"Seçim" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Yönlendirme
k (Modern anlam)
Etiketler: Görsel Düzenleyici Mobil değişiklik Mobil ağ değişikliği Yeni kullanıcı görevi
k (Yönlendirme)
Etiketler: Görsel Düzenleyici Yeni kullanıcı görevi
[[Modern]] dünyada genel manada kabul gören bugünkü seçim anlayışı aslında [[Antik Yunanistan|antik Yunan]]'daki seçimlerden hayli farklıdır. Zira [[oligarşi]]k nitelikler taşıyan bu sistemde siyasi pozisyonlara atamalar genellikle kura yöntemiyle yapılırdı.
 
[[Siyaset]] teorilerine göre [[devlet]] ve [[Hükûmet|hükûmetin]] [[Otorite|otoritesi]] yönettikleri insanların ona rıza göstermesi ile ortaya çıkar ve bu durumu somutlaştırmanın temel yolu da seçimdir. Bütün dünyada genel kabul gören yaklaşımlar uyarınca tüm seçimler adil ve özgür bir ortamda yapılmalıdır.
 
== Çoğunluk sistemi ==
 
=== Nispi çoğunluk ===
Mesela, A,B,C partilerinin listeleri 25.000, 22.000 ve 15.000 oy alsın. En çok oy alan liste veya aday kazanmış olur. Partilerin çokluğu halinde en çok oy alamamış olan parti, [[Meclis|mecliste]] çoğunluğu alabilir. Türkiye'de 1950-60 arası uygulanan nispi çoğunluk sistemiyle toplam oyları muhalefet partileri oylarından az olan bir parti, büyük çoğunlukla iktidar olmuştu. (1957 seçimlerinde oyların % 48'ini alan [[Demokrat Parti (1946)|D.P.]] 424; oyların % 52'sini alan [[muhalefet]] partileri ise toplam 186 [[milletvekili]] çıkarmışlardır.)
 
=== Mutlak çoğunluk ===
;Seçim Kurulları: Türkiye'de seçim işleri, seçim kurulları tarafından yapılır. Bağımsız yargı denetimi seçimlerde esastır.
 
;[[Yüksek Seçim Kurulu (Türkiye)|Yüksek Seçim Kurulu]]: [[Ankara|Ankara'da]] bulunur. Seçimlerin başlangıcından sonuna kadar düzen içinde geçmesini sağlar.
 
Seçimlerin dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçimlerle ilgili bütün şikayet, itiraz ve yolsuzlukları inceler, kesin karara bağlar ve [[Türkiye Büyük Millet Meclisi]] Üyelerinin seçim tutanaklarını kabul eder. Yedi asil, dört yedek üyeden meydana gelen bir kuruldur. Bu üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilir. Bunlar aralarından gizli oyla ve salt çoğunlukla bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. İki Yargıtay ve iki Danıştay üyesi kura ile yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkan vekili ad çekmeye dahil değildir.
;İlçe Seçim Kurulu: Her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yaptırır. İlçenin en yüksek dereceli hakiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de başkanca seçilen kıdemli memurlardandır. İki de memur yedek üyesi vardır.
 
;Sandık Kurulu: Sandık çevresinde seçimi yapan ve [[İlçe Seçim Kurulu]] tarafından kurulan bir başkan ve dört üyeden meydana gelir.
 
Seçim sonuçları hakkında şikayet ve itirazlar kanunla tespit edilmiş olup, kurullara aşağıdan yukarı doğru yapılır.
27

düzenleme