"Yakir Geron" sayfasının sürümleri arasındaki fark

"Hahamhane Nizamnamesi" ile İstanbul Hahambaşısı idari konularda tüm imparatorluk Yahudilerinin lideri haline gelirken, dini anlamda sadece İstanbul'da yaşayan Yahudilerin lideri olarak kaldı. Farklı pozisyonlardaki dini liderlerin yetkileri konusunda yaşanan karmaşa, ileriki yıllarda ciddi sorunlara yol açmış, sonuçta Yakir Geron'un 1872 yılında görevini bıkkınlık içerisinde bırakmasının sebeplerinden biri olmuştur. "Hahamhane Nizamnamesi" ile ayrıca, idari konularda hahambaşıya danışmanlık yapmak üzere "Meclis-i Cismani" adında laik bir komite kurulmuştur.
 
Yakir Geron 1868 yılında, İstanbul'un en önemli Yahudi yerleşim bölgesi olan [[Hasköy, Beyoğlu|Hasköy]]'de yoğunlaşan Hıristiyan Protestan [[misyonerlik]] faaliyetleriyle mücadeleye girişti. Toplumunu bilinçlendirmek için gazete çıkarılmasını teşvik etti, el ilanları bastırdı. Bununla da yetinmeyip Hasköy'de misyonerlik faaliyetlerini yasaklatmayı başardı.
 
Üst düzey Osmanlı bürokratlarıyla iyi ilişkiler kurduğu gibi, uluslararası ilişkilere de önem verdi. İstanbul'u ziyaret eden Sırp Prensi 3. [[Michael Obrenoviç]] ile Nisan 1867'de, Avusturya İmparatoru [[Franz Joseph]] ile Ekim 1867'de ve [[3.Napoleon]]'un karısı İmparatoriçe [[Eugenie]] ile 7 Ekim 1869'da görüştü.
2.675

değişiklik