"İshaklı Kervansarayı" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
Toplam alanı 1800 m², Kapalı bölümü 440 m², ve avlu 1.100 m² büyüklüğündedir.
 
Sahip Ata Kervansarayına ait tarafımızdan yapılan rölöve projesi, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 15.08.2003 tarih ve 2056 sayılı kararı ile onaylanmıştır<ref>Sahip Ata Kervansarayının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, Afyon İl Daimi Komisyonunun 18.12.2002 tarih ve 903/903 sayılı kararı ve düzenlenen protokolle Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi Döner Sermayesi işletmesine verilmiştir. Projeler, bu çalışmayı gerçekleştiren ekip tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Proje müellifi Prof. Dr. Kerim Çınar’dır.</ref>
 
9.628

değişiklik