"Karl Kautsky" sayfasının sürümleri arasındaki fark

proleterya ---> proletarya
(düzenlenmeli)
(proleterya ---> proletarya)
dünyadaki sosyalist işçi hareketinin önünü tıkayacağını, demokrasinin bütün olanaklarından,
onu ortadan kaldırmadan faydalanmak gerektiğini belirtmiştir. 1919 yılında '''Kaustky,'''
Sovyet rejimini incelediği '''"ProleteryaProletarya diktatörlüğü"''' kitabını yayınlamıştır. Bu esere cevap olarak '''Lenin, "ProleteryaProletarya diktatörlüğü ve Dönek Kautsky"''' adlı karşı görüşlerini
ifade eden kitabını yayımlamıştır.
diktatörlük rejimi iktidara gelirse, daha da kötü bir konuma gelir, çünkü onun zorunlu sonucu
iç savaştır. Dolayısıyla maddi kaynaklar, anarşi tarafından boşa harcanır. Sosyalist üretim
yalnızca, yeni koşullar altında kapitalist üretimin imkansız hale geldiği yerlerde, proleteryaproletarya,
sendikalar ve kent konseyleri aracılığıyla öz yönetim konusunda deneyim kazandıysa, yasama ve
yürütmenin idare edilmesine katıldıysa ve çok sayıda entelektüel, kendi hizmetleriyle yeni yöntemleri
desteklemeye hazırsa mümkündür. demiştir.( Kautsky, ProleteryaProletarya diktatörlüğü,sf:71-72)
'' Gerçekten de '''Stalin''' döneminde, SSCB'de köylülerin çoğunluğunu orta halli ve
büyük toprak sahibi çiftçilerin oluşturduğu bir sırada, tarımsal toprakların üretimini hızlı bir
Anonim kullanıcı