Hristiyanlık tarihi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
k (hz ifadeleri.)
Değişiklik özeti yok
{{Hristiyanlık}}
'''Hristiyanlık tarihi,''', [[İsa]] ile [[havari]]lerinden bu yana [[Hristiyanlık]] dininin tarihidir. Hristiyanlık, İsa'nın yaşamıyla öğretilerine bağlı [[tek tanrılı]] bir dindir.
 
Hristiyanlık bir [[YahudilerYahudilik|Yahudi]] [[mezhebmezhep|mezhebi]]i olarak başladı ancak kısa zamanda [[Greko-Romen (kültür)|Greko-Romen]] dünyasında yayıldı. Erken dönemdeki Hristiyanlara eziyetlere karşın [[Roma İmparatorluğu]]'nda [[resmî din]] oldu. [[Orta Çağ]]'da [[Kuzey Avrupa]] ile [[Rusya]]'da yayıldı. [[Coğrafi keşifler]] sırasında Hristiyanlık tüm dünyaya yayıldı ve dünyanın en büyük dini oldu.<ref>Adherents.com, [http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html ''Religions by Adherents''] {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20181224211318/http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html%20 |tarih=24 Aralık 2018 }}</ref>
 
Hristiyanlıktaki bölünmeler ile teolojik anlaşmazlıklar sonuç olarak dini 3 ana mezhebe ayırdı. Bunlar [[Katolik Kilisesi|Roma Katolik Kilisesi]], [[Doğu Ortodoks Kilisesi]] ile [[Protestanlık|Protestan Kilisesikiliseler]]'dir.
 
İlk Hristiyanlar etnik olarak Yahudi ya da sonradan Yahudi olanlardan oluşuyordu.
{{Ana|İsa}}
 
İsa, o dönemlerde Roma İmparatorluğu’nda Dünya’yadünyaya geldi. Hristiyanlık ile bütünleşmiş bir kişilik olan İsa birçok dinde kutsal kabul edilen bir isimdir. Hıristiyanlık'aHristiyanlığa göre İsa , Tanrı’nın oğlu[[Enkarnasyon olup insanların günahlarını almak için gönderilmişti. İslam İsa için Allah’ın elçisi olan bir Peygamber olduğunu söyler. Tarihçiler ise bir filozof olduğunu söylemektedir. İsa’nın annesinin adı Meryem’dir(Hristiyanlık)|enkarnasyon]]udur ve babasıinsanların konusundagünahlarına Hristiyanlıkkefaret Tanrı’nınolarak oğlu , İslam ise Allah’ın bir mucizesi dergönderilmiştir. İsa, Hristiyanlık dinini yaymaya çalışmıştır. Aynı şekilde ölümü konusu da tartışmalıdır.
 
== Roma Dönemi ==
Roma İmparatorluğu ilk başlarda Hristiyanlık konusunda Yahudilerin iç meselesi olduğunu ve karışmaması gerektiğini düşünüyordu. İsa’nın sonrasında Havariler, Hristiyanlık dinini yaymaya devam etti. Roma döneminde ilk defa Papalık makamının temeli atıldı ve Petrus ilk Papa oldu. Hristiyanlık dinin ilk yayıldığı yerler Anadolu, Mısır ve Yunanistan oldu. İmparator Neron döneminde artık Hristiyanlık Roma’ya kadar ulaşmıştı. Havariler, İncili yazıya geçirdiler. HrıstiyanlarHristiyanlar uzun süre boyunca Roma tarafından baskı ve zulüm gördüler. İlk zulümler Nero döneminde başladı. İmparator Konstantin döneminde Milano fermanı ile Hristiyanlık rahat bırakıldı. Toplanan İznik konsili ile Hristiyanlık dini hakkındaki birçok soru ve soruna yanıt arandı.
 
== Orta Çağ ==
Batı Roma İmparatorluğu çöktükten sonra Cermen kabileleri kendi devletlerini kurdular. Avrupa, Kavimler göçü sonucunda çok çalkantılı bir dönem geçirdi. Bizans İmparatoru Jüstinyen döneminde İtalya alınarak Roma güvenlik altına alındı. Her ne kadar etnik yapı değişsededeğişse de misyonerlik hareketleri sonucunda yeni Avrupa ulusları da Hristiyanlık dinini benimsedi. Özellikle Franklar Batı kilisesini korumaya çalıştılar. Farklar sonucunda Katolik ve OrtadoksDoğu Ortodoks kilisesikiliseleri arasında farklar ortaya çıktı. 7. Yüzyılda ortaya çıkan İslam hızla yayılarak Kuzey Afrika ve İber yarımadasınıYarımadası’nı Hristiyanlar’danHristiyanlardan aldılar. Orta ÇağdaÇağ’da bilim , felsefe, sanat ve daha birçok konu Avrupa’daki Katolikler için Papa’nın kontrolünde idi ayrıca Papa İmparatorlardan daha üstündü. Ortodokslar için ise Patrik ve İmparator beraber hareket ediyor. 11. Yüzyıldanyüzyıldan itibaren Müslümanların elinden Kudüs’ü almak için Haçlı seferleri başladı. Kudüs ilk başlarda alınsa da sonradan kaybedildi. Sonraları Papalık, Fransa’ya taşındı ardından HizdipçilikHizipçilik dönemi yaşandı sonunda yeniden tek bir Papa seçildi. 1453 yılında İstanbul TürklerMüslümanlar tarafından alınınca Doğu Ortodoks kilisesiKilisesi bir İslam devletinin kontrolüne girdi.
 
== Yeni Çağ ve Yakın Çağ ==
16. Yüzyıldanyüzyıldan itibaren Protestan reformuReformu başladı. Rönesans ve Aydınlanma çağı kilisenin etkisini azalttı. Bunlar olurken Coğraficoğrafi keşifler ile başlayan misyonerlik hareketleri ile Hristiyanlık hızla yayıldı. 19. Yüzyılda İtalya tarafından Papalık yıkılsa da 20. yüzyılda yeniden Vatikan adı ile kuruldu.
 
== Kaynakça ==
44.674

düzenleme