"Mantıksal pozitivizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Mantıksal pozitivizm, öncelikle bilgi konusunda empirik felsefenin aldığı eleştirileri alır. Deney ve gözlemlerin kuram-dışı, her tür kavramın başlangıç noktası olarak alınması, bazı deney-dışı teorik kavramların ele alınmasıyla empirizmin bir dogması olarak eleştirilmiştir ve bu mantıksal pozitivizmi ya da empirizmi de içine alır. [[Lenin]], [[Ampriokritisizm]] olarak adlandırarak Mach'a ve onun geliştirdiği ''duyumculuk'' anlayışına itiraz eder; [[diyalektik materyalizm]] anlayışını doğrulama çabası içinde ortaya konulan bu itiraz, genel çerçevesi bakımından tartışmalı argümanlarla yürütülmüş olsa da Lenin'in bu geleneğin ilk eleştiricilerinden biri saymak gerekir. Öte yandan bilim felsefecisi [[Karl Popper]], bir zamanlar mantıksal pozitivizmin içindeki isimlerden biri olarak anılmış olmakla birlikte ve ayrıca halen geliştirdiği bilim görüşünün pozitivist düşünceyle ilişkisi tartışılır olmakla birlikte, temel ilkeyi, yani bilginin temelindeki [[doğrulanabilirlik ilkesi]]nin dışında başka bir yol ortaya koymuş, buna karşı [[yanlışlanabilirlik ilkesi]]ni formüle etmiştir. Yine [[bilim felsefesi]] içinde [[Thomas Kuhn]] bilimsel etkinliğin tarihselliğini ve kuram-yüklü niteliğini ortaya koyarak saf deney ve gözlem eksenli bilim anlayışının kırılmasında önemli bir alan oluşturmuştur. [[Paul Feyerabend]] ise gözlem ve deneyin sanıldığı kadar saf olamadıklarını hem kuramsal hem tarihsel örnekleriyle ortaya koymuş, yanlışlanabilirlik ilkesine rağmen pozitivist bilgi anlayışı içinde duran hocası Popper'i eleştirmiştir. Feyarebend, [[bilimsel bulgu]] denilen şeylerin kendi başına herhangi bilgiye ayrıcalıklı bir kuramsal statü kazandırmadığını, bilimsel yöntemin tek ve biricik yöntem olarak kutsanmasının olanaksız olduğunu öne sürmüştür. [[Willard Van Orman Quine]]'ın empirizme yönelttiği [[analitik önermeler]] ile [[sentetik önermeler]]in ayrımı konusundaki eleştiri de ayrıca mantıksal pozitivistler için geçerlidir. [[Yapısalcılık]] ve [[Postyapısalcılık]] felsefeleri ise empirizmi, pozitivizmi ve dolayısıyla mantıksal pozitivizmi bir bütün olarak kabul edilemez yaklaşımlar olarak eleştirmişlerdir.
 
 
==Dış bağlantılar==
*[http://www.felsefe.gen.tr/mantiksal_pozitivizm_olguculuk_nedir.asp '''Mantıksal Pozitivizm Nedir?''']
*[http://www.felsefeekibi.com/forum/forum_posts.asp?TID=34985&PN=3 Mantıksal Pozitivizm için genel bir tablo]
*[http://www.turkforum.net/showthread.php?t=178546 Pozitivizm ve Yeni Pozitivizm]
*[http://www.ihvan-forum.com/archive/index.php?t-4144.htm Mantıkçı Pozitivizm üzerine]
*[http://metafizikbilimi.tripod.com/ Metafizik Bilgi paylaşım platformu]
 
{{Şablon:Felsefe}}