Veri: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
 
== İstatistikte veri kavramı ==
[[İstatistik]]te yorumlanmak ve sunulmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş ve özetlenmiş gerçeklere veriler denmektedir. Sayısal (nümerik) veriler ''nicel'', nitel veriler ise ''kategorik'' olarak tanımlanmaktadır. Nicel veriler ayrıca kendi aralarında ayrışık ve sürekli olarak iki gruba ayrılmaktadır. ''Ayrışık veriler'' sayım yolu ile toplanmakta ve çoğu kez sayma sayıları cinsinden ifade edilmektedir. ''Sürekli veriler'' ise ölçüm yolu ile toplanmakta ve gerçelgerçek (reel) sayılar cinsinden ifade edilmektedir. Nitel veriler de nominal ve ordinal olarak iki gruba ayrılmaktadır. ''Nominal veriler'' yazı ile ifade edilmekte ve anlamlı herhangi bir sıralamaya tabi olmamaktadır. ''Ordinal veriler'' ise yazı ile ifade edilmekle birlikte anlamlı bir sırlamaya konabilen verilerdir.<ref>Anderson, D. R., D. J. Sweeney ve T. A. Williams. (2011). ''Statistics for Business and Economics. 11. Basım.'' S. 5-7. South-Western.</ref> İstatistikte, <font color="grey">doğumYılıdoğum Yılı</font> örneğinde olduğu gibi, doğrudan elde edilen veriler ''basit veriler''; <font color="grey">yaş = içindeBulunulanYıliçinde Bulunulan YıldoğumYılıdoğum Yılı</font> örneğinde görüldüğü üzere, basit verilerin işlenmesi yolu ile elde edilen veriler de ''türetilmiş veriler'' olarak bilinmektedir. Sayılar cinsinden ifade edilmektedir .
 
== Bilgisayar bilimleri açısından veri kavramı ==
Anonim kullanıcı