İbrâhim Gülşenî: Revizyonlar arasındaki fark

 
'''4.SÎMURGNAME:''' Muhyî eserin 30.000 beyit olduğunu söyler.(Menâkıb, s. 239)
 
'''5.DİVAN:''' 1700 beyitten oluşan Türkçe divanda Yunus Emre ve Nesimî’nin şiirlerinin etkisi belli olmaktadır. En iyi nüshası Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nde(Mustafa Çan, nr.982), diğer nüshası da İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde(TY, nr. 890) kayıtlıdır. Gülşenî’nin diğer Türkçe eserleri de şunlardır: Pendname, Çobanname. Manzum olan bu iki eserden başka Tahkîkât-ı Gülşenî adlı mensur bir Türkçe eser de İbrahim Gülşenî’ye nisbet edilmektedir. İbrahim Gülşenî’nin İbnü’l-Farız’a ait et’Tâ’iyyetü’l-kübrâ’nın etkisi altında yazdığı şiirlerden oluşan 5000 beyitlik Arapça divanının tek nüshası Ankara’da Dilve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’ndedir.
 
17

düzenleme