"Türklerin İslam'a geçişi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Taberi tarihi 3. Cilt de Türklerden gizlenen 670 - 740 yılları arasında yaşanmış tarihi gerçekleri dikkaye alarak ekleme yaptım. Tengrizm din değil öğretidir. Şamanizm değildir.
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği Elle geri alma
(Taberi tarihi 3. Cilt de Türklerden gizlenen 670 - 740 yılları arasında yaşanmış tarihi gerçekleri dikkaye alarak ekleme yaptım. Tengrizm din değil öğretidir. Şamanizm değildir.)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği Geri alındı
{{Türk tarihi}}
'''Türklerin İslam'a geçişi''', curcan katliamı ve 70 yıllık arap esareti sonucu kılıç zoru ile Türkler müslüman olmuştur. [[Türkler]], [[İslam]] dininden önce [[Tengricilik]] dinineöğretisine mensuptular. Yaklaşık 10. yüzyıla kadar [[Tengricilik]] diniöğretisi [[Türkler]] arasında en yaygın dinöğreti olmuştur. İslamiyet öncesi [[Türkler]] ile [[Müslüman]] [[Araplar (halk)|Arap]]ların ilk karşılaşması 7. yüzyılda [[İslam]] [[Halife]]si [[Ömer bin Hattab]] döneminde gerçekleşmiştir.
 
[[Dört Halife]]'den sonraki [[Emeviler]] döneminde [[İslam]] daha çok [[Arap milliyetçiliği]] ekseninde gelişmekte olan bir dindi. İslam Devleti yeni fetihlerle oldukça genişlemiş, Maveraünnehir'e kadar ulaşmıştı.
Anonim kullanıcı