jpg|none|60px]]
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''29'''
| rowspan=1 | [[Mehmet Selahattin Kılıç]]
| rowspan=1 | Sosyal Güvenlik Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''30'''
| rowspan=1 | [[Agah Oktay Güner]]
| rowspan=1 | Ticaret Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''31'''
| rowspan=1 | [[Oğuzhan Asiltürk]]
| rowspan=1 | Sanayi ve Teknoloji Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''32'''
| rowspan=1 | [[Kamran İnan]]
| rowspan=1 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''33'''
| rowspan=1 | [[Avni Akyol]]
| rowspan=1 | Kültür Bakanı
| rowspan=1 | [[Resim:Avni Akyol.jpg|none|60px]]
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''34'''
| rowspan=1 | [[İskender Cenap Ege]]
| rowspan=1 | Turizm ve Tanıtma Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
| rowspan=1 | '''35'''
| rowspan=1 | [[Sabahattin Savcı]]
| rowspan=1 | Orman Bakanı
| rowspan=1 |
|- style="background:#ffffff"
</div>
|}
</div></div><noinclude>
 
===Ayrıca bakınız===
* [[Milliyetçi Cephe Hükümetleri]]
 
 
{{TC 41. Hükümet}}
{{Türkiye-taslak}}
{{politika-taslak}}
 
[[Kategori:41. Hükümet - 5. Demirel, 2. MC Hükümeti|*]]
88.963

değişiklik