"Hristiyanlık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Anlatım bozukluğu giderildi.)
[[Diofizit]] görüşe göre ise insani ve tanrısal olmak üzere birbirinden bağımsız iki tabiatı vardır. Çarmıha gerildiğinde ilahi tabiatı bedeninden ayrılmış, sadece insani tabiat acı çekmiştir. [[Meryem]], insan olan İsa'nın annesidir dolayısıyla da ona [[Theotokos]] yani ''Tanrı anası'' denemez.
 
[[Ortodoks Hristiyanlık|Ortodoks]], [[Katolik]] ve [[Protestanlık|Protestan]]lara göre İnsani ve Tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar.
 
İsa ismi köken olarak Arapçadan gelmektedir. Ancak İsa'nın orijinal ismi Yeşua (Yahşuah) olarak geçer. Orijinal ismin anlamı İbranice dilinde "YHVH Kurtarır" anlamına gelir.
 
=== Yeni Ahit ===
Kitab-ı Mukaddes'in ikinci bölümünü oluşturan [[Yeni Antlaşma]] ise İsa'nın sağlığında ve/veya ölümünden sonra [[Havari]]ler ve elçiler tarafından yazılmıştır. Hristiyanlarca [[kanonik]] kabul edilen [[Matta İncili|Matta]], [[Markos İncili|Markos]], [[Luka İncili|Luka]] ve [[Yuhanna İncili|Yuhanna]] [[İncil]]leri Yeni Antlaşma'nın ilk dört bölümünü oluşturur.
 
Yahudi kutsal metinlerinden oluşmuş [[Tanah]]'ın Hristiyanlıkta ''Eski Antlaşma'' olarak adlandırılmasının nedeni Tanrı'nın İsa'dan asırlar önce [[Musa]] ile [[Sina Dağı]]'nda yaptığına inanılan antlaşmadır. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa aracılığı ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından ötürü Kitab-ı Mukaddes'in İsa'dan bahseden ikinci bölümünü [[Yeni Antlaşma]] olarak adlandırırlar.
 
=== İncil ===
İncil, [[Kitab-ı Mukaddes]]'in [[Yeni Ahit]] kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen isimdir. [[Matta (havari)|Matta]], [[Evanjelist Markos|Markos]], [[Luka]] ve [[Yuhanna]] tarafından kaleme alınmış olan dört incil, yazarlarının adıyla anılır. İnciller İsa'nın hayatını ve öğretilerini anlatır.
 
[[Türkçe]]ye [[Arapça]]dan geçen kelimenin aslı [[Yunanca]] "Ευαγγελιον" (''Evangelion'') şeklindedir ve 'iyi haber, müjde' anlamına gelir.
=== Protestan Kilisesi ===
{{Ana|Protestanlık}}
'''Protestanlık''', Hristiyanlığın en büyük üç ana [[mezheb]]inden biridir. [[16. yüzyıl]]da [[Martin Luther]] ve [[Jean Calvin]]'in öncülüğünde [[Katolik Kilisesi|Katolik Kilisesi']]'ne ve [[Papa]]'nın otoritesine karşı girişilen [[Reform (tarih)|Reform]] hareketinin sonucunda doğmuştur (1529).
 
Papazlara ihtiyaç duymaksızın [[Kitab-ı Mukaddes]]'i okuyabildikleri için, her vaftiz edilmiş inananın aracı bulunmadan rahiplik yetkisi olduğuna inanan Protestanlar [[Kitab-ı Mukaddes]]'i Hristiyanlık için tek kaynak saymışlardır.
[[İslam]] dinine göre Hristiyanlık, [[semavi dinler]]den biridir ve dünya üzerindeki diğer dinlere nazaran Yahudilikle beraber özel bir yere sahiptir. Hristiyanlar 'Ehl-i Kitap' yani kendisine kutsal kitap gönderilenler olarak kabul edilirler: ''"Muhakkak ki Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'dir." (Al-i İmran, 3/45)''
 
İslam'a göre İsa, [[Allah]]'ın peygamberlerindendir ve Kur'an'da "İsa Mesih" olarak anılır. Bununla birlikte [[Kur'an]]'da İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğu inancı ve çarmıha gerilmesi reddedilir.
 
''Allah'ı bırakıp, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. (Tevbe 30-31) Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle kâfir oldu….(Maide 72) Bir de inkârlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz Allah'ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar… (Nisa 157)''
224

değişiklik