"Türkiye Devrimci Komünist Partisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

proleterya ---> proletarya
(proleterya ---> proletarya)
== Sosyalizmin kurulması ile ilgili görüşleri ==
 
TDKP [[kapitaliz|kapitalizmin]] egemen üretim biçimi olduğu [[Türkiye]]'de [[faşist]] diktatörlüğün hüküm sürdüğünü söylemekte, kesintisiz ve aşamalı devrim teorisini Ulusal Demokratik Halk Devrimi (UDHD) adı altında savunmaktadır. Buna göre devrimci demokratik işçi-köylü diktatörlüğü kurulacak ve bu da [[proleteryaproletarya diktatörlüğü]]ne dönüşecektir. UDHD döneminde proleteryanınproletaryanın köylülük ve şehir küçük [[burjuvazi|burjuvazisi]] ile ittifak kurması ve orta burjuvaziyi tecrit etmesi gerektiğini söylemektedir. Devrimin temel gücünün işçi sınıfı, temel yedeğinin ise köylü olduğunu ortaya koyarak, öncelikle [[emperyalizm]], tekelci kapitalizm ve [[feodalizm|feodal]] kalıntıları ile ulusal baskının tasfiyesini görev edinmektedir.
 
== Diğer görüşlerle ilgili yaklaşımları ==
Anonim kullanıcı