"Manvantara" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
213.153.129.3 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Vikiçizer tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.
k (213.153.129.3 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, Vikiçizer tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
'''Manvantara''' [[Hint]] tradisyonunda, Dünya gezegeninin ve üstündeki varlıkların tekamül sürecinin periyodik bir özellik gösteren aşamalarına verilen addır. Her manvantara kendi içinde çağlara ayrılır. Hint tradisyonuna göre, manvantaramızın sonuncu ve en kötü çağı olan [[Kali-Yuga]]’yı yaşamaktayız.
Manu, Sanskrit dilinde “düşünmek” anlamına gelen “man” sözcüğünden türetilmiş olup, sözcük anlamıyla “insan” anlamına gelen ve farklı tradisyonlarda farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir.
 
Manu’dan Hint tradisyonlarında hem yasa koyucu olarak, hem insan türünü imal eden veya onun atası olarak, hem manvantara yöneticileri olarak, kimi tradisyonlarda ise yaşamış bir bilge olarak söz edilir.
 
Manu teriminin anlamları esas olarak dört grupta toplanır:
 
--Hint tradisyonlarına göre, insan türünü meydana getiren, majik bilimlere vakıf Manu’lar.
 
--Hint tradisyonlarına göre, insan soyunun ataları, prototipleri olan, meydana getirilmiş Manu’lar.
 
Hint tradisyonlarına göre, her biri bir manvantara (-Dünya gezegeninin ve üstündeki varlıkların tekamül sürecinin periyodik bir özellik gösteren aşamalarından her birine verilen ad-) boyunca Dünya’yı yöneten Manu’lar.
 
Ezoterik kaynaklara ve Rudolf Steiner’e göre, Manu, aynı zamanda, Atlantis kıtasının mevcut olduğu bir “devre”de yaşamış ve inisiyelerini Orta-Asya’da örgütlemiş bir bilgenin adıdır.
 
 
 
[center]Maya[/center]
 
--Maya, Hinduizm’de kullanılan bir terim olup, tezahür etmiş alem denilen, insanın yaşadığı fiziksel alemin bir hayal, bir aldanmadan (illüzyon) ibaret olduğunu dile getiren kavramdır.
 
Maya kavramının içeriğindeki fikirler şöyle açıklanabilir:
 
--Dünya yaşamı geçici bir rüya gibidir.
 
--Hakiki alem ya da hakikatler alemi “tezahür etmemiş alem”dir, tezahür etmiş alem bir hayaller ve aldanmalar alemidir.
 
--İnsan eşyayı (nesneleri, doğayı) hakikatte olduğu gibi değil, kendisine göründüğü şekilde algılamaktadır.
 
 
[center]Nirvana[/center]
 
 
Nirvana, Sanskrit dilinde "dışarı" anlamına gelen "nir" ve "esmek,üflemek,nefes vermek" anlamındaki "va" sözcüklerinden türetilmiş olup, Doğu dinlerinde, mistizminde ve Hint Teozofi'sinde manevi kurtuluş'u belirtmek üzere, sözcük anlamıyla "dışarı esmiş", "dışarıya üflenmiş" anlamına gelir.
 
 
Çeşitli Sistemlerde Nirvana Kavramı
 
--Hinduizm'de ve yoga felsefesinde nirvana kişinin yeryüzünde tekrar doğma ihtiyacından kurtulacak derecede gelişmiş, olgunlaşmış olması anlamında ele alınır.
 
--Budizm’in temel ilkelerinden birini oluşturan nirvana, Gautama Buda'ya göre, Dünya'yı ilgilendiren karma yasasına (nedensellik kuralı) artık bağlı olmayacak derecede her şeyden arınmış olmak, tüm karmik telafilerini gidermiş olmaktır. Gautama Buda ıstıraplarınızın nedeni geçici olan dünyasal unsurlara bağlanmanız, maddi isteklerinizdir der. Bu bakımdan, nirvana arzuların, maddi isteklerin sönmesi ve dolayısıyla ıstırapların, acıların, nefretin sönmesi anlamına da gelir. Daha açık bir deyişle, Budist felsefeye göre, Dünya bir çile yeridir; insan iyilik yaparak yaşamalı, zulüm etmekten kaçınmalı, daha da önemlisi vicdanının sesini dinlemelidir.
 
--Budist Asanga'ya göre, nirvana öte-aleme ait bir ödül olmayıp, insanların ruhsal gelişim sonucunda yeryüzünde erişebilecekleri bir haldir; bu, saf bilinçlilik halidir.
 
[[Kategori:hint mitolojisi]]
122.837

değişiklik