"Darüşşafaka" sayfasının sürümleri arasındaki fark

şevkat ---> şefkat
(şevkat ---> şefkat)
 
[[Mekteb-i Mülkiye]] (1859), Mahrec-i Erkani (1862), [[Darül Muallim-i Sıbyan]] (1862), Erkan-ı Harp (1864), [[Galatasaray]] (1867), [[Darülfünun]] (1868), Askeri Tıbbiye (1869), Darülmuallimat (1870), [[Kız Sanayi Mektepleri]] (1870), Darüşşafaka (1873).
1863 yılında padişah fermanıyla, kapalı çarşı ve civarında çalışan çırakların eğitim ve terbiyesi için Yusuf ziya pasa tarafından tesis edilmiş cemiyetin daha sonraki ismidir. Türkçe `şevkatşefkat yuvası` anlamına gelir. maddi durumu elverişsiz, babası olmayan çocuklara dünya standartlarıyla eğitim veren kurumdur.
 
Bütün öğrencilerinin birbirini desteklediği ve mezun olunca ne halin varsa gör anlayışını kırmış, mezunları dünyanın dört bir yanına dağılmış öğrenim kurumudur. İlk zamanlarında sadece babası olmayanları, bir dönem babalı yoksul çocukları da kabul etmiştir.
Anonim kullanıcı