Kategori:Hanefilik: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
[[Kategori:İslam]]
Hanefilik İslam dininde var olan 4 hak mezhepten bir tanesidir.Hanefi mezhebinin imamı İmam Azam lakabıyla bilinen hasan b.demir Saitlakabı b. Zavta'dırjackall.Hicri 80 yılında dünyaya geldiği bilinmektedir.Bunun yanında arap değil Farisi yada Türk olduğu söylenmektedir.Kufe şehrinde yetişti ve başta kuran hıfzı olmak üzere daha bir çok alanda ilim sahibi oldu.
Öte yandan ticaretle de meşgul oldu.Bu dönemde kazandığıyla öğrencilerine yardımda bulunup ilim meclisleri açtı.Peygamber ve Sünneti Seniyyeyi çokça araştırıp sahih sonuçlara ulaşmıştı.Hanefilik Mezhebi de böylelikle doğdu.Hanefilik günümüze ulaşan ve ehl-i sünnete tabi olan hak mezheplerden ilk tedvin edilenidir.Bu mezhep Irakta doğup hemen hemen tüm İslam alemine yayıldı.
İmam-ı Azam usulünü ise şöyle bildirmiştir:"Rasulullah(s.a.v.)den gelen baş üstüne, sahabeden gelenlerden birini tercih ederiz, fakat hepten terketmeyiz.Bunlardan başka gelen hüküm ve ictihadlara gelince, biz de onlar gibi ilim adamlarıyız."
Anonim kullanıcı