"İshaklı Kervansarayı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Mimarı o zamanın en ünlü mimarları olan [[Kölük bin Abdullah]] ve [[Kaluyan El-Konevi]]'dir
 
Yapı tipi, yazlık denilen avlulu, kışlık denilen kapalı bölümlü, kapalı bölümü avludan küçüktür. Kapalı bölüm iki taraflıdır, ve her taraf beş kubbelidir. Hanın yüzü batıya doğru bakıp, ve yol kenarında bulunur. Avlunun ortasında yükseltilmiş köşk mescit (''masdschid'') yer almaktadır. KareMescit, kare planlı köşkdört mescitkemer çokayağı kalınüzerine kesmeoturtulmuş taşve duvarlarlaibadet örülmüşmekânı, yanlarındazeminden yükseltilmiştir, doğu ve batı cephesinde yer alan pencere açıklıkları yarıkda pencerelersilmelerle vardırvurgulanmıştır. Köşk Mescid dış duvara 20 derece eksende, yönü kıbleye doğru yapılmıştır. Girişi kıbleye bakan tarafın tam öbür yönünde olup, merdivenleri iki taraftadır. Ayrıca avlu'nun tam ortasında bir kuyu bulunur. Kervansarayın kuzeydoğu cephesi, Anakapının yer aldığı 37,70 m uzunluğundaki giriş cephesidir. Önyüzün ortasında bulunan anakapı, 7,30 m genişliktedir. Önyüzde, ikisi köşede olmak üzere dört payanda<ref>Payandalar uzun duvarlarda duvarın direncini artırmak için kare, dikdörtgen, daire, çokgen gibi farklı biçimlenmelerde uygulanmış duvarlardır.</ref> yer almaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğuda yer alan kare planlı payandalar 0,90 m duvardan öne doğru gelmektedir. Kare planlı payandalar ile anakapı arasında, çapı 1,88 m olan yarım daire planlı payandalar yer almaktadır. Kuzeybatı yönünden güneydoğu yönüne doğru kare planlı payanda ile yarım daire planlı payanda arası 6,24 m, yarım daire payanda ile portal arası 5,16 m.dir. Portalin güneydoğu yönünde portal ile yarım daire planlı payanda arası 5,14 m, yarım daire planlı payanda ile kare planlı köşe payanda arası mesafe 6,11 m.dir. Dış duvarların kalınlığı 1.60 metredir.
 
 
9.628

değişiklik