"Ateizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
telif hakkı ihlaline sebep olan içerik çıkarılıyor. https://islamansiklopedisi.org.tr/teselsul
(Yazım yanlışı.)
k (telif hakkı ihlaline sebep olan içerik çıkarılıyor. https://islamansiklopedisi.org.tr/teselsul)
Etiket: Geri al
'''Ateizm''', [[tanrı]] veya tanrıların varlığına dair [[inanç]] yokluğudur. Bu düşünceye sahip olanlara ''ateist'' denir.<ref>in Flynn 2007, p. 35: "The terms ''ATHEISM'' and ''AGNOSTICISM'' lend themselves to two different definitions. The first takes the privative ''a'' both before the Greek ''theos'' (divinity) and ''gnosis'' (to know) to mean that atheism is simply the absence of belief in the gods and agnosticism is simply lack of knowledge of some specified subject matter. The second definition takes atheism to mean the explicit denial of the existence of gods and agnosticism as the position of someone who, because the existence of gods is unknowable, suspends judgment regarding them ... The first is the more inclusive and recognizes only two alternatives: Either one believes in the gods or one does not. Consequently, there is no third alternative, as those who call themselves agnostics sometimes claim. Insofar as they lack belief, they are really atheists. Moreover, since absence of belief is the cognitive position in which everyone is born, the burden of proof falls on those who advocate religious belief. The proponents of the second definition, by contrast, regard the first definition as too broad because it includes uninformed children along with aggressive and explicit atheists. Consequently, it is unlikely that the public will adopt it."</ref><ref>{{Web kaynağı | url = https://www.atheists.org/activism/resources/about-atheism/ | başlık = What is Atheism? | erişimtarihi = | tarih = | çalışma = | yayıncı = | arşivurl = https://web.archive.org/web/20170328084918/https://www.atheists.org/activism/resources/about-atheism/ | arşivtarihi = 28 Mart 2017 | ölüurl =hayır}}</ref><ref>{{Web kaynağı | url = https://iep.utm.edu/atheism/ | başlık = Internet Encyclopedia of Philosophy: Atheism | erişimtarihi = | tarih = | çalışma = | yayıncı = | arşivurl = https://web.archive.org/web/20100221061729/https://iep.utm.edu/atheism/ | arşivtarihi = 21 Şubat 2010 | ölüurl =hayır}}</ref>
 
Ateistler, bazı kurumlar ve kişiler tarafından "tanrı tanımaztanrıtanımaz" olarak isimlendirilse de<ref>"[http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.503e355a506c19.37437960 Ateizm]". {{Webarşiv|url=https://web.archive.org/web/20130619010751/http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.503e355a506c19.37437960 |tarih=19 Haziran 2013 }} Güncel Türkçe Sözlük, [[Türk Dil Kurumu]]. Erişim: 29 Ağustos 2012.</ref>, bu isimlendirme ''var olan bir tanrıyı reddetme'' fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından uygun görülmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, [[hayal gücü|hayalî]] yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla [[tanrı]]nın yanı sıra tüm [[metafizik]] inançlar ve tüm [[ruh]]anî varlıklar da reddedilir.<ref name="Brit">"atheism." [[Encyclopædia Britannica]]. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2008.</ref>
 
Kelime anlamında da belirtildiği üzere; ateizm, din ile ilgili bir kavram değil, [[tanrı]] ile ilgili bir kavramdır. [[Dinler]]in varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, [[dinler]]in iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. Ateizm, her tür metafiziği reddettiği için, kendini metafizik ögeler üzerinden temellendiren dinlerin [[metafizik]] boyutlarını da reddeder. Yani bu, özellikle dinlere karşı sergilenen bir duruş değil, genel olarak tüm [[metafizik]] inanışlara karşı bir duruştur.
2006 yılında [[Avustralya]]’daki nüfus sayımlarında sorulan “Kişinin Dini Nedir?” sorusuna Avustralya halkı %18,7 oranında “Hiçbir Din” cevabını verdi. Soru isteğe bağlı olarak soruldu ve nüfusun %11.2’si bu soruyu cevaplamadı.<ref>Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing, 2006, Census Table 20680-Religious Affiliation (broad groups) by Sex - Australia</ref> Aynı yıl [[Yeni Zelanda]]’da yapılan nüfus sayımında da “Dininiz Nedir?” diye bir soru soruldu. Halkın %34,7’si “Hiçbir Din” derken %12,2’si ya soruyu yanıtlamadı ya da soruya itiraz etti.<ref>Statistics New Zealand, QuickStats About Culture and Identity, Religious affiliation</ref>
 
== EleştirilerAyrıca bakınız ==
Ayrıca bakınız{{Portal|Ateizm|Felsefe|Din}}
 
 
Ateizm hiçlikten varlık çıktığı görüşünddedir, bu görüşün ciddi manada sıkıntıları vardır.Ziraa hiçlik ve varlık tamamen çelişiktir, hiçlik gibi bir şeyden varlığın çıkması da haliyle imkansızdır, çünkü hiçlik bir şey olmadığı için hatta bir şey bile olmadığı için ondan varlık çıkamaz.
 
Ayrıca Ateistlerin ilk nedeni red etmeleri, ve her nedenin bir nedeni var olduğunu söylemeleri kısaca geri doğru sonsuz bir sebepler zincirinin varlığını söylemeleri de çelişiktir, ziraa ''sebepler zincirinin sonsuza kadar sürüp gittiğini var saydığımızda sonuç sayısı sebep sayısına nisbetle bir fazla olacak ve bu durumda sebep-sonuç dengesi bozulacaktır. Çünkü zincirin her halkası kendinden öncekine nisbetle sonuç, sonrakine sebep illettir. Halbuki bize doğru olan son sonuç aynı zamanda sebep olmayıp sadece sonuçtur, dolayısıyla fazladır. Nihayetsiz olduğu düşünülen varlıklarda fazlalık ve eksikliğin bulunması ise muhaldir''<ref>Şerḥu’l-Mevâḳıf, IV, 176-177</ref>.Teselsüle diğer bir eleştiri de ''sonsuz kabul edilen zincirlemenin bize yönelik başlangıcından geriye doğru herhangi bir sebebe kadar uzanan “bir kısmı”nı ele aldığımızda belirli sayıda olan sonuç ile sebep arasındaki kısım da belirli ve sınırlı sayıda olacağından silsilenin diğer kısmı sonlu olacaktır. Çünkü sınırlı bir nicellikten belli bir nicelliğe daha az veya daha çok olan nicel de sınırlı olur''<ref>Adudüddin el-Îcî, I, 457-458</ref>.Bunun gibi daha birçok eleştiri sayılabilir.
 
Ayrıca Ateistik görüşün doğruluğunda herkes tarafından kabul edilebilecek bir ahlaki kuralların ortaya konulamaması durumu da eleştirilmiştir, ziraa insanlar ahlaki açıdan herkesle aynı düşünmez, ahlak yargılarından biri farklı olabilir ayrıca bu yargıları koyarken sınırlı ve yanılabilir bir aklı ile koyduğu için yarın bu koyduğu ahlak kuralından sebebsiz yere dönebilir ya da yanlış bir kural koymuşta olabilir, bu durumdan dolayı ahlakın ancak her şeyi bilen ve yanılmayan bir varlık tarafından belirlenmesi gerekir, bu yüzden Ateizm'de ahlakın temeli bulunmaz, Teizm'in en yaygın eleştirilerindendir.
 
 
 
 
Ayrıca bakınız{{Portal|Ateizm|Felsefe|Din}}
* [[Deneycilik]]
* [[Ateist olduğu bilinen kişiler listesi]]
19.900

değişiklik