Fail ağ kuramı: Revizyonlar arasındaki fark

[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Aktör-ağı, kuramın üzerine kurulu olduğu çekirdek kavramdır. Bu terimdeki ''ağ'' kavramı özellikle çok fazla çağrışım yaptığı için Latour tarafından problemli olarak görülmektedir.<ref name=RtS /><ref name=technology /><ref name=on>Latour, B. "On Actor Network Theory: A Few Clarifications”</ref>
 
Bu çekincelerine rağmen Latour <ref name=on /> yine de ''ağ'' kelimesinin en uygun kelime olduğunu şu şekilde ifade eder: "[[A priori]] bir düzen ilişkisi yok; toplumun altı ve üstünden bahseden [[Aksiyoloji|aksiyolojik]] mit ile bağlantılı değil; herhangi bir konumun makro- veya mikro- olduğuna dair hiçbir varsayımda bulunmuyor ve 'a' veya 'b' öğesini araştıracağı zaman kullanılacak araştırma araçlarında bir değişiklik yapmıyor." Bu anlamıyla ''ağ'' kelimesinin kullanımı Deleuze ve Guattari'nin [[köksap]] terimine benzer, hatta Latour şaka yoluyla, eğer kulağa daha iyi gelseydi kuramın isminin "Aktör-rhizome ontolojisi" ("Fail-köksap varlıkbilimi") olarak değiştirilmesine razı olacağını söylemiştir. Bu, bu da Latour'un teori teriminden rahatsızlıkhoşnut duyduğunaolmadığına da işaret eder.
 
Aktör Ağ Teorisi maddesel-semiyotik ağların nasıl bir araya gelerek bir bütün halinde çalıştıklarını açıklamaya çalışır. Diğer bir deyişle bir aktör topluluğu maddesel ve semiyotik düzeyde anlamlı bir varlık ortaya koymak için bir araya gelmektedir. Hatta farklı bir bakış açısı ile, bu aktör topluluğu farklı öğeleri bir ağ içerisinde bir araya getiren ve birbirine yapışık bir bütün olarak davranmasını sağlayan açık stratejiler içermektedir. Ağlar, var olan durumunu korumak ve yeni durumlara geçmek için sürekli ''yapma'' ve ''yeniden yapma'' hallerini gösterir.<ref name=RtS>Latour, B., 2005. ''[[Bruno Latour#Reassembling the Social|Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory]]''. Oxford: Oxford UP.</ref>
4.607

düzenleme