"41. Türkiye Hükûmeti" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* Devlet Bakanı: [[Süleyman Arif Emre]] (İstanbul)
* Devlet Bakanı: [[Sadi Somuncuoğlu]] (Niğde)
* Devlet Bakanı: [[Ali Şevki Erek]] (Tokat); 11 Kasım 1977'de [[Ekrem Ceyhun]] (İstanbul)
* Millî Savunma Bakanı: [[Sadettin Bilgiç]] (İstanbul); 1 Kasım 1977'de [[Turhan Kapanlı]]
* İçişleri Bakanı: [[Korkut Özal]] (Erzurum)
* Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı: [[Turgut Yücel]] (Gümüşhane)
* Orman Bakanı: [[Sabahattin Savcı]] (Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi)
* Gençlik ve Spor Bakanı: [[Önol Şakar]] (Manisa); 1 Kasım 1977'de [[Ali Şevki Erek]]
* Sosyal Güvenlik Bakanı: [[Turhan Kapanlı]] (Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi); 11 Kasım 1977'de [[İlhami Ertem]] (Edirne) getirilmiştir.
* Kültür Bakanı: [[Avni Akyol]] (Bolu)
Anonim kullanıcı