"Psikolojik savaş" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Gakar tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Oğuzhan tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.
k (Gakar tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Oğuzhan tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
'''Psikolojik harekât''', [[toplum]]u bir fikre inandırmak için [[medya]], fıkra, sahte kişiler vs. başta olmak üzere kullanılarak toplumun istenen şeye inadırılması.<br> [[Askerî]] bir metod olup dış tehditlere uygulanırken ülkemizde içe karşı kullanılmaktadır.
[[Askerî]] bir metod olup dış tehditlere uygulanırken ülkemizde içe karşı kullanılmaktadır.<br>
Bunlar psikolojik harbi içine alır ve ayrıca, tarafsız ve dost topluluklarda millî hedeflerin gerçekleştirilmesini destekleyecek heyecanın,<br>
davranış ve hareketlerin yaratılması amacıyla plânlanan ve yürütülen psikolojik, askerî, ekonomik ve ideolojik faaliyetleri kapsar.
 
 
 
== PSİKOLOJİK HARP ==
 
Tanım olarak Psikolojik Harp denilince; bir ülke veya aynı grupta yer alan ülkelerin, diğer ülke veya ülkeler üzerindeki milli menfaatlerini gerçekleştirmek üzere, söz konusu ülke veya ülkelerde seçtiği hedef kitlelerin (Bunlar dost, düşman veya tarafsız olabilir.)
duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını, kendi amaçları doğrultusunda değiştirmek maksadıyla siyasi, askeri, ekonomik, sosyolojik,
ideolojik ve teknolojik alanlarda yapılan faaliyetlerdir.
Bu tanıma göre, ülkemiz içerisinde yapılan psikolojik harpleri yapan grupların başka ülkelerin birer maşası olduğu gerçeğiyle karşılaşılacaktır.
 
 
Ünlü savaş ustası Sun Tzu, Psikolojik Harbin önemini “Düşmanını savaşmadan yenmek ustalığın doruk noktasıdır.” sözüyle özetlemektedir.
Tarih boyunca yaşanan önemli hadiseler incelendiğinde, yeri geldiğinde savaşmaya gerek kalmadan, yeri geldiğinde ise savaşın bir unsuru olarak
Psikolojik Harpten etkin bir şekilde istifade eden ülkelerin zafere ulaştığını kolaylıkla görebiliriz.
 
 
== Psikolojik Harp faaliyetleri ==
 
 
'''
Psikolojik Harp faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için:'''
 
Asla tek başına kullanılmamalı, diğer harekatlarla koordineli ve eş güdümlü olarak uygulanmalı,
Detaylı ve müşterek planlama yapılmalı,
Sağlıklı bir istihbarat, doğru bir hedef analizi yapılmalı,
Hedef kitlenin tutum ve davranışlarından istifade edilmeli,
Doğru mesaj, doğru zamanda, doğru hedefe, doğru araçla verilmeli,
Verilen mesajlar inanılır olmalıdır.
Psikolojik Harp teşkilatı için, para, malzeme, imkan, personel, haber kaynakları ve kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır.
 
'''Psikolojik Harp Faaliyetlerini Sınırlayan Faktörler'''
 
'''''Düşmanın Alacağı Karşı Tedbirler:'''''
Seçilen mesajların hedef kitleye ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması (Örneğin TV uydu alıcılarının kısıtlanması.),
hedef kitlenin bilinçlendirilmesi, yapılacak faaliyetleri olumsuz yönde etkiler.
 
'''''Bilgi, Haber Eksikliği:'''''
Psikolojik Harp faaliyetleri, dikkatli ve titiz bir araştırma (hedef analizi) ile etkili, doğru ve güncel verilere dayandırılmalıdır.
Hedef kitlenin koşullarını, ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini, mevcut tutum ve davranışlarını ortaya koyacak veriler temin edilmelidir.
 
'''''Etki Değerlendirmesindeki Güçlükler:'''''
Psikolojik Harp faaliyetlerinin amacı, hedef kitle üzerinde istenilen davranış ve tutumları yaratmaktır.
Mevcut tutumlarda zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri gözlemlemek ve saptamak, etki değerlendirmesi ile ilgili kapsamlı,
planlı ve sabırlı bir çalışmayı gerektirir.
''
'''Koordinasyon Eksikliği:'''''
Psikolojik Harp faaliyetleri sürekli olmalı, millî hedeflere yönelmeli, bütün kurumların farklı alanlardaki faaliyetleri ile
koordineli ve kontrollü olarak icra edilmelidir.
 
'''''Yetişmiş Personel Eksikliği:'''''
Psikolojik Harp faaliyetlerinin bir uzmanlık alanı olduğu daima göz önünde tutulmalı, gerek planlama ve gerekse uygulamada
Psikolojik Harp bilgisi ve bilinci yetersiz kişilerce uygulanacak faaliyetlerin etkili olmak yerine zararlı olabileceği unutulmamalıdır.
 
'''''Zaman:'''''
Psikolojik Harp faaliyetleri doğru zamanda yapılmalı, gelişen tehdide yönelik olmaktan çok, tehdidi önceden sezerek tehdit oluşmadan tedbir almaya, muhtemel tehditleri bertaraf etmeye yönelik olmalı, tehditin önünden gitmelidir.
Psikolojik Harp faaliyetlerinden gerektiği şekilde istifade edebilmek amacıyla, barıştan itibaren uygulanması düşünülmeli,
kriz ve savaş ortamı için gerekli planlama yapılmalıdır
 
'''''Hedef Kitlenin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri:'''''
Hedef kitlelerin sosyolojik özellikleri benzer gruplar içerisinde bile farklılıklar arz edebilir.
Hedef kitle her zaman aynı özellikleri göstermez. Bu nedenle uygulanacak propagandanın tema ve sembol seçiminde güçlükler yaşanır.
Böyle bir durumda hedef kitlenin en belirgin ortak özellikleri dikkate alınmalıdır.
 
 
 
== Psikolojik Harbin Seviyeleri ==
 
 
'''''Stratejik Psikolojik Harp Faaliyetleri:'''''
Barışta, krizde ve savaşta ulusal düzeydeki hedefleri desteklemek, hedef kitlelerin tutum ve davranışlarını
belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda etkilemek, dost ve tarafsız ülkelerin desteğini ve işbirliğini kazanmak,
düşman ülkelerin savaşa devam etme istek ve arzusunu azaltmak için yapılan planlı faaliyetlerdir.
 
 
'''''Taktik Psikolojik Harp Faaliyetleri:'''''
Amaçlanan planlı taktik hedeflerin elde edilmesini sağlamak amacıyla, düşman kuvvetlerini ve sivilleri psikolojik baskı altına almak,
muharebe gücünü azaltmak ve sivil halkın askerî harekâtı zorlaştırabilecek hareketlerine mani olmak için yürütülen planlı faaliyetlerdir.
Uzun vadeli Psikolojik Harp planlarına istinat ettirilen özel taktik faaliyetlerin desteklenmesi için hazırlanır ve uygulanır.
 
 
'''''Operatif Psikolojik Harp Faaliyetleri:'''''
Orta vadeli harekât hedeflerini elde etmek üzere sevk ve idare edilir.
Bu faaliyetler bazı hallerde stratejik seviyedeki, bazı hallerde de taktik seviyedeki faaliyetlerin bir kısmını kapsayabilir.
Operatif düzeydeki Psikolojik Harp faaliyetlerinin amacı; uygun olan yerlerde stratejik psikolojik hedefleri desteklemektir
 
 
 
 
== PH Teknikleri ==
 
 
Çinliler Hun, Göktürk ve Moğol imparatorlarını yıkarken PH tekniklerinden yararlanmışlardır.<br>
Hasım ülkedeki iyi olan her şeyi gözden düşürünüz.<br>
Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz.<br>
Casuslarınızı her yere sızdırınız. [http://www.kirlioyunlar.com/suntzu.html Devamı >>]
 
 
[http://www.kirlioyunlar.com/terorveph.html Güncel PH’lar]<br>
[http://www.kirlioyunlar.com/suntzu.html SUN TZU’DAN PSİKOLOJİK HARP ÖĞÜTLERİ]<br>
[http://www.kirlioyunlar.com/ataph.html ATATÜRK’ÜN PSİKOLOJİK HARP TAKTİKLERİ]
 
 
----
 
 
 
Kaynak : [http://www.kirlioyunlar.com/index.html Kirli oyunlar WebSitesi]<br>
Aktaran :--[[Kullanıcı:Gakar|tevfikozden]] 23:07, 21 Aralık 2008 (UTC)
 
Bunlar psikolojik harbi içine alır ve ayrıca, tarafsız ve dost topluluklarda millî hedeflerin gerçekleştirilmesini destekleyecek heyecanın, davranış ve hareketlerin yaratılması amacıyla plânlanan ve yürütülen psikolojik, askerî, ekonomik ve ideolojik faaliyetleri kapsar.
 
{{askeri-taslak}}
122.837

değişiklik