Ölçülme ölçeği: Revizyonlar arasındaki fark

k
[[Sosyal araştırma]]larda ve birçok işletme ile ilgili araştırmalarda (örneğin pazarlama veya iş gücü planması ve idaresi için) ''isimsel değişken''ler arasında cinsiyet, medeni durum, doğum yeri, ailenin asılı, ırk, din veya mezhep, bilinen lisan, tutulan parti, tutulan spor takımı, son eğitim durumu v.b. sayılabilir. Diğer önemli isimsel değişkenler: ikamet coğrafyası ile ilgili olarak ikamet edilen veya nüfusa kayıt il numarası; adres posta kodu; ev ve daire numaraları v.b.; işletme ve ticaretle ilgili olarak: üretilen, depolanan, nakil edilen, satılan ve satın alınan mal tipi, mal cinsi ve mal markası v.b. Bu liste istenirse çok genişletilebilir. Ölçüm ölçeği kavramını ortaya çıkartan ve geliştiren Amerikan psikolojist [[S.S.Stevens]]'in verdiği örnek, çocukların renk algılaması üzerine yaptığı araştırmada, değişik renklere verdiği isimsel sayılardır.
 
''İsimsel ölçekli'' sayısal veriler için [[betimleyicibetimsel istatistik]] incelemesi olarak sadece [[merkezsel konum ölçüleri|merkezsel konum ölçüsü]] olarak [[mod]]un kullanılması ve isimsel değişkenlere özel olan [[kategorik değişkenler için yayılım]] ölçüleri kullanılması mümkündür. ''İsimsel ölçekli'' verilere uygulanabilen [[sonuç çıkartıcıçıkarımsal istatistik]] teknikleri için özel [[parametrik olmayan istatistik]] yöntemleri geliştirilmiştir. [[Ortalama]], [[medyan]], [[dörttebirlik]] vb. [[merkezsel konum ölçüleri]] veya [[standart sapma]], [[varyans]], [[açıklık (istatistik)|değişim açıklığı]] ve daha az bilinen [[mutlak sapma]] ölçüleri kullanılması anlamsızdır. Bunlarla ilişkili [[kestirim]] ve [[parametrik sınama]] teknikleri de kullanılamaz.
 
İki kategoriden oluşan (evet/hayır veya sayısal olarak 0/1) ''isimsel değişkenler''e uygulabilecek istatistiksel yöntemler üzerinde istatistikçiler arasında görüş ayrılılıkları bulunmakta ve bazı isimsel ölçekli verilere uygulanamıyacak işlem veya yöntemlerin bu iki kategorili isimsel değişkenler için anlamlı olabileceği iddia edilmektedir.
34.095

düzenleme