Hidronyum: Revizyonlar arasındaki fark

bağlantılar işlendi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
(Kaynaksız şablonuna tarih eklendi. Kaynak)
(bağlantılar işlendi)
'''Hidronyum''' (H<sub>3</sub>O) ;IUPAC'te adlandırılması oksonyum şeklindedir.Bir molekülünde 3 hidrojen ve 1 oksijen atomu bulunur.Hidronyum(H<sub>3</sub>O)asitlerin suda çözündükleride açığa çıkan katyondur.Aynı zamanda asitleri bazlardan ayırmada kullanılır.([[Brønsted-Lowry asit-baz teorisi]])Bir asit  suda çözündüğü zaman hidronyum kanyonu ortaya çıkar.Bazı asit çözünümü tepkimelerinde kolaylık olması amacıyla(H<sup>+</sup>) iyonu şeklinde de gösterilirken doğru kullanımı(H<sub>3</sub>O)şeklindedir.Zayıf asit olmakla beraber pH belirlemesinde kullanılır.Eğer çözünen maddenin [H<sup>+</sup>] derişimi ile[OH<sup>-</sup>] eşitse o madde nötrdür.
 
H <sub>2</sub> O ⇌OH<sup>-</sup> + H <sub>3</sub> O <sup>+</sup>            (cza)                                                                                                            
 
Hidronyum suyun proton bombardımanına tutulmasıyla oluşur.Bir asitteki hidronyum derişimi ne kadar fazlaysa o kadar kuvvetli asittir ve hidronyum derişimi fazla olan asit hidronyum derişimi az olan asite göre pH tablosunda sıfıra daha yakındır. pOH tablosunda ise 14'e daha yakındır(25&nbsp;°C ve100kPA de geçerlidir).Sıcaklık artıkça 14'ten daha küçük değerler alabilir onun için bir genelleme yapamamakla birlikte sıcaklığın 25&nbsp;°C olduğu koşullarda pH ve pOH tablosu 0-14 değer aralığındadır.pH değeri [H<sup>+</sup>]'nın -logaritmasıyla bulunur,pOH'ın değeri ise [OH<sup>+</sup>] 'ın -logaritmasıyla bulunur.
Anonim kullanıcı