"Marx'ın yabancılaşma teorisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
k
{{Marksist teori}}
'''Yabancılaşma''' kavramı, [[Karl Marx|Marx]]'in teorisinin özellikle başlangıcbaşlangıç evresinde belirgin bir önceliğe ve öneme sahiptir. Marx'ın erken yazılarında bu önceliği ve yabancılaşma kavramının çeşitli açılımlarını görmek mümkündür. [[1844 Elyazmaları]] ve [[Alman İdeolojisi]] bu noktada anılmaya degerdeğer. İki tür yabancılaşmadan sözedilebilir Marx'ın bu çalışmalarında. Bunlardan ilki, ''doğadan kopuş'' anlamaındakianlamındaki yabancılaşmadır. İnsan, doğadan koparak kültürel-toplumsal alanda kendine ikinci bir dogadoğa kurmak anlamında, doğaya yabancılaşır. Bu [[insan oluş]]u açıklayan niteligiyleniteliğiyle olumlu karşılanan yabancılaşmadır, zorunlu bir sürecsüreç olarak anlaşılır. İkinci yabancılaşma ise, bizzat kapitalist pazarın ve kapitalist toplumsal sistemin yarattığı yabancılaşmadır. Bunun sonucu olarak ''insan kendi doğasına'' yabancılaşır. Böylece insan kendine, kendi emeğine, ilişkilerine, dünyaya ve yaşama yabancılaşır. Kapitalist pazarın bir unsuru olarak işleyen çarklardan biri haline gelir. Anlaşılacağı gibi, yabancılaşma teorisinin Marx'inın [[İnsanın doğası]] anlayışıyla yakından ilişkisi vardır. Marx'ın çalışmalarının sonraki dönemlerinde (örnegin Kapital'e gelindiginde) bu kavramı kullanmadığı görülür, ancak bununla birlikte bu kavramın içerdigi perspektifi bir şekilde devam ettirdigi söylenebilir. [[Meta fetişizmi]] nosyonunun bir anlamda insanın kendi doğasına yabancılaşmasının maddi temelini ya da yapısını açıklamaya çalıştığını söylemek yanlış olmaz.
 
==Kaynak==
*[[1844 Elyazmaları]], Karl Marx
*[[Alman İdeolojisi]], K. Marx.
 
 
4.801

değişiklik