"Kapıkulu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

8.745 bayt çıkarıldı ,  12 yıl önce
Sayfa içeriği ' dsfdsfdfsdfsdfw4etfwfewfhkşgRGFSNgjdjgnrşoghnlekgeglLLLfhnilIKFJLısadasdasdasdsdsaddgj<a.Fİdsadasdasdsdddddd<adsdsdasdasdasdasdasndasdasnmdasdnbsanbdasbmdan...' ile değiştirildi
(Sayfa içeriği ' dsfdsfdfsdfsdfw4etfwfewfhkşgRGFSNgjdjgnrşoghnlekgeglLLLfhnilIKFJLısadasdasdasdsdsaddgj<a.Fİdsadasdasdsdddddd<adsdsdasdasdasdasdasndasdasnmdasdnbsanbdasbmdan...' ile değiştirildi)
http://www.enesbilgin.tr.gg
http://www.enesbilgin.tr.gg
 
dsfdsfdfsdfsdfw4etfwfewfhkşgRGFSNgjdjgnrşoghnlekgeglLLLfhnilIKFJLısadasdasdasdsdsaddgj<a.Fİdsadasdasdsdddddd<adsdsdasdasdasdasdasndasdasnmdasdnbsanbdasbmdansbmdnmasbdasbasdasbnmsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadsadsadasdasdasdasdasdasdas
'''Kapıkulu Ocağı''', [[Osmanlı Devleti]]'nin sürekli [[Osmanlı Ordusu|ordusunu]] oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü [[yayalar]] ve [[müsellemler]] oluşturuyordu.
 
Kent güvenliğinden ve sınırların korunmasından sorumlu olan, silah olarak genellikle tüfek, kılıç, ok ve yayi kalkan, mızrak kullanan Savaşçı bir sınıf olan kapıkuluların görevleri katı ve ödünsüz kurallara bağlanmıştı. Bu kurallara [[kavanin-i yeniçeriyan]] denirdi.
Kapıkulu olacak kişinin ailesiyle ve diniyle tüm bağlarını koparması , aynı yeni doğmuş gibi, hükümdardan başka kimseye maddi ya da duygusal herhangi bir bağ hissetmemeleri gerekiyordu. Osmanlı hanedan zihniyeti, Müslümanlara bu mevkilerin kapalı olmasına bahane olarak da, "gerçek bir müslümanın kul olamıyacağı" görüşünü ileri sürüyordu.
 
==Kapıkulu Piyadeleri==
Acemi Ocağı Kapıkulu ocaklarına ve özellikle Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu. Bu birlikler tımarlı sipahiler, akıncılar, azaplar, voynuklar, martoloslar ve cerahorlarla destekleniyordu.
 
I. Murad döneminde (1360-89) örgütsel kuruluşu tamamlanan kapıkulu ocakları, 16. yüzyılda yeniden düzenlendi. Bu yapıda, y
...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek için kurulan teşkilat.
 
Rumeli’de arka arkaya elde edilen zaferler sonucu sınırları genişleyen Yeniçeri, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa'nın yardımıyla kurduğu bu sistem de, devlet kendi Hırıstiyan tebasından ve bazen eline düşen harp esirlerinden bazı çocuklara el koyuyordu. Acemi Oğlanı denilen bu çocuklar, önce bir tür köylü ailesinin yanına veriliyordu. Orada Türkçe öğreniyor, İslam dininin, Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriliyordu. Devşirilir devşirilmez sünnet edilip, kendilerine bir müslüman ad
...Detaylı bilgi için linke tıklayınız.Osmanlı Devleti, daha fazla askere ihtiyaç duyuyordu. Mevcut kuvvetler ihtiyaca yetmiyor ve elde devamlı bir ordu bulunması gerekiyordu. Bu itibarla, esirlerden faydalanmak gayesi ile 1362 senesinde kadıasker (kazasker) Çandarlı Kara Halil ile ulemâdan Karamanlı Molla Rüstem’in gayretleriyle, Sultan Birinci Murad devrinde, Pençik Kanunu gereğince Acemi Ocağı, Gelibolu’da kuruldu. Daha önceleri, savaşta esir alınanlar, kısa bir eğitimden sonra yeniçeri yazılıp savaşa gönderilirdi. Sultan Birinci Murad zamanında, esirler önce Lapseki, Çardak ve Gelibolu arasında süvari askerlerini taşıyan gemilerde beş-on sene acemi oğlanı olarak çalıştıktan ve uzun bir eğitimden geçtikten sonra Yeniçeri ocağına kaydedilmeye başlandı.
 
Acemi teşkilatına, acemi oğlanı iki şekilde alınırdı. Biri, harpte esir edilen esirlerin beşte birinden, diğeri ise Osmanlı sınırları içinde yaşayan Hıristiyan çocuklarından ki, buna “devşirme” denirdi. Devşirme kanunu ile Hıristiyan tebaa evladından asker toplanarak, gayrimüslim olan Rumeli halkı, yavaş yavaş Müslüman olacak ve bu askerlerle de Türk ordusu biraz daha kuvvetlenecekti. Kuruluşunda Gelibolu’da bulunan acemi ocağının merkezi, fetihten sonra İstanbul’a taşınmıştır. Gelibolu ocağının başında, Gelibolu ağası vardı. Gelibolu Acemi Ocağı'nın mevcudu, önceleri dört yüz idi; daha sonra beş yüz olmuştur. İstanbul Acemi Ocağı'nın mevcudu ise, önceleri üç bin kadardı, on altıncı asırda bu sayı, dört bine çıktı. Yeniçeri mevcudu arttıkça, acemilerin miktarı da artıyordu. On altıncı asır sonlarında, Bostancılarla birlikte sekiz-dokuz bine çıkan acemilerin, 17. asır başlarındaki adedi, 9406 idi.
 
Acemi Ocağı, on yedinci asır ortalarından sonra ehemmiyetini kaybetti. Yeniçeri Ocağı, 1826 yılında Sultan İkinci Mahmud tarafından kaldırılınca, bu ocak da kapanmış oldu.
 
===Yeniçeri Ocağı===
[[Resim:Yeniceri_asker.jpg|thumb|150px|left|Yeniçeri askerleri.]]
[[Yeniçeri]], Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ile alınan çocukların küçüklükten alınarak yetiştirilmesi ile oluşturulur. Devletin ilk yüzyıllarında yararlı olan bu sistem, daha sonra bozulması ile değişik sorunları birlikte getirdi. Yeniçeri ocağı [[II. Mahmud]] tarafından 1826 yılında kaldırılmıştır.
 
{{anamadde|Yeniçeri Ocağı}}
 
===Cebeci Ocağı===
Ordunun silahlarını hazırlayan ve savaş alanına taşıyan sınıftır. [[Fatih Sultan Mehmed]] zamanında kurulmuştur. Yeniçeriler gibi, acemi oğlanları arasından seçilen Cebeciler, 59 bölük ve 37 orta bölük olmak üzere 96 odaya ayrılmıştı. Cebeciler, silah yapımı, tamiri, [[barut]] hazırlanması ve savaş araç-gereçlerinin hazırlanmasını sağlayan sınıflardan oluşmakta idi.
 
===Topçu Ocağı===
Top döken, topçulukla ilgili malzemeleri hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır.<br />
Osmanlı ordusunda ilk top, Sultan I. Murad zamanında 1389 yılında Kosova Meydan Muharebesinde kullanılmıştır.
 
Topçu ocağının en büyük zâbitine (subayına) "Sertopî" veya "Topçubaşı" denirdi.
http://www.turktarih.net/index.php?turk=tarih&nu=519
ak untma bunu haha
 
===Top Arabacılar Ocağı===
'''''Osmanlılarda kapıkulu ocaklarının yaya kısmından büyük topları cepheye taşımak
için kurulan teşkilât.
Muhtemelen 15. yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Önceleri acemi ocağından
neferler alınırken, 17. asırdan îtibâren ocak arabacılarının evlâtlarından ve
kul kardeşlerinden alınmaya başlanmıştır. İstanbul’da ikâmet ettikleri gibi
nöbetleşe kalelere de giderlerdi. Kapıkulu topçusunun bulunduğu yerlerde, top
arabacıları da bulunuyordu. Tophâne’de îmâlâthâneleri, Ahırkapı’da ahırları,
Şehremini’de kışlaları vardı. Ocakta; arabacıbaşı, kethüda, başçavuş, kethüda
yeri, ocak kâtibi, bölükbaşı, odabaşı ve halife ünvanlı subaylar görev yapardı.
Arabacıbaşı nezâretinde; nefer sayıları birle-elli iki arasında değişen, altmış
üç top arabacıları bölüğü vardı.'''''
 
 
 
gönderen: emre küçükahraman
 
===Humbaracı Ocağı===
 
[[Humbaracı Ocağı]], Fabrika ve kışlaları [[Üsküdar]]'da bulunan humbaracılar, devlet askerî teşkilâtı bakımından önemli bir yere sahiptiler.
 
Humbaracı Ocağı,[[Osmanlı Askeri Teşkilatı|Osmanlı İmparatorluğu askeri teşkilatı]]'nda humbara yapan ve bunu kullanan sınıfın bağlı olduğu ocak. Kumbaracı ocağı da denilmektedir.
 
Humbara, demir veya tunçtan dökülmüş el [[bomba]]sıdır.
 
{{anamadde|Humbaracı Ocağı}}
 
===Lağımcılar===
 
Kuşatma altındaki surlarının altından tünel kazarak surları yıkan veya düşmanın açtığı tünelleri kapatan ocaktır.
ilk kez ll.murad tarafından kullanılmıştır.[[Resim:Yeniceri_asker.jpg|thumb|150px|left|lağımcı erleri]]
 
===Sakalar===
Osmanlı ordusunun yardımcı kuvvetlerinden. Görevleri savaşta askerlere su dağıtmaktır
 
== Kapıkulu Süvarileri==
===Silahtar===
Savaşta padişahın yanında durup padişahı korurlardı.
 
===Sipahi===
 
Eskiden Osmanlı ordusunda, tımar adıyla aldıkları vergiye karşılık seferlere katılmak zorunda olan bir sınıf süvari asker. Bunlar âkıncılık çapulculuk, karakol hizmetleri görürler ve düşman karşısında yaya askerlerin korunmasını sağlarlardı.
 
===Sağ Ulufeciler===
Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.
 
== Başlık yazısı ==
--[[Özel:Contributions/85.102.168.189|85.102.168.189]] 20:32, 30 Aralık 2007 (UTC)<!--#REDIRECT [[[[Kategori:hedefin adı]]{{<del>parantez</del><div style="direction: ltr;">
<div style="text-align: center;">
sağa yatır
</div><br /><sup><sub>sup</sub><small><blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em;">
küçük
</blockquote><blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em;">
<code>söz</code>
 
</blockquote></small></sup>
</div>}}]]--> ==
 
 
 
#redirect[[[[Kategori:<sub>[[[{{}}]]]</sub>]]]]
 
===Sol Ulufeciler===
Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.
 
===Sağ Garipler===
<sub></sub>Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.Her 3 ayda bir maaş alırlardı.Bu maaşın adı ulufeydi.<sub></sub>
 
===Sol Garipler===
Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.
 
 
{{askeri-taslak}}
 
[[Kategori:Osmanlı ordusu]]
Anonim kullanıcı